Aalto PRO on asiantuntijoille ja yrityksille, joille menetelmien päivittäminen ja uusimman tiedon omaksuminen ovat välttämättömiä. Tarjoamme koulutusta etumatkaksi muuttuvassa maailmassa. 

Kysytyimmät trendit

  • Asiakaslähtöinen tuotekehitys sekä uusien kehityspolkujen kaupallistaminen ovat yritystoiminnan jatkuvan elinvoiman ja kilpailuedun lähde. Tunnetko teollisoikeudet? Entä palvelumuotoilun?

  • Digitalisaatio ei pelkästään mahdollista entistä kustannustehokkaampia toimintatapoja, vaan se myös avaa mahdollisuuksia kasvulle ja uusille liiketoiminnoille. Joko tunnet esimerkiksi digitaalisen turvallisuuden?

  • Leanissa yhdistyvät jatkuva parantaminen, systemaattinen ongelmanratkaisu, laaja kehittäjän menetelmätyökalupakki sekä tavoitehakuinen, asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeista lähtevä kehittäminen.

Pasi Lähteinen

Hyöty koulutuksesta oli välitön. Yritysten case-esimerkit konkretisoivat teollisen internetin tuomista liiketoimintamahdollisuuksista ja hyödyistä. Sovellusalueen ympärillä toimivien ihmisten ja yritysten verkosto muuntuivat jo ohjelman aikana suoraksi hyödyksi liiketoimintaamme. Projektityöni kautta organisaatiomme valmistautuu jo tulevaisuuden haasteisiin.

Pasi Lähteinen
Liiketoimintajohtaja, Koja-Yhtiöt Oy

Asiakaskohtaiset ratkaisut

Aalto PRO:n asiakaskohtaiset ratkaisut ovat yrityksissä ja julkishallinnon organisaatioissa työskentelevien asiantuntijoiden ja päälliköiden osaamisen kehittämiseen suunniteltuja koulutuksia. Autamme asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, luomaan uutta osaamista sekä rakentamaan uusia kilpailukykyisiä toimintatapoja.

Lue lisää