Teollinen internet ja murros kohti internet-taloutta

Heli Paalamo

”Internet-talous mullistaa jo lähivuosina järjestelmällisesti kaikkien alojen liiketoiminnan”. Näin viestittää Helsingin Sanomien Vieraskynä -palstalla 7.11.2013 Digile Oy:n toimitusjohtaja Reijo Paananen. Teollisten työpaikkojen vähentyessä siirrymme kohti palvelutaloutta – kohti internet-taloutta. Artikkelissa arvioidaan, että internet-talous tulee muuttamaan liiketoiminnan pelisääntöjä kaikilla aloilla.

UUTTA:
TEOLLINEN INTERNET -KOULUTUS

Verkkoon kytketyt tuotteet ja palvelut voivat luoda yrityksellesi uutta kasvua sekä lisätä olemassa olevan liiketoiminnan tehokkuutta.

Lue lisää»

Tämä kehityssuunta herättää pohtimaan internet-taloutta laajemminkin käsittämään myös teollisen internetin (industrial internet) ja sen mahdollisuudet luoda uutta liiketoimintaa, teknistä osaamista, tehokkaampia toimintatapoja, alhaisempia kustannuksia, uusia työpaikkoja – lisää kilpailukykyä.

Teollinen internet tarkoittaa informaatioteknologian tehokkaasti yhdistämiä älykkäitä laitteita, kehittyneitä datan analyysimenetelmiä sekä ihmistyötä teollisissa ja palveluprosesseissa. Teollinen internet muuttaa tapoja, joilla koneet toimivat ja joilla välitämme tietoa tai hoidamme tehtäviämme.  Parhaimmillaan koneet ja järjestelmät saavat yhä enemmän aistikykyä, tulevat tietoisiksi omasta tilastaan, korjaavat itse itseään, tai älykäs data ilmestyy sinne, missä työntekijä sitä tarvitsee, etsimättä. Yhä älykkäämmillä palveluilla voidaan tuottaa lisäarvoa asiakkaille, uudistaa prosesseja, tuottaa uutta palveluliiketoimintaa ja siten kasvattaa työn, liiketoiminnan ja koko yhteiskunnan tuottavuutta.

Industrial internet -käsitteen lanseerannut General Electric näkee paljon soveltamispotentiaalia esim. energia-alalla, raide- ja ilmailuliikenteessä sekä terveydenhuollossa. Mahdollisuuksia löytynee rajattomasti. Vaikutukset eivät näy ainoastaan teollisuudessa, teknisillä aloilla ja insinöörityössä, vaan tulevaisuudessa yhtä lailla esimerkiksi sairaaloissa. Suomessa käytetään usein esimerkkeinä etäluettavia sähkömittareita tai internetin, nanotekniikan sekä viestintä- ja tietotekniikan mahdollistamia koneiden ja laitteiden monitorointi- ja etävalvontapalveluita.

Uudessa toimintaympäristössä muuttuvat myös työroolit ja toimenkuvat sekä johtamiskäytännöt. Digitaalis-mekaanisten ja teknisten taitojen ohella tarvitaan mm. data-analyysitaitoja, tietoturvallisuusosaamista ja liiketoimintaymmärrystä. Teollinen internet merkitsee myös informaatioteknologia-alan murrosta: mm. uusia ohjelmistoja ja analytiikkaa, työkaluja datan visualisointiin, yhteistyötä edistäviä mobiililaitteita ja sovelluksia, kontekstisidonnaista informaatiota ja sen jakamista pilvipalveluissa. Uudet osaamisvaatimukset asettavat yrityksille paineita pysyä kehityksen etulinjassa ja panostaa henkilöstön koulutukseen.

Murros on käsillämme, tässä ja nyt. Suomessa on teknistä osaamista ja valmiutta kehitystyöhön, hyvät koulutusmahdollisuudet, teknologiamyönteistä kokeilunhalua ja riittävän vakaat yhteiskunnalliset olot - ja tarve luoda uutta kasvua.  Kysymys lienee pitkälti siitä, kuinka vakavissamme reagoimme meneillään olevaan teollisuuden murrosvaiheeseen ja kuinka ryhdymme käyttämään potentiaaliamme uudistua.  Kuinka avarakatseisesti kehitämme uusia mahdollisuuksia eri toimialoilla, kuinka ideoimme ja hyödynnämme teollisen internetin tarjoamia mahdollisuuksia?

Edelläkävijät ovat jo liikkeellä. Emme kai halua jäädä katsomaan vierestä, kun muut menevät ohi? Millaista osaamista ja uusia palveluita sinun organisaatiosi aikoo tuottaa internet-taloudessa, teollista internetiä hyödyntäen?

Lähteet:

LATAA ESITE

Aalto PRO käyttää lomakkella annettuja tietoja markkinointiin. Lataamalla esitteen hyväksyt tämän. Katso lisätietoja käytännöistämme.