Aalto PRO is targeted at experts and companies who consider it essential to keep their methods up to date and adopt the latest information. We offer you a professional head start in the face of a changing world.

Customer Specific Programs

Aalto PRO offers customer specific training solutions tailored to the specific needs of experts and managers working in businesses and public administration organizations. We help our customers to make their operations more efficient, create new expertise, and develop new, competitive operating methods.

Read more

Lean Six Sigma GB ja GB2BB -koulutukset tarjosivat laajan joukon laadunhallintatyökaluja ja menetelmiä, joita olen päässyt hyödyntämään laadunhallintaan liittyvissä työtehtävissä. Erityisesti mieleeni jäi DMAIC-menetelmän järjestelmällinen ote ongelmien ratkaisuun ja liiketoiminnan kehittämiseen. Koulutusten myötä koko yrityksemme projektityöskentely on muuttunut systemaattisemmaksi ja tehokkaammaksi.”

Antti Kangas
Laatupäällikkö, Aspocomp Oy