Diploma in IT Leadership – tietohallinnon koulutusohjelma

06.02.2018 - 12.06.2018

Tabs

Yleistä tietoa

Liiketoimintalähtöisen tietohallintotyön kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä

Tässä koulutuksessa käsitellään liiketoiminta- ja IT-strategian yhteensovittamista, tietohallinnon johtamista, portfolioiden hallintaa ja asiakaslähtöistä palvelutuotantoa. Se kattaa koko liiketoiminnan ja IT:n arvoketjun. Eri toimialojen esimerkkien sekä osallistujien kehittämistehtävien kautta tutustutaan tietohallinnon ajankohtaisiin haasteisiin laajasti ja konkreettisesti.

Koulutuksen hyödyt

  • Kehität tietohallintojohtamisen toimintatapoja ja omaa johtajuuttasi.
  • Tunnistat tiedon ja tietojärjestelmien merkityksen ja tietohallinnon roolin osana liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista.
  • Saat uusia näkökulmia IT-strategian ja liiketoimintastrategian yhteensovittamiseen ja toimeenpanoon.
  • Saat työkaluja portfolioiden hallintaan.
  • Ymmärrät asiakaslähtöisen palvelutuotantokokonaisuuden.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kaikille tietohallinnon kehittämistehtävissä työskenteleville, niin ylimmälle ja keskijohdolle kuin asiantuntijoillekin. Yhteistä osallistujille on halu nähdä liiketoiminta, ihmiset ja teknologia kokonaisuutena, jonka moottorina IT toimii. Kohderyhmässä ovat esimerkiksi:

  • Tietohallintojohtajat
  • Kehitysjohtajat
  • Johtavat asiantuntijat
  • Yritysten ja organisaatioiden tietohallinnasta vastaavat, IT- /digitalisaatio- ja liiketoimintastrategiayötä tekevät
  • Informaatiojärjestelmistä vastaavat

Lue lisää kokemuksia »

"Perinteisesti IT:n tavoitteena on ollut kasvattaa sisäistä tuottavuutta tehostamalla omia prosesseja tai työtapoja. Digitalisaation myötä  IT on tulossa kovaa vauhtia osaksi jokaisen yrityksen tuotteita ja palveluita. Digitalisaatio ei pelkästään mahdollista uusia, entistä kustannustehokkaampia toimintatapoja, vaan se myös avaa täysin uusia mahdollisuuksia kasvulle ja uusille liiketoiminnoille."

"Tietotekniikasta on tullut kriittinen osa liiketoimintaa, sen päälle rakennetaan uudet liiketoimintamallit. Tämä vaikuttaa myös johtamiseen ja vaatii tietohallintojohtajilta uudenlaisia kompetensseja."

– TkT Kari Hiekkanen, Diploma in IT Leadership -ohjelman pääkouluttaja; tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto

Aiheesta muualla

Lisätietoja:
883

LATAA ESITE

Aalto PRO käyttää lomakkella annettuja tietoja markkinointiin. Lataamalla esitteen hyväksyt tämän. Katso lisätietoja käytännöistämme.

Kiitos yhteydenotosta

Palaamme pian.

Eeva