Diploma in Responsible Business and Environmental Management - Kilpailuetua vastuullisuudesta

Kysy lisätietoja

Tabs

Yleistä tietoa

Koulutus järjestetään seuraavan kerran keväällä 2017. Vuoden 2016 jaksot ovat ostettavissa erikseen, katso Sisältö ja aikataulu -välilehti tai ota yhteyttä!

Vastuullisuus edistää yritysten innovatiivisuutta, tehostaa riskienhallintaa, mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen kasvun ja auttaa turvaamaan liiketoiminnan edellytykset myös pitkällä aikavälillä.

Diploma in Responsible Business and Environmental Management  – Kilpailuetua vastuullisuudesta -koulutusohjelma antaa osallistujalle laaja-alaisen ymmärryksen liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista.

Koulutusohjelmassa käsitellään yritysten taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta, sidosryhmäsuhteita ja -johtamista, riskienhallintaa ja vakuuttamista, yritysten juridista toimintaympäristöä, erilaisia yritysmuotoja ja liiketoimintamalleja sekä vastuullisuuden mittaamista ja raportointia. Koulutusohjelma perehdyttää osallistujat vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin.

Koulutuksen käytyään osallistuja pystyy analysoimaan yritysten vastuullisuutta ja kehittämään vastuullisia liiketoimintamalleja ja johtamiskäytäntöjä. Se antaa myös valmiudet vastuullisuuden mittaamiseen ja raportointiin.

Hyödyt osallistujalle

  • Uusia näkemyksiä  sekä osaamisen selventyminen ja syventyminen
  • Opit määrittelemään yrityksesi vastuulliset mittarit ja arvioimaan niiden tuloksia päätöksentekoa varten
  • Täsmennät osaamistasi vastuullisuusviestinnässä, -markkinoinnissa ja sidosryhmäyhteistyössä
  • Saat osaamista vastuullisuusagendan kehittämisestä organisaatiossa ja siihen liittyvien osa-alueiden läpiviennissä
  • Laajennat verkostoasi muiden ammattilaisten kanssa
  • Harjoitustehtävien avulla pystyt pohtimaan asioita analyyttisesti yrityksen näkökulmasta ja hyödyntämään niitä yrityksen kehitystyöhön 

Hyödyt organisaatiolle

  • Vastuullisesta liiketoiminnasta strateginen väline kilpailukyvyn lisäämiseksi
  • Uudet käytännöt tuottavuuden parantamiseksi
  • Maine vastuullisena työnantajana, yhteistyökumppanina ja sijoituskohteena paranee
  • Projektityön ja harjoitustöiden avulla opit saadaan käytäntöön jo koulutuksen aikana

Kenelle

Koulutusohjelma sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö- ja laatuasioita. Sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

Kilpailuetu ja vastuullisuus

Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset.

Jotta yritys on kannattava, kilpailukykyinen, elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tällainen yritys parantaa jatkuvasti resurssitehokkuuttaan ja minimoi toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. Yritys toimii vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan ja sen voimavarana ovat motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö.

Vastuullisuutta tarkastellaan yhä kattavammin ja kokonaisvaltaisemmin. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan koko elinkaaren laajuudelta, tuotekehityksestä kierrätykseen. Toimitusketjun vastuullisuutta tarkastellaan myös alihankkijoiden osalta.

Vastuullisuus tuo kilpailuetua, kun yritys tarjoaa jotain mitä kilpailijat eivät ja tekee enemmän kuin laki vaatii. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia löydetään parhaiten silloin, kun vastuullisuus on liiketoiminnan lähtökohta: yhä useampi yritys kasvattaa liiketoimintaansa luomalla yhteistä arvoa eli innovoimalla liiketoiminnallisesti tuottavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Myös yhteiskunnan kannalta vastuullinen yritystoiminta on tänä päivänä välttämätöntä. Yritykset ovat keskeisessä roolissa maailman taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöongelmien ratkaisussa. Parhaimmassa tapauksessa yritysten vastuullinen toiminta näkyy ihmisten arjessa ja ympäristön tilassa välittömästi.

Lue aiheesta lisää Aalto Leaders' Insightista:

Ota kestävä kehitys osaksi strategiaa
Yritysvastuuta ei voi jättää erillisen yksikön huoleksi, vaan se pitää linkittää koko yrityksen strategiaa. Vastuullisuuden on oltava myös ylimmän johdon agendalla, sanoo hallitusammattilainen Kirsi Sormunen. Lue lisää »

Onko yritysvastuuraportoinnista hyötyä?
Valtaosa suomalaisyritysten vastuullisuustavoitteista jää saavuttamatta siksi, että yritysvastuustrategia jää irralliseksi käytännön teoista ja palkitsemisesta, sekä johtoryhmän työskentelystä", kirjoittaa Hanna Silvola Aalto-yliopistosta. Lue lisää »

Jakamistalouden palveluiden jälkipyykki – Avuksi laajempi kestävyyden tarkastelu
Aalto-yliopiston tutkijatohtori Jouni Juntunen kirjoittaa Jakamistalouden jälkipyykistä, sen haasteista ja mahdollisuuksista. Lue lisää »

Jaksot ostettavissa myös erikseen

Ohjelman yksittäiset jaksot ovat ostettavissa myös erikseen. Kysy lisätietoja!

Lisätietoja:
883

Avainsanat

LATAA ESITE

Tiedot tallennetaan Aalto PRO:n markkinointirekisteriin, jota käytetään sähköpostimarkkinointiin. Voit kieltää jatkoviestit käyttämällä jokaisen viestin lopussa olevaa Poistu postituslistalta -linkkiä.

Hei! Kiinnostuitko?

Ohjelma alkaa seuraavan kerran keväällä 2017. Jätäthän yhteystietosi, niin pidämme sinut ajan tasalla.

Kiitos yhteydenotostasi

Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.