Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelma

30.10.2017 - 07.06.2018

Tabs

Yleistä tietoa

Koulutuohjelma alkaa uudistettuna lokakuussa 2017. Sisältömuutoksissa huomioidaan ajankohtaiset yhteiskunnalliset muutokset ja osallistujaorganisaatioiden tarpeet.

Liikennejärjestelmätyö on monitasoista liikennejärjestelmän kehittämistä!

 • Miten liikennejärjestelmätyö kytkeytyy yhteiskuntapoliittisiin ja yhdyskuntasuunnittelun tavoitteisiin ja liikennepoliittisiin linjauksiin?
 • Keitä toimijoita tässä työssä on, mitkä ovat eri toimijoiden roolit ja tehtävät ja miten eri alueilla ja tasoilla tehtävä työ kytkeytyy toimivaksi kokonaisuudeksi?
 • Millaisia erilaisia keinoja on käytettävissä ja miten niitä käytetään mahdollisimman tehokkaasti, miten saadaan parempaa vähemmällä?
 • Mitkä ovat tulevien vuosikymmenien suurimmat haasteet liikennejärjestelmätyössä ja miten niihin voidaan vastata?

Aalto PRO on toteuttanut Liikennejärjestelmätyö-koulutusohjelmaa jo useita vuosia yhteistyössä Liikenneviraston kanssa.  Koulutuksessa on kokonaisvaltainen ote, jolla luodaan yhdyskunta- ja liikennesuunnittelun yhteensovittamisen toimintakulttuuria, laajennetaan verkostoja ja tiivistetään yhteistyötä eri asiantuntijoiden välillä. Koulutuksen sisältöä uudistetaan vuosittain ja sisältöä muokataan saadun palautteen mukaan.

Hyödyt

 • Laajennat kokonaiskuvaasi liikennejärjestelmätyöstä ja tunnistat keskeiset tulevaisuuden haasteet.
 • Ymmärrät mistä liikennetarve syntyy ja saat tietoa liikenteen ja maankäytön suunnittelusta ja niiden yhteensovittamisesta.
 • Liikennejärjestelmän eri toimijoiden roolit ja tehtävät sekä eri alueilla ja tasoilla tehtävä työ selkeytyvät.
 • Saat omaan työhösi uusia ideoita ja ajatuksia rakentaa toimintamalleja.
 • Verkostoidut alan eri toimijoiden kanssa.

Kenelle

 • Liikennejärjestelmätyön ja maankäytön suunnittelun asiantuntijoille ELY-keskuksissa, maakuntaliitoissa, kunnissa ja kaupungeissa, ministeriöissä ja virastoissa
 • Liikennejärjestelmän ja maankäytön suunnittelussa osallisina oleville konsulteille ja palveluntuottajille
 • Liikenne- ja maankäyttöasioiden päätöksentekijöille, kunnissa ja kaupungeissa

Koulutusohjelma on toteutettu yhdeksän kertaa. Sen on tähän mennessä suorittanut lähes 200 liikennejärjestelmätyön parissa toimivaa asiantuntijaa ja päätöksentekijää eri organisaatioista eri puolilta Suomea.

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelma koostuu viidestä 2–3 päiväisestä lähiopetusjaksosta, jotka sisältävät asiantuntijaluentoja, ryhmätöitä, paneelikeskusteluja ja ammatillisia vierailuja. Siihen sisältyy osittain etätyönä ryhmissä tehtävä projektityö ja henkilökohtaisia oppimistehtäviä.

Kokonaisuuteen liittyy opintomatka, joka suunnitellaan yhdessä osallistujien kanssa.

Lisätietoja:
902

LATAA ESITE

Aalto PRO käyttää lomakkella annettuja tietoja markkinointiin. Lataamalla esitteen hyväksyt tämän. Katso lisätietoja käytännöistämme.

Kiitos yhteydenotosta

Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.