Master Class in Quality – MQ – Strategisen johtamisen ja kehittämisen koulutus

Alkuvuosi 2019

Tabs

Yleistä tietoa

Master Class in Quality - MQ alkaa seuraavan kerran alkuvuonna 2019. Mikäli olet kiinnostunut ohjelmasta, olethan meihin yhteydessä, niin pidämme sinut ajan tasalla.

Master Class in Quality – MQ on jatkuvan parantamisen, strategisen kehittämisen ja laatujohtamisen täydennyskoulutusohjelma, joka valmistaa tulevaisuuden haasteiden kohtaamiseen ja kilpailukyvyn parantamiseen. Koulutus perehtyy kehittämistoiminnan johtamiseen teoriassa ja käytännössä sekä tarjoaa katsauksen tulevaisuuden trendeihin. Se perustuu organisaatiorajat ylittävään verkostoitumiseen ja hyvien käytäntöjen oivaltamiseen yli toimialarajojen. Koulutuksen on suorittanut jo yli 400 laatu- ja kehittämisammattilaista.

MQ-ohjelma tarjoaa organisaatiolle ja yksilölle mahdollisuuden koetella tuttuja, juurtuneita ajatusmalleja:

 • Onko laadun kehittämisen ja strategian kytkös selvä?
 • Kehitätkö oikeita asioita? Tunnistatko laadun ja laaduttomuuden?
 • Teetkö kehittämistä oikealla tavalla, oikeaan aikaan?
 • Onko kehittämistoiminta systemaattisesti organisoitu eri tasoilla?
 • Hallitsetko kehittämisen ja jatkuvan parantamisen parhaat työkalut?

Suomen laajin strategisen kehittämisen ja johtamisen täydennyskoulutusohjelma

Master Class in Quality – MQ käsittelee kattavasti laatujohtamisen, strategisen kehittämisen ja jatkuvan parantamisen kenttää. Koulutuksen käytyään osallistuja hahmottaa laadun, johtamisen, toimintamallien ja osaamisen yhteyden: miten strategisista tavoitteista päästään käytännön toteuttamisohjelman avulla parannuksiin päivittäisessä johtamisessa ja millaista kyvykkyyttä tähän tarvitaan.

Osallistuja tuntee ja osaa valita tarkoituksenmukaiset laatutyökalut ja –menetelmät sekä johtaa niiden käyttöä. Hän hallitsee kehittämistoiminnan johtamisen kokonaisuuden ja ymmärtää siihen kuuluvat osa-alueet sekä laadun kehittämiseen liittyvät rajapinnat. Hän tuntee laatujohtamisen parhaat käytännöt, ymmärtää jatkuvan parantamisen periaatteet ja kykenee johtamaan muutosta kohti tavoitteita. Tämä strategisen kehittämisen ja laatujohtamisen koulutus auttaa ymmärtämään, että muutos pelkän muutoksen vuoksi ei johda mihinkään, vaan tarvitaan ajattelutapojen ravistelua laadun ankkuroimiseksi organisaatiokulttuuriin.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu strategian ja laadun kehittämisestä vastaaville asiantuntijoille, päälliköille ja johtajille niin teollisuudessa, palveluyrityksissä kuin julkisella sektorilla. Se sopii

 • kokeneille osaajille, jotka haluavat vahvistaa ja päivittää tietojaan sekä syventää aikaisempaa perehtyneisyyttään
 • uraansa aloittaville tulevaisuuden rakentajille, joille ohjelma tarjoaa kattavan pohjan nykyaikaiselle laatutietämykselle, luo etenemismahdollisuuksia ja antaa varmuutta kehittämistoiminnan kokonaisuuden johtamiseen.
 • heille, jotka etsivät valikoituja menetelmiä, malleja ja käytännön työkaluja mutu-johtamisen sijaan
 • heille, jotka haluavat uteliaasti laajentaa omia ajattelutapojaan ja etsivät ennakkoluulottomasti uusia oivalluksia kehittämistoiminnan ja johtamisen tueksi.

MQ ei ole vain laatupäällikön tai laatujohtajan koulutus, vaan se on ennen kaikkea strategisen kehittämisen ja laatujohtamisen koulutus, joka hyödyttää kehittämisen asiantuntijoita ja päälliköitä organisaation kaikilla tasoilla.

Koulutuksen hyödyt

 • Muodostat kokonaiskuvan kehittämistoiminnan kentästä ja sen johtamisesta.
 • Vahvistat ja päivität tietämystäsi laatujohtamisen osa-alueista.
 • Saat varmuutta laatu- ja kehittämistoiminnan kokonaisuuden johtamiseen.
 • Hallitset toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja prosessien laadukkaan kehittämisen.
 • Opit parhaat työkalut jatkuvan parantamisen tueksi.
 • Ymmärrät miten saadaan aikaan kestävä muutos ja osaat johtaa muutosta.
 • Luot uusia toimintamalleja sekä kehität toimintatapoja ja johtamiskulttuuria.
 • Osaat asettaa mitattavia tavoitteita sekä arvioida toimintaa ja suorituskykyä.

Strategista ja suunnitelmallista kehittämistä sekä jatkuvaa parantamista

Laatujohtamisessa on kyse toiminnan, tuotteiden, palvelujen ja prosessien strategisesta, suunnitelmallisesta kehittämisestä ja jatkuvasta parantamisesta. Kehittämisen ytimessä ovat asiakkaan tarpeet ja asiakastyytyväisyys, henkilöstön sitouttaminen jatkuvan parantamisen kulttuuriin, tarkoituksenmukaisten laadunkehittämismenetelmien soveltaminen haluttujen muutosten ja parannusten aikaansaamiseksi sekä valittujen mittareiden käyttäminen muutosten toteutumisen seurannassa.

Systemaattista laadun kehittämistä ja jatkuvaa parantamista kuvaa Demingin laatuympyrä: Plan-Do-Study-Act


Aalto Leaders' Insight

Mutu-johtamisesta kokonaiskuvan hallintaan
Laatu ei mene pois muodista. Kun strategiassa määritellään, että tehdään oikeita asioita, laatujohtamisella varmistetaan, että tehdään asioita oikein. Kilpailukyvyn varmistamiseksi laatu- ja kehittämisosaamisen ajantasaisuuteen täytyy panostaa kaikissa organisaatioissa toimialasta riippumatta. Lue lisää »

Pieniä askelia ja ’ohkasia’ otteita – Pirkanmaalla laatua johdetaan pitkäjänteisesti
Terveydenhuollon kehittäminen ketterämmäksi ja kustannustehokkaammaksi on ajankohtainen haaste Suomessa. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä kokonaisvaltaiseen laadun kehittämiseen otetaan koko henkilökunta ja asiakkaat mukaan – ja strategian jalkauttamisessa edetään määrätietoisesti riittävän pieni askel kerrallaan. Lue lisää »

Asiakas keskiöön ja elitismi romukoppaan
Etsimme Suomen Kansallisoopperassa asiakasymmärrystä tosissaan, niin johtoryhmän kuin koko talon voimin. Haluamme olla helposti lähestyttävä, rento ja elegantti sekä ennen kaikkea koskettava. Lue lisää »

Näkökulmia aloitetoimintaan
Lähes jokainen meistä on kiinnostunut omasta tekemisestään, työstä ja sen kehittämisestä. Motivaattorina lienee usein perusinhimillinen tarve tehdä asiat helpommin, nopeammin ja tehokkaammin, jotta aikaa jää - ainakin omasta mielestä - tärkeämpään tekemiseen. Joillekin meistä halu kehittää on sisään rakennettua, palavaa intoa luoda uutta ja osin myös saada tunnustusta muilta. Lue lisää »

MQ-klubin tervehdys

MQ-klubi ry on MQ-koulutuksen suorittaneiden, kehitystä ja palveluja johtavien asiantuntijoiden kontakti-, osaamis- ja oppimisverkosto. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on jatkuvasti kehittää jäsentensä laatu- ja innovaatiojohtamista osaamishyödyn siirtyessä samalla jäsenten organisaatioille. MQ-klubin toiminta on aktiivista, jäsentilaisuuksia on ympäri vuoden. Teemat vaihtelevat päivän akuuteista kehitysaiheista aina tieteellisen tutkimuksen sovelluksiin, ja jäsentilaisuuksien aihevalintoihin voivat kaikki jäsenet vaikuttaa. Toimintamuotoina ovat ajankohtaiset koulutustilaisuudet ja yritysvierailut vertailuoppimisen hengessä.

MQ-klubilla on Aalto PRO:n kanssa tiivis yhteistyö, joten jäsenkunnalla on toimiva kanava viimeisimpään tutkimustietoon ja uusimpiin akateemisiin kehityssuuntiin. Osaamisen kehittäminen ei lopu koulutuksen suorittamiseen, vaan oppiminen jatkuu saumattomasti kehittämisammattilaisten kanssa MQ-klubin tilaisuuksissa.

Liittyminen MQ-klubin jäseneksi koulutuksen suorittamisen jälkeen tapahtuu ilmoittautumismenettelyllä ja ensimmäinen jäsenvuosi on maksuton. Jo koulutuksen aikana osallistuja saa halutessaan pääsyn klubin verkkosivuille ja sosiaalisen median LinkedIn -ryhmään.

MQ-klubin hallitus toivottaa kaikki MQ-koulutuksen osallistujat tervetulleiksi mukaan klubin toimintaan.

MQ-klubin hallitus

Lisätietoja:
871

LATAA ESITE

Aalto PRO käyttää lomakkella annettuja tietoja markkinointiin. Lataamalla esitteen hyväksyt tämän. Katso lisätietoja käytännöistämme.

Kiitos yhteydenotosta

Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.