Projektinhallinnan perusteet - PM 1

25.10.2017 - 26.10.2017

Tabs

Yleistä tietoa

Koulutus järjestetään vuosittain keväällä ja syksyllä. Katso keväällä 2018 järjestettävä koulutus.

Perustiedot ja -taidot projektien tehokkaaseen hallintaan.

PM 1 – Projektinhallinnan perusteet on tiivis ja tehokas koulutus. Saat tästä koulutuksesta tiedot ja työkalut, joiden avulla hallitset projektisi.

Koulutus kattaa seuraavat osa-alueet:

 • Laajuuden hallinta
 • Kustannusten hallinta
 • Aikataulun hallinta
 • Laadun hallinta
 • Kokonaisuuden, resurssien ja riskien hallinta
 • Projektin organisointi, muutokset ja viestintä
 • Projektin aloitus ja lopetus

Tiesithän, että haastavaa projektimuotoista työtä tekeville sopii myös Projektinhallinnan parhaat käytännöt - PM 2 -koulutus?

Tavoitteena hyvä ja ammattimainen projektinhallinta

PM 1 -koulutuksessa opit ammattimaisessa projektinhallinnassa tarvittavat tiedot ja hyvät käytännöt. Tutustut esimerkkiprojektin kautta suunnittelun, toteutuksen ja ohjauksen haasteisiin ja käytännössä parhaiksi todettuihin toimintatapoihin.

Koulutukseen osallistuttuasi voit toimia vastuullisena projektipäällikkönä useimmissa perinteisissä projekteissa sekä mm. projektitoimiston työntekijänä, projektikonsulttina ja/tai projektinhallinnan menetelmien kehittäjänä.

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu kaikille projektimuotoista työtä tekeville:

 • projektipäälliköille
 • osaprojektien vetäjille
 • projektiryhmän jäsenille
 • projekteissa toimiville asiantuntijoille
 • projektitoimistossa työskenteleville henkilöille.

Työskentelytavat

Luennot, ryhmätyöt ja harjoitukset.

Kouluttaja

Kouluttaja Kai Koskisella on yli 10 vuoden kokemus projektijohtamisen koulutusohjelmien ja yrityksille räätälöityjen koulutusten läpiviennistä. Hän on toiminut Teknillisen korkeakoulun projektiliiketoiminnan tutkijana sekä opiskellut projektijohtamisen jatkokoulutusohjelmassa Montrealissa ja omaa monipuolisen kokemuksen erilaisista projektiympäristöistä sekä projektinhallinnan menetelmistä ja projektinhallinnan työkaluista. Koskinen on itse PMP-sertifioitu projektipäällikkö.

Projektinhallinnan sertifikaatit

Koulutukseen osallistuttuasi sinulla on valmiudet useimpiin PMI:n ja IPMA:n sertifiointiprosesseihin. Erityisesti Aalto Pro:n PMI ja IPMA -sertifiointivalmennuksilla täydennettynä PM 1 – Projektinhallinnan perusteet tarjoaa hyvät lähtökohdat sertifiointiin valmistautumiseen. Koulutus lasketaan hyväksi sekä PMI:n että IPMA:n projektipäällikkösertifikaattien suorittamisessa ja uusimisessa.

Projektinhallinnan jatkokurssi

PM 2 - Projektinhallinnan parhaat käytännöt sopii projektipäälliköille, joille projektinhallinnan perusteet ovat jo entuudestaan tuttuja.

Tietopaketti projektinhallinnasta

Projektin määritelmä

Projektilla tarkoitetaan tilapäistä hanketta ainutlaatuisen tuotteen, palvelun tai muun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Projektin tilapäisyydellä tarkoitetaan sitä, että projektissa on selvästi määriteltävissä oleva alku ja loppu. Projektin ainutlaatuisuudella tarkoitetaan sitä, että jokainen projekti on taustojen, olosuhteiden, ja/tai lopputuloksen kannalta ainutkertainen: Vaikka projektien välillä saattaa on tapauksista riippuen merkittäviä samankaltaisuuksia, oleellista on se että kyseessä ei ole sarjatuotantoon verrattavissa oleva toimintatapa.

Projekteille on tyypillistä se, että ne keskittyvät erityisesti määritellyn lopputuloksen saavuttamiseen ja ennen kaikkea se, että lopputuloksen saavuttamiseen tähtäävä toiminta tapahtuu mahdollisimman suunnitelmallisesti, asianmukaisesti ja tehokkaasti. Projekteja pidetään tyypillisesti alimpana organisatorisena tasona projekteista, ohjelmista ja projektisalkuista koostuvissa järjestelmissä.

Projektinhallinta taas...

Projektinhallinnalla tarkoitetaan projekteihin liittyvien tietojen, taitojen, työkalujen ja tekniikoiden soveltamista projektille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen tähtäävässä toiminnassa. Projektinhallinnan avulla pyritään varmistamaan, että projekti suunnitellaan niin, että sille asetetut tavoitteet täyttyvät mahdollisimman asianmukaisesti, ja että projektin toteutusta seurataan ja ohjataan niin että lopputulos saavutetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Lisätietoja:
894
988

Avainsanat

LATAA ESITE

Aalto PRO käyttää lomakkella annettuja tietoja markkinointiin. Lataamalla esitteen hyväksyt tämän. Katso lisätietoja käytännöistämme.

Kiitos yhteydenotosta

Olemme sinuun yhteydessä mahdollisimman pian.