Innovaatiot

Heidi Hammarsten

Tulosta tuottava innovointi vaatii sekä järjestelmällistä prosessia että oikeanlaista ilmapiiriä, tietää TkT Pekka Berg Aalto-yliopíston Innovation Management Institute:sta.

Outi Liedes

Innovaatioprosesseissa synnytetään uusia muotoilukonsepteja. Suunnittelijoiden on samalla kehitettävä arviointikykyään, jotta he kykenevät ajattelemaan relevantilla tavalla uudesta ideasta, kertoo Salu Ylirisku tuoreessa Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tarkastetussa väitöskirjassaan. Kuinka konseptia voidaan arvostella, jos ei tiedetä mitkä seikat ympärillä vaikuttavat siihen? Tämän ymmärtäminen vaatii paljon työtä ja uuden oppimista idean ympäriltä.

ICT-Plus -työryhmän näkemyksen mukaan Suomi tarvitsee maailmanluokan ICT-osaamiskeskittymän. Suomessa pääkaupunkiseudulle nähdään parhaat edellytykset toimia ICT-alan innovaatio- ja yritystoiminnan kehityksen veturina, sillä alueella toimii jo nyt lähes 4000 alan yritystä ja yli 50 000 alan osaajaa.

Osaaminen ja kokemustieto luovat perustan ihmisen toiminnalle. Yleensä näiden vaikutus toimintaan arvioidaan myönteisesti: mitä enemmän osaamista ja kokemusta, sitä todennäköisemmin toiminta tuottaa toivottua tulosta. Kun halutaan rikkoja rajoja - ja etsittäessä radikaalisti uutta, eivät aiempi osaaminen ja kokemus aina kuitenkaan ole yksiselitteisesti pelkästään hyviä asioita.

Leena Jokiranta

Suomalaisten pk-yritysten kilpailukyky perustuu tulevaisuudessa yhä useammin monipuoliseen innovaatiotoimintaan. Siten myös yhä useamman globaaleille markkinoille kehitetyn uuden menestystuotteen tai -palvelun tyyssijana on suomalainen pieni tai keskisuuri yritys. Aina niissä ei ole riittävää tietotaitoa hallita ja hyödyntää viimeisintä IPR-tietoa - tietoa muiden kehittämistä ratkaisuista ja kilpailijoiden toiminnasta.

LATAA ESITE

Aalto PRO käyttää lomakkella annettuja tietoja markkinointiin. Lataamalla esitteen hyväksyt tämän. Katso lisätietoja käytännöistämme.