projektinhallinta

Paula Salovaara

”Rakennusalalla on paljon turhautumista”, sanoo Olli Seppänen, Aalto–yliopiston Rakennustekniikan laitoksen Professor of Practice. Hän tarjoaa avuksi turhautumiseen lean-ajattelun avulla saavutettuja tutkittuja ja käytännössä testattuja toimenpiteitä.

Heidi Hammarsten

Projektinhallinta vaatii muutakin kuin pelkkää teknistä pätevyyttä. Leadership- eli johtajuustaidot ja toteutusympäristöön liittyvä osaaminen voivat ratkaista projektin onnistumisen, sanoo Jouko Vaskimo.

Heidi Hammarsten

Aalto PRO:n YTK:n Pitkä kurssi edistää yhdyskuntasuunnittelijoiden ammatillista kehittymistä vielä kauan kurssin jälkeenkin. Kurssilla syntynyt verkosto jakaa niin lukuvinkkejä alan tutkimuksesta kuin käytännön neuvoja paikkakunnan vaihtajalle.

Kai Koskinen

Projektinhallinnan ja projektipäälliköiden kehittämiseen panostavissa yrityksissä ja organisaatioissa projektipäälliköt ovat yrityksen parhaiten palkattuja työntekijöitä siitä yksinkertaisesta syystä, että heidän osaamisensa tai osaamattomuutensa vaikuttaa merkittävästi yrityksen tai organisaation tulokseen.

Heidi Hammarsten

Projektit onnistuvat, kun asiat tehdään oikein. Projektien portfoliota johdettaessa taas tärkeintä on varmistaa, että tehdään oikeita asioita. Näin sanoo projektijohtamisesta väitöskirjaa tekevä Jouko Vaskimo.

Panu Kause

Projektit ja muu tekeminen eivät liiketoiminnan näkökulmasta ole erillisiä asioita. Valtaosin niitä eivät toteuta eri ihmiset. Projektisalkut ja muut johtamisen perusrakenteet on yhdistettävä yhdeksi johtamisjärjestelmäksi.

Mia Heiskanen

Kysymys: Mikä motivoi projektihallinnan ammattilaista täydentämään omaa osaamistaan? Vastaus: Ari Maanisen motivaattorina opiskella työn ohessa toimi halu nostaa ammatillinen osaaminen uudelle tasolle sekä varmistaa oma osaaminen tässä muuttuvassa, globaalissa ja verkostoituvassa maailmassa.

Aaro Ollikainen

Projektijohtaminen käy parhaillaan läpi suurta murrosta. Epävarma taloudellinen tilanne asettaa myös kehittämis- ja asiakastoimitusprojekteille uusia nopeus-, tehokkuus- ja laatuvaatimuksia. Ketterät menetelmät ovat vakiinnuttaneet asemansa monessa IT-yrityksessä ja niitä sovelletaan myös muilla toimialoilla. Projektitoiminnan muutos vaikuttaa myös projektipäällikköjen toimenkuvaan ja osaamisvaatimuksiin.

LATAA ESITE

Aalto PRO käyttää lomakkella annettuja tietoja markkinointiin. Lataamalla esitteen hyväksyt tämän. Katso lisätietoja käytännöistämme.