Strategia

Heidi Hammarsten

Strategian peruselementtien vähittäinen muokkaaminen tuottaa parempaa tulosta kuin dramaattiset muutokset. Tähän tulokseen tuli Timo Ritakallio väitöskirjassaan, joka tutki eurooppalaispankkien strategioita 12 vuoden ajalta.

Jarno Limnéll

Turvallisuuden nykytilan voi tiivistää kahteen sanaan: Ennalta-arvaamaton epävakaus. Toimintaympäristö – ja turvallisuustilanteet – muuttuvat nopeasti ja ilmenevät usein yllättäen. Turvallisuusasiantuntijoiden tulisi nykytilanteen arvioinnin ohella yhä useammin kysyä, että mitä tapahtuu seuraavaksi.

Annukka Oksanen

Kun Susan Duinhoven sai tehtäväkseen pelastaa kriisiyhtiö Sanoma, hän aloitti tutulla metodilla. Ensin perehdytään numeroihin, sitten alkaa organisaation kuuleminen. “Kun olet haastatellut sata alaista, tiedät, mitä tiedettävissä on. Kyllä organisaatio tietää, se ei vain osaa aina panna toimeksi”, toimitusjohtaja sanoo.

Heidi Hammarsten

Ketteryys on muotitermi, joka leviää ohjelmistokehityksestä koko tietohallintoon. Mutta toimintatapa vaatii osaamista eikä sovi ihan kaikkeen, muistuttaa Kari Hiekkanen.

Ville Blåfield

Big datan piti olla ”uusi öljy” ja suurin viisaus, mitä bisneksessä on. Tutkijat kuitenkin sanovat, että datasta ei ole juuri hyötyä, jos siltä ei osata käyttää. Toimittaja Ville Blåfield selvitti, millaista kulttuurimuutosta vaatii olla viisaasti ”data driven”.

Tom von Weymarn

Corporate Governence ja toimintaa säätelevien pelisääntöjen yhdenmukaistamisen merkitys korostuu liiketoiminnan globalisoituessa. Se ei ole kuitenkaan tae yrityksen menestykselle. Yrityksellä on oltava strategista ketteryyttä havaita asiakaskentän tarpeissa tapahtuvat muutokset, reagoida niihin ratkaisuilla joita asiakas ymmärtää ja arvostaa.

Heidi Hammarsten

Yritysvastuuta ei voi jättää erillisen yksikön huoleksi, vaan se pitää linkittää koko yrityksen strategiaa. Vastuullisuuden on oltava myös ylimmän johdon agendalla, sanoo hallitusammattilainen Kirsi Sormunen.

Heidi Hammarsten

Sitä saat mitä mittaat, kuuluu vanha klisee. Strategian ja mittareiden linkittäminen ei kuitenkaan ole ihan näin yksinkertaista, kertoo professori Teemu Malmi. 

Osaaminen ja kokemustieto luovat perustan ihmisen toiminnalle. Yleensä näiden vaikutus toimintaan arvioidaan myönteisesti: mitä enemmän osaamista ja kokemusta, sitä todennäköisemmin toiminta tuottaa toivottua tulosta. Kun halutaan rikkoja rajoja - ja etsittäessä radikaalisti uutta, eivät aiempi osaaminen ja kokemus aina kuitenkaan ole yksiselitteisesti pelkästään hyviä asioita.

LATAA ESITE

Aalto PRO käyttää lomakkella annettuja tietoja markkinointiin. Lataamalla esitteen hyväksyt tämän. Katso lisätietoja käytännöistämme.