Asiakaskokemuksia

Luettavaa aiheesta

Tilaa uutiskirjeTilaa uutiskirje

Uutiskirjeestämme saat tuoreimmat sisältömme, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihimme sekä tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä Early Bird -eduista. Katso esimerkki.

Aalto University Executive Education Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käyttää tietojani markkinoinnissa pitääkseen minut ajan tasalla viimeisimmistä liike-elämän keskustelunaiheista sekä ohjelmista ja auttaakseen minua edistämään uraani. Katso tietosuojapolitiikka

Tuotantotalous

Korkean kustannustason maassa yritysten on panostettava älykkääseen, systemaattiseen ja tehokkaaseen toimintaan. Tuotantotalouden ammattilaiset ymmärtävät kokonaisuuksia ja osaavat sulkea käytännön kokemuksiaan ja teoriaa yhdistellen pois järjettömät vaihtoehdot sekä löytää oikeat valinnat.

 

Aalto PRO:n tarjoama tuotantotalouden koulutus nojaa Aalto-yliopiston perinteikkääseen ja vahvaan toimitusketjunhallinnan tutkimukseen ja osaamiseen. Hankintojen ja tuotannon johtamisen koulutustemme taustalla on muun muassa Aalto-yliopiston BIT-tutkimuskeskuksessa tehtävä työelämälähtöinen, soveltava tutkimus. Tuotantotalouden täydennyskoulutuksilla on pitkä historia ja niitä kehitetään jatkuvasti asiakkailta saadun palautteen pohjalta ja verkostoa kuunnellen.

 

Tuotannon lainalaisuudet ja peruskysymykset eivät ole muuttuneet

Tuotantostrategia on osa yrityksen liiketoimintastrategiaa. Tuotannon ja hankinnan nostaminen suorittavasta toiminnosta keskeiseksi kilpailuedun lähteeksi edellyttää uutta osaamista – vanhoilla ajattelumalleilla ei enää pärjää. Kiristyvä kilpailu asiakkaista, tehokkuuden vaatimus, toiminta globaalissa verkostossa ja digitaalinen murros edellyttävät vahvempaa liiketoimintaosaamista sekä kumppanuuksien, resurssien sekä tiedon hallintaa.

On helppo sortua osaoptimointiin ja jatkuviin uusien tavoitteiden asettamiseen."

Kun jatkuvasta muutoksesta ja tarpeesta kehittyä on tullut pysyvä olotila, on helppo sortua osaoptimointiin ja jatkuviin uusien tavoitteiden asettamiseen. Samalla pitkäjänteinen strategia- ja kehitystyö on vaarassa unohtua.

Tuotannon lainalaisuudet ja peruskysymykset eivät kuitenkaan ole muuttuneet. Kyse on edelleen kysynnän ja tarjonnan tasapainosta, kilpailuedusta, arvon luomisesta ja taloudellisen edun synnyttämisestä.

Strategian toteuttaminen vaatii uutta osaamista

Siinä missä kysymykset pysyvät, keinot strategioiden toteuttamiseksi kuitenkin muuttuvat. Perusteorian, mallien ja käsitteiden aktivoiminen, prosessiin kohdistuvien innovaatioiden ruokkiminen ja aktiivinen vuoropuhelu kollegojen kesken – myös toimialarajojen yli – auttaa strategian toteuttamisessa.

Tuotannonohjauksen asiantuntijoiden tulee kyetä ymmärtämään ja ratkaisemaan tulevaisuuden haasteita sekä löytämään ajantasaisia keinoja strategian toteuttamiseksi. Myös tuotannon ja toimitusverkoston dynamiikka ja kokonaisuus on hallittava.

Tuotannonohjauksella tavoitellaan asiakastyytyväisyyttä ja tehokkuutta

Modernin yrityksen tuotannonohjauksessa tavoitteina ovat sekä asiakastyytyväisyys että tehokkuus. Asiakasta palvellaan hyvällä toimitusvarmuudella ja lyhyellä toimitusajalla. Tehokas tuotanto puolestaan minimoi vaihto-omaisuuden ja optimoi kapasiteetin käyttöasteen.

Valmistavan yrityksen tuotantotoiminnassa keskeisiä tekijöitä ovat tuotantostrategiat, materiaalin ja kapasiteetin ohjaus, tuotanto osana toimitusketjua sekä tuotannon mittaaminen ja kehittäminen.

Hankintojen johtaminen omassa siilossaan ei riitä

Aalto PRO:n hankinta-koulutus syntyi aikana, jolloin hankinnan merkitys tuloksen tekijänä alkoi olla edelläkävijä yrityksille selvillä. ABB, Konecranes, Nokia Siemens Networks ja Kemira olivat mukana suunnittelemassa ensimmäistä toteutusta yhdessä Aalto PRO:n edeltäjän TKK Dipolin kanssa.

Tarve hankinnan osaamisen lisäämiseen ei ole vähentynyt. Aiheesta väitelleen Kari Ilorannan mukaan suomalaisten teollisuusyritysten kannattavuus on olennaisesti heikompaa kuin se voisi olla siksi, että johtoryhmien toiminta ja päätöksenteko perustuvat paljolti sadan vuoden takaiseen, tuotantokeskeiseen ajatteluun ja sen taustalla oleviin uskomuksiin. Suomalaisilla teollisuusyrityksillä jää jopa 80 prosenttia toiminnastaan johtoryhmän huomion ulkopuolelle, jos ne unohtavat ulkoiset resurssit.

Tarvitaan ajattelutavan muutos operatiivisesta ostamisesta strategiseen ulkoisten resurssien johtamiseen."

Hankintojen johtaminen omassa siilossaan ei riitä. Väitöksessään Iloranta peräänkuulutti paradigmaattista ajattelutavan muutosta operatiivisesta ostamisesta strategiseen ulkoisten resurssien johtamiseen. Tällä muutoksella olisi merkittävä vaikutus mm. yritysten kannattavuuteen, raportointikäytäntöihin ja strategiaprosesseihin. Muutos vaatisi panostusta koulutukseen sekä perustutkintotasolla että johdon ja ammattilaisten valmennuksessa.

Hankinnan kehittämisessä avainkysymyksiä ovat, kuinka suunnitella ja toteuttaa hankinta- ja kategoriastrategiaa, joka tuottaa korkeinta mahdollista asiakasarvoa; miten asiakastyytyväisyyttä voi parantaa integroitumalla muiden toimitusketjuoperaatioiden kanssa, kuinka hyödyntää optimaalisesti hankinnan globaalit mahdollisuudet – ja mikä tärkeintä – kuinka alentaa kustannuksia ja samalla hyödyntää toimittajaverkoston arvo- ja osaamispotentiaali oman arvonluonnin osana.

Toimitusketjun jalostusarvo analysoimalla tukea päätöksentekoon

Tuotantotalouden ohjelmien sisältöihin vaikuttaa vahvasti Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksen ja BIT-tutkimuskeskuksen tutkimus ja osaaminen. Ohjelmien kouluttajanakin toimiva Aalto-yliopiston professori (Professor of Practice) Timo Seppälä on tutkinut mm. toimitusketjun jalostusarvoa sekä alustatalouden mekanismeja.

Yritys voi parantaa kannattavuuttaan siirtämällä ulkoistettuja toimintoja takaisin itselleen."

Yritysten jalostusarvo vertautuu kansantaloudessa bruttokansantuotteeseen. Mitä enemmän Suomessa tuotetaan jalostusarvoa, sitä enemmän syntyy myös kansantuotetta. Elinkenoelämän tutkimuslaitoksen tutkimusprojektissa syntyi malli, jolla voi analysoida, miten tuotteen jalostusarvo jakaantuu toimitusketjun eri osien kesken. Mukana on useita tasoja: kaivoksista raaka-aineiden jalostajiin, raaka-aineiden toimittajat, alihankkijat ja lopputuotteen valmistaja, aina loppukäyttäjälle asti.

Seppälän mukaan analysoimalla kaikkien toimitusketjun osien tuottamaa jalostusarvoa, saadaan tukea ostaa-valmistaa-päätöksentekoon. Näin yritys voi parantaa kannattavuuttaan siirtämällä ulkoistettuja toimintoja takaisin itselleen.

Alustatalouden vaikutukset näkyvät jo sekä teollisuudessa että palveluyrityksissä

Digitaaliset teknologiat vaikuttavat teollisten ja palveluyritysten liiketoimintakäytäntöihin. Alustatalous mahdollistaa uusien tuotannollisten ja palveluinnovaatioiden synnyttämisen aiempaa pienemmillä tuotekehitys- ja kaupallistamiskustannuksilla teollisuusyritysten omille markkinoille.

”Alustalla tarkoitetaan tässä digitaalisia resursseja, jotka annetaan ilmaiseksi tai pientä korvausta vastaan yhteistyökumppaneiden käyttöön innovaatioiden aikaansaamiseksi, kuten esimerkiksi data. Näin voidaan synnyttää uusia markkinoita, kuten esimerkiksi matkapuhelinmarkkinoilla on käynyt. Teollisuudessa on omat esimerkkinsä, kuten vaikkapa General Electricin Predix-, Siemensin MindSphare- tai IBM:n Watson-ohjelmistokokonaisuudet”, toteaa Timo Seppälä Aalto-yliopistolle antamassaan haastattelussa.

Ota yhteyttä

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Tupuna Tapanainen

Senior Program Manager

+358 10 837 3821

tupuna.tapanainen@aaltoee.fi