Vastuullisuuskoulutuksista tukea kestävän toiminnan kehittämiseen

Mitä vastuullisuus merkitsee käytännössä sinun työssäsi tai organisaatiossanne? Lakien ja kansainvälisten normien noudattaminen on vastuullisuuden lähtökohta, mutta yhä useammin sidosryhmät edellyttävät tätä laajempaa vastuullisuutta. Tunnetteko eri toimintojen vastuullisuuden periaatteet ja miten kehittää toimintaa kestävien periaatteiden mukaisesti?

Autamme sinua rakentamaan sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävää liiketoimintaa. Käytössämme ovat alan huippuasiantuntijat ja koulutusohjelmissamme syvennät monipuolisesti osaamistasi Aalto-yliopiston asiantuntijoiden sekä yritysmaailman huippuosaajien johdolla. Ensimmäinen ympäristöalan koulutuksemme järjestettiin jo vuonna 2004, ja olemme kehittäneet koulutuksia siitä lähtien vastaamaan aina ajankohtaisiin vastuullisuuden kysymyksiin.

Koulutusohjelmat

Vastuullisuus Aalto-yliopistossa

Tilaa uutiskirjeTilaa uutiskirje

Uutiskirjeestämme saat tuoreimmat sisältömme, kutsuja avoimiin tapahtumiimme ja webinaareihin, tiedon tulevista valmennus- ja koulutusohjelmista sekä ennakkoilmoittautujan eduista. Katso esimerkki.

Aalto University Executive Education Oy ja sen konserniyhtiöt voivat käyttää tietojani markkinoinnissa pitääkseen minut ajan tasalla viimeisimmistä liike-elämän keskustelunaiheista sekä ohjelmista ja auttaakseen minua edistämään uraani. Katso tietosuojapolitiikka

Luettavaa aiheesta

Vastuullinen toiminta on strateginen väline

Suomalaisen Työn Liiton tutkimuksen mukaan 88 prosenttia suomalaisista arvostaa yrityksiä, jotka tekevät liiketoimintansa kautta yhteiskunnallista hyvää. Yli 60 prosenttia ihmisistä kertoo pyrkivänsä valinnoissaan eettisyyteen mahdollisimman usein.

Vastuullisuuden eri osa-alueet täydentävät toisiaan."

Vastuullinen toiminta on yrityksille strateginen väline, jonka avulla yritys voi parantaa kilpailukykyä, vastata kestävän kehityksen haasteisiin ja kehittää toimintaansa. Vastuullisuus on yhä tärkeämpi menestystekijä, ja sen eri osa-alueet täydentävät toisiaan. Tärkeintä on ymmärtää, mitä vastuullisuus merkitsee liiketoiminnalle käytännössä ja miten se osoitetaan.

Lakien ja kansainvälisten normien noudattaminen on vastuullisuuden lähtökohta, mutta yhä useammin yrityksen sidosryhmät edellyttävät, että yritys huolehtii taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta mahdollisimman laajasti.

Yritykset ratkaisevat globaaleja haasteita

Myös yhteiskunnan kannalta vastuullinen yritystoiminta on välttämätöntä. Yritykset ovat keskeisessä roolissa globaalien taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden sekä ympäristöongelmien ratkaisemisessa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen sekä resurssien niukkuus ja kiertotalouden edistäminen voidaan ratkaista tehokkaimmin investoimalla uuteen ympäristöystävälliseen teknologiaan. Parhaassa tapauksessa yritysten vastuullinen toiminta näkyy ihmisten arjessa ja ympäristön tilassa välittömästi.

Vastuullinen yritys on haluttu kumppani

Vastuulliset arvot tekevät yrityksestä luotettavan ja haluttavan kumppanin. Kestävään tulevaisuuteen tähtäävät valinnat ovat elintärkeitä sekä yritysten että yhteiskunnan kannalta. Mitä varhaisemmassa vaiheessa liiketoiminta rakennetaan kestävälle pohjalle, sitä vakaammalta näyttää myös yrityksen tulevaisuus.

Vastuullisuus on osa menestyvän yrityksen liiketoimintaosaamista. Vastuullinen yritys toimii mahdollisimman kestävällä tavalla ja sovittaa yhteen yrityksen ja sen sidosryhmien tavoitteet ja odotukset. Jokainen yritys koosta ja toimialasta riippumatta voi valjastaa vastuullisen toiminnan strategiseksi kilpailueduksi vastaamalla kestävän kehityksen haasteeseen. Vastuullisuus on myös osa hyvää johtamista.

Kilpailuetu ja vastuullisuus

Vastuullisuus edistää yritysten innovatiivisuutta, tehostaa riskienhallintaa, mahdollistaa kestävän kehityksen mukaisen kasvun ja auttaa turvaamaan liiketoiminnan edellytykset myös pitkällä aikavälillä. Jotta yritys on kannattava, kilpailukykyinen, elinvoimainen ja menestyvä myös pitkällä tähtäimellä, sen on tärkeää toimia ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Tällainen yritys parantaa jatkuvasti resurssitehokkuuttaan ja minimoi toimintansa kielteiset ympäristövaikutukset. Yritys toimii vastuullisesti sidosryhmiään kohtaan ja sen voimavarana ovat motivoitunut ja jatkuvasti kehittyvä henkilöstö.

Vastuullisuutta tarkastellaan yhä kattavammin ja kokonaisvaltaisemmin. Ympäristövaikutuksia tarkastellaan koko elinkaaren laajuudelta, tuotekehityksestä kierrätykseen. Toimitusketjun vastuullisuutta tarkastellaan myös alihankkijoiden osalta.

Vastuullisuus tuo kilpailuetua, kun yritys tarjoaa jotain, mitä kilpailijat eivät, ja tekee enemmän kuin laki vaatii. Uusia liiketoimintamahdollisuuksia löydetään parhaiten silloin, kun vastuullisuus on liiketoiminnan lähtökohta: yhä useampi yritys kasvattaa liiketoimintaansa luomalla yhteistä arvoa eli innovoimalla liiketoiminnallisesti tuottavia ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmiin.

Vastuullisuus alkaa johdosta

Vastuullisuus on koko organisaation asia. Vastuullisuuskysymyksiä tulee pohtia myös yrityksen tuloksentekokyvyn ja strategian kautta ja jalkauttaa ne liiketoimintaan. Tämän vuoksi on tärkeää, että vastuullisuusasioita hoitavilla ihmisillä on hyvä keskusteluyhteys kaikkialle organisaatioon ja myös ylin johto ymmärtää asian tärkeyden.

Usein vastuullisuuden sijaan puhutaan kestävästä kehityksestä, joka on laajempi käsite kuin vastuullisuus eli corporate social responsibility. CSR:n on perinteisesti katsottu kuuluneen ympäristön lisäksi sosiaaliset ja taloudelliset kysymykset.

Toimitusketjun vastuullisuus

Globaalissa verkottuneessa liiketoiminnassa yritysvastuu ei pysähdy oman organisaation ovelle. Vastuullinen yritys on selvillä myös sopimuskumppaneidensa työoloista ja tekee päätöksiä tämän tiedon perusteella. Siksi vastuullisuuskysymykset tulee ottaa huomioon yrityksen koko toimitusketjussa. Kyse ei ole vain riskien minimoinnista vaan mahdollisuuksien tunnistamisesta. Oikein suunnitellut sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun toimenpiteet toimitusketjuissa voivat olla kilpailukyvyn lähde ja auttaa paitsi parantamaan yrityksen imagoa myös luomaan kustannussäästöjä.

Toimitusketjujen pidentyessä kasvavat myös sidosryhmiltä tulevat paineet koko ketjun vastuullisuudesta. Tämä paine kohdistuu etenkin sosiaaliseen vastuuseen, kuten lapsityövoiman käyttöön. Sosiaalista vastuuta nostaa painopistealueeksi sekin, että ympäristöasioita koskeva lainsäädäntö alkaa olla jo kehittynyttä. Sosiaaliseen vastuuseen liittyvistä kysymyksistä on olemassa kansainvälisiä sopimuksia, mutta niiden noudattaminen on vapaaehtoista.

Toimitusketjun vastuullisuus konkretisoituu muun muassa vihreinä ostokriteereinä, erilaisina standardeina ja ohjesääntöinä sekä lainsäädäntönä, elinkaaren hallintana, materiaalivalintoina ja vastuullisuussertifikaatteina.

Yhteiskuntavastuun mittarit ja raportointi

Kun organisaation toimintaa halutaan kehittää – olipa kyse laadusta, ympäristösuorituskyvystä tai yritysturvallisuudesta – pitää toiminnan ydinprosesseille määritellä mittarit, tarkastella erilaisia syy- ja seuraussuhteita ja analysoida näitä tuloksia päätöksentekoa varten. Ympäristölaskentatoimi auttaa organisaatioita raportoimaan toimintaansa liittyvät ympäristökuormitukset sekä mahdollistaa toimintojen tarkastelun ympäristösuorituskyvyn näkökulmasta.

Ota yhteyttä

Autan löytämään sinulle ja yrityksellesi sopivimman ratkaisun.

Sanna Huuhtanen

Director, Entrepreneurship, Innovation and Sustainability Programs

+358 10 837 3716

sanna.huuhtanen@aaltoee.fi

Mikko Laak

Senior Program Manager

+358 10 837 3786

mikko.laak@aaltoee.fi