Asiakaskokemuksia

"Ohjelma pakottaa ajattelemaan asioita uusista näkökulmista, selkeyttää teoreettista viitekehystä ja tarjoaa hyviä käytännön harjoituksia, joiden avulla opit konkretisoituvat.”

Anna Alasmaa
Asiakaskokemuspäällikkö, Business Finland

Anna Alasmaa on luonut Tekesillä (nyk. Business Finland) pitkän uran erilaisissa asiantuntijatöissä, pääasiassa asiakasrajapinnassa työskennellen. Hän kertoo palvelumuotoilun ja asiakkuuksilla johtamisen nousseen Tekesissä vahvasti pintaan muutama vuosi sitten.

”Palvelumuotoilua edistettiin aluksi projektinomaisesti, mutta pian todettiin sen olevan paljon suurempi asia. Palvelumuotoilu merkitsi koko Tekesille ajattelu- ja toimintatapojen muutosta”, Alasmaa kertoo.

”Olen työelämässä aina hakenut uusia haasteita uuden sisällön kautta. Meille valittiin vuonna 2016 historian ensimmäinen asiakaskokemusjohtaja ja joukko asiakaskokemuspäälliköitä. Tässä yhteydessä hain ja tulin valituksi asiakaskokemuspäällikön tehtävään”, Alasmaa taustoittaa.

Uuden työnkuvansa myötä hän teki paljon yhteistyötä palvelumuotoilutoimiston kanssa. Palvelumuotoilu oli Alasmaalle jo entuudestaan tuttua, mutta oma osaaminen oli kuitenkin turhan teoreettista: käytännön kokemus oli vähäistä.

Alasmaa päätti osallistua Aalto PRO:n Palvelumuotoilu-koulutukseen kuultuaan siitä hyvää palautetta ohjelman käyneeltä kollegaltaan. Hän kuvailee kokemusta yllättävän hyväksi.

Ohjelma pakottaa ajattelemaan asioita uusista näkökulmista, selkeyttää teoreettista viitekehystä ja tarjoaa hyviä käytännön harjoituksia, joiden avulla opit konkretisoituvat.”

”Myönnän olevani ylikriittinen insinööri – koen harvoin koulutuksia erityisen hyödyllisiksi. Tämä koulutus osoittautui kuitenkin kerrassaan mahtavaksi. Ohjelma pakottaa ajattelemaan asioita uusista näkökulmista, selkeyttää teoreettista viitekehystä ja tarjoaa hyviä käytännön harjoituksia, joiden avulla opit konkretisoituvat”, Alasmaa kiteyttää ohjelman annin. 

”Jokaisen lähiopetuspäivän jälkeen päällimmäinen ajatukseni oli se, että olipa upeaa olla paikalla. Päivät olivat positiivisella tavalla raskaita: täynnä asiaa. Lähtiessä oli innostunut olo”, hän lisää.

Ohjelmasisällöstä hyödyllisimpinä mieleen Alasmaalle jäivät konkreettiset työkalut, kuten ideoidenkeruumenetelmät. Lisäksi moni teoreettinen asia kirkastui hänelle ohjelman aikana käytännössä.

”Konseptoinnin idea on hyvä esimerkki. Ohjelma ei tehnyt asiasta yhtään helpompaa, mutta se selkeytti sitä merkittävästi. Lisäksi yksinkertaiset asiat, kuten vaikkapa service blueprint, avautuivat syvällisemmin. Käytännön harjoitukset toivat siihen konkreettisen tason mukaan”, Alasmaa pohtii.

”Virallisen ohjelmasisällön ohella sain myös todella paljon irti keskusteluista. Meillä oli hyvin erilaisia taustoja – ja kun emme tulleet samasta putkesta, emme myöskään ajatelleet samalla tavalla. Se haastoi hyvässä hengessä pohtimaan asioita täysin uusien näkökulmien kautta. Oli myös hienoa kuulla muiden kokemuksia palvelumuotoilun edistämisestä muissa organisaatioissa”, Alasmaa kehuu ryhmäläisiään.

Suomen hallitus päätti huhtikuussa 2017 Tekesin ja Finpron yhdistymisestä ripeällä aikataululla Business Finlandiksi. Alasmaa kertoo ammentaneensa Palvelumuotoilu-koulutuksesta hyviä taitoja suuren organisaatiomuutoksen rinnalla tehtävään kehitystyöhön.

Jokaisen lähiopetuspäivän jälkeen päällimmäinen ajatukseni oli se, että olipa upeaa olla paikalla."

”Yhtenä isona tavoitteenamme on tuotteistaa paremmin tarjoamamme palvelut eri asiakasryhmille. Sain ohjelmasta erinomaista käytännön harjoitusta ja viitekehystä tämän työn tekemiseen”, hän tähdentää.

Alasmaa kertoo suosittelevansa Palvelumuotoilu-koulutusta mielellään:

”Koulutus toimisi varmasti hyvänä alkusysäyksensä aloittelijallekin, mutta se antoi paljon myös minunkaltaiselleni ihmiselle, jolle aihe oli teoriatasolla tutumpi. Olen tässä vaiheessa työelämääni päässyt osallistumaan moniin koulutuksiin ja rima kehumiselle on korkealla. Tätä ohjelmaa on kuitenkin helppo suositella, lämpimästikin. Parasta oli nimenomaan toimiva kokonaisuus.”

Palvelumuotoilu