"Perehdyimme asioihin, jotka vievät alaa aidosti eteenpäin.”

Antti Aaltonen
Kehitysjohtaja, SRV Rakennus Oy

"Rakennusalalle kuuluu hyvää. Asuntorakentaminen on ennätysvirkeää ja alaa leimaavat nyt megahankkeet: on Olympiastadionia, Länsimetroa, Helsinki-Vantaan lentokentän laajennusta ja suuria sairaalahankkeita", kertoo Antti Aaltonen SRV Rakennus Oy:stä. Aaltonen on työskennellyt SRV:llä projektipäällikkönä vuodesta 2014, ja talo oli hänelle entuudestaan tuttu jo aiemmilta työvuosilta. Nykyään Aaltonen toimii kehitysjohtajana SRV:llä.

SRV:llä on käynnissä kiinnostavia hankkeita, eritoten kasvukeskuksissa. Esimerkiksi Helsingissä yhtiö rakentaa Kalasatamaan kahdeksaa tornitaloa ja kantakaupungin suurinta ostoskeskusta.

Aaltonen osallistui Aalto PRO:n Diploma in Construction Management -ohjelmaan (vuonna 2019 uudistetun ohjelman nimi on nyt Lean ja digitalisaatio rakentamisessa). Hän päätyi koulutukseen kerrottuaan kehityskeskustelussa haluavansa oppia uutta – olihan rakennustekniikan diplomi-insinöörin opinnoista ehtinyt kulua jo melkein kymmenkunta vuotta.

”Toivoin koulutusta, jossa perehdyttäisiin alan uusimpiin tuuliin ja innovaatioihin. Diploma in Construction Management -ohjelma oli esimieheni idea, ja olin alkuun hiukan skeptinen. Pelkäsin koulutuksen olevan hyvinkin perinteinen. Ohjelma osoittautui kuitenkin varsin positiiviseksi yllätykseksi”, Aaltonen naurahtaa.

Meille tarjottiin selkeästi uutta otetta: keskeisenä ideana oli herättää ihmisiä ajattelemaan, miten asioita kannattaisi tehdä eri tavalla kuin nykyään.”

Hän kuvailee opetusta korkeatasoiseksi ja ohjelman sisältöä ajankohtaiseksi: ”Perehdyimme asioihin, jotka vievät alaa aidosti eteenpäin. Meille tarjottiin selkeästi uutta otetta: keskeisenä ideana oli herättää ihmisiä ajattelemaan, miten asioita kannattaisi tehdä eri tavalla kuin nykyään.”

Aaltonen sanoo olleensa aina hyvin kiinnostunut kaikesta alaan liittyvästä kehittämisestä ja monen koulutuksessa käsitellyn asian olleen lähellä hänen sydäntään jo ennen ohjelmaa.

”Olen painottanut aikataulujen kehittämistä omissa hankkeissamme erittäin voimakkaasti. Aikataulujen hallinta olikin minusta yksi koulutuksen kiinnostavimpia ja hyödyllisimpiä aiheita. Käsittelimme aihetta kattavasti. Perehdyimme esimerkiksi aikatauluohjelmistoihin kaikkine ominaisuuksineen ja kuulimme uudenlaisesta ajattelumaailmasta: tahti-aikataulusta”, Aaltonen kertoo.

Tulen töissä varmasti hyödyntämään myös ohjelmasta ammentamiani oppeja logistiikasta ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä."

”Tulen töissä varmasti hyödyntämään myös ohjelmasta ammentamiani oppeja logistiikasta ja yhteistoiminnallisesta työskentelystä”, Aaltonen pohtii. ”Lean construction tuntui olevan opetuksessa eräänlaisena punaisena lankana. Vaikka en allekirjoita kaikkia lean-oppeja, on siinäkin oivallisia ideoita, joista on varmasti etua töissä.”

Koulutukseen kuuluu harjoitustehtäviä, joita työstetään pääosin jaksojen välillä ja jotka linkittyvät suoraan oman organisaation toimintaan. Toimitusketjun johtaminen -tehtävässä Aaltonen käsitteli toimittajien arviointia.

”Oli silmiä avaavaa tutustua aiheeseen syvällisemmin. Pohdin harjoitustyössä keinoja, joilla voisimme SRV:llä kehittää toimittajien kriittistä arviointia ja millaista hyötyä tästä kehitystyöstä olisi meille. Olemme itse asiassa juuri aikeissa jalkauttaa SRV:llä käytäntöön tiettyjä työssäni esittämiä ideoita”, hän huomauttaa.

Aaltonen suosittelee Aalto PRO:n ohjelmaa mielellään, mutta muistuttaa oman panostuksen määrittelevän viime kädessä osallistumisesta saadun hyödyn.

”Koulutus antaa erinomaisia eväitä ja työkaluja toiminnan kehittämiseen, jos on valmis panostamaan opintoihin riittävästi. Esimerkiksi kotitehtäviin kannattaa varata aikaa. Näin ohjelmasta saa mahdollisimman paljon hyötyä niin itselleen kuin työnantajalleen”, hän korostaa.

”Suosittelen ohjelmaa ammattilaisille, jotka ovat työssään suoraan tuotannossa kiinni ja pystyvät vaikuttamaan työmaan tuotannollisiin asioihin. Tällaisissa asemissa työskenteleville ihmisille koulutus antaa varmasti paljon”, Aaltonen vinkkaa.

Lean ja digitalisaatio rakentamisessa