"Intensiivinen pienryhmätyöskentely oli mielekästä: pystyimme syventämään ja vaihtamaan ajatuksia keskenämme.”

Arja Heikkinen
Sosiaalijohtaja, Oulun kaupunki

Oulun kaupungin sosiaalijohtaja Arja Heikkinen työskentelee korjaavien palveluiden aitiopaikalla Suomen lapsirikkaimmassa kunnassa. Hän on aktiivisesti mukana myös Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPE-kärkihankkeessa, ja toimii puheenjohtajana Pohjois-Pohjanmaan liiton sote-muutosta ennakoivan PoPSTer -hankkeen Nuoret ja aikuiset -työryhmässä.

Sosiaalityön vaikuttavuus on Heikkiselle erityinen kiinnostuksen aihe. Hän osallistui keväällä 2017 Aalto PRO:n Vaikuttavuutta sote-palveluihin -ohjelmaan ja kuvaa koulutusta kiinnostavaksi kokemukseksi.

”Intensiivinen pienryhmätyöskentely oli mielekästä: pystyimme syventämään ja vaihtamaan ajatuksia keskenämme. Osallistujat tulivat hyvin erilaisilta alueilta sekä julkiselta sektorilta että yksityiseltä puolelta ja oli mielenkiintoista kuulla muiden näkemyksiä”, Heikkinen pohtii.

Ohjelman sisällöstä Heikkinen kertoo ammentaneensa uusia ajatuksia eritoten kahdesta aihealueesta: ”Koulutuksen viimeisessä osiossa kävimme läpi lean-malleja. Se jäi mieleeni käytännönläheisenä ja hyödyllisenä kokonaisuutena. Myös digitalisaatiota käsittelevä osuus oli ajatuksia herättävä. Asiakaskohtainen vaikuttavuuden arviointi vaatisi tietojärjestelmiä, joissa sosiaalipalveluiden ja terveydenhoidon tiedot olisivat saumattomasti integroitu. Oli mielenkiintoista pohtia, kuinka digitalisaatiossa huomioidaan kahden eri maailman yhdistyminen”, Heikkinen kertoo.

Intensiivinen pienryhmätyöskentely oli mielekästä: pystyimme syventämään ja vaihtamaan ajatuksia keskenämme. ”

Vaikuttavuutta sote-palveluihin -ohjelmaan kuuluvassa kehitystyössä Heikkinen pohti integraatiota lapsiperheiden palvelukokonaisuuden näkökulmasta. Keskeisiin tavoitteisiin kuuluu se, että perheet saavat tarvitsemansa palvelut ensisijaisesti lapsen kasvu- ja kehitysympäristössä, lähellä perheen arkea ja pääsevät itse määrittelemään palvelutarpeensa ja osallistumaan palveluiden suunnitteluun.

”Tutkin työssä lastensuojelun, sekä lasten- ja nuorisopsykiatrian palveluja käyttävien asiakkaiden palveluprosesseja. Aihe on todella monitahoinen ja laaja, mutta koin kehitystyön tukeneen käytännön työskentelyä ja avanneen myös minulle itselleni sitä, kuinka asioita voisi edistää työryhmätasolla”, Heikkinen kertoo.

Vaikuttavuutta sote-palveluihin