"Tehokas tiedon visualisointi -valmennuksen myötä ymmärrän nyt hyvän visualisoinnin lähtevän aina sisällöstä. Aidosti vaikuttavan visualisoinnin tekemiseen vaaditaan yhteinen keskustelu ja näkökulma siitä, mitä sillä halutaan viestiä.”

Hanna Kaukopuro-Klemetti
Tiedottaja, Kuntaliitto

Tehokas tiedon visualisointi

Suomen Kuntaliitto on kuntien edunvalvoja, kuntakentän ja yhteiskunnan kehittäjä ja kuntien asiantuntijapalveluiden tarjoaja. Tiedottaja Hanna Kaukopuro-Klemetti on työskennellyt Kuntaliiton ulkoisen viestinnän parissa vuodesta 2009 lähtien.

”Tekstivirtaa riittää esimerkiksi sosiaalisessa mediassa tulvaksi asti. Halusin löytää uusia keinoja viestinnän tehostamiseen ja kiinnostuin visuaalisesta ilmaisusta”, Kaukopuro-Klemetti taustoittaa päätöstään osallistua Aalto PRO:n Tehokas tiedon visualisointi -ohjelmaan. 

”Kuntaliitossa on vahva tahtotila kehittää visuaalista viestintää entistä suunnitelmallisemmin. Pyrimme keksimään keinoja havainnollistaa viesti ja sisältö helposti omaksuttavaan muotoon”, hän lisää. 

Kaukopuro-Klemetti kuvaa kahden päivän valmennusta hyvin rakennetuksi johdatukseksi visuaalisen viestinnän maailmaan, jossa erinomaiset kouluttajat innostivat oppimaan lisää. 

”Sisällössä oli sopivassa suhteessa teoriaa ja käytäntöä. Valmennus tarjosi aiheeseen hyvän pohjatiedon ja intoa lähteä syventämään osaamistaan lisää”, hän kertoo.

Sisällössä oli sopivassa suhteessa teoriaa ja käytäntöä. Valmennus tarjosi aiheeseen hyvän pohjatiedon ja intoa lähteä syventämään osaamistaan lisää.”

”Valmentajina oli alansa huippuammattilaisia. He näyttivät meille sekä onnistuneita että vähemmän onnistuneita esimerkkejä visualisoinneista. Oli hauska nähdä myös niitä ratkaisuja, joita jälkikäteen ajateltuna olisi voitu tehdä paremmin – ja varmasti opettavaisempaa kuin ainoastaan onnistuneisiin esimerkkeihin tutustuminen”, hän pohtii.

Muiden ryhmäläisten mielipiteiden kuuleminen oli niin ikään Kaukopuro-Klemetin mukaan opettavaista. 

”Valmennuksen aikana käsitti, kuinka monella tavalla ihmiset voivat katsella visualisointia. Jokin esitystapa on yhdelle helposti ymmärrettävä mutta toiselle ei. Oli hyvä oivaltaa, ettei ole absoluuttista totuutta siitä, millainen kuva tai esitystapa toimii”, hän huomauttaa.

Kaukopuro-Klemetti sanoo valmennuksen muuttaneen hänen työskentelytapojaan.

”Kuntaliiton visuaalisen viestinnän kehittäminen on hiljattain tullut osaksi työnkuvaani. Valmennuksen myötä ymmärrän nyt hyvän visualisoinnin lähtevän aina sisällöstä. Aidosti vaikuttavan visualisoinnin tekemiseen vaaditaan yhteinen keskustelu ja näkökulma siitä, mitä sillä halutaan viestiä”, hän tähdentää. 

”Olen pyrkinyt valmennuksen jälkeen jakamaan saamiani oppeja koko viestintäyksiköllemme: ideoita niistä perusperiaatteista, joilla rakennetaan hyvä visualisointi ja luodaan siihen merkityksellisyyttä. Hyvä yksinkertainen esimerkki on se, miten ihmisen silmä ryhmittelee asioita. Jos kokoaa vaikkapa vaalealle pohjalle osan kuvatuista asioista, niin katsoja ymmärtää niiden kuuluvan yhteen”, hän korostaa.

Valmennuksen aikana apunamme olivat Suomen huippunimet. Pyrin ottamaan tilaisuudesta kaiken irti, sillä harjoitus tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden kysyä neuvoja rautaisilta alan ammattilaisilta."

Kaukopuro-Klemetti oli kokeillut sisältöjen visualisointia jo jonkin aikaa keveillä työkaluilla ennen ohjelmaan hakeutumistaan. Valmennuksen toisena päivänä toteutettu harjoitus sopi hänen mielestään oivallisesti kaikille osallistujille, kokemustasosta riippumatta.

”Valmennuksen aikana apunamme olivat Suomen huippunimet. Pyrin ottamaan tilaisuudesta kaiken irti, sillä harjoitus tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden kysyä neuvoja rautaisilta alan ammattilaisilta. Sain erinomaisia vinkkejä, joista on ollut paljon iloa töissä”, hän kuvailee. 

”Kouluttajat olivat välittömiä ja avuliaita. Harjoituksesta jäi hyvä fiilis, vaikka olen hyvin itsekriittinen. Olen hyödyntänyt valmennuksen aikana tekemäni visualisoinnin layoutia myöhemminkin. Sitä on mukava käyttää, kun tietää alan asiantuntijoidenkin pitävän sitä onnistuneena”, hän toteaa. 

Kaukopuro-Klemetti kertoo kannustavansa mielellään muita osallistumaan valmennukseen ja vinkkaa, että toisen päivän harjoitusta kannattaa hyödyntää jonkin oman työtehtävän edistämiseen.

”Suosittelen mielelläni osallistumista. Tehokas tiedon visualisointi on ammattitaitoisesti rakennettu valmennus. Se on hyödyllinen peruspaketti, joka antaa hyvää selkänojaa visuaalisen viestinnän toteuttamiseen”, hän sanoo. 

Lue lisää Tehokas tiedon visualisointi -ohjelmasta