"Ohjelma on kokonaisuus, joka palvelee vastuullisuustyötä tekeviä todella hyvin.”

Katariina Sillander
Yritysvastuupäällikkö, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma

Katariina Sillander työskentelee Keskinäisessä työeläkevakuutusyhtiö Varmassa yritysvastuupäällikkönä. Hän kiittää saaneensa Aalto PRO:n ohjelmasta Diploma in Responsible Business and Environmental Management – Kilpailuetua vastuullisuudesta paljon tukea nykyiseen työhönsä.

Vastuullisuudesta tehtiin pari vuotta sitten strategian keskeinen painopistealue Varmassa. Pitkän uran Varman viestintäpäällikkönä tehnyt Sillander valittiin tuolloin hoitamaan strategiauudistuksen myötä perustettua yritysvastuupäällikön tehtävää.

”Käänne urallani sai minut kiinnostumaan vastuullisuusopinnoista. Etsin ohjelmaa, joka tarjoaisi minulle laajan kokonaiskuvan ja kattauksen vastuullisuudesta liiketoiminnassa. Kilpailuetua vastuullisuudesta oli itse asiassa markkinoiden ainoa ohjelma, jonka sisältö oli riittävän monipuolinen minun tarpeisiini”, Sillander kertoo.

Sillander luonnehtii opetusta korkeatasoiseksi ja kehuu erityisesti yrityscasejen antia mielekkääksi.

”Kouluttajat oli todella hyvin valittu ja käsiteltävät teemat mielenkiintoisia. Pidin erityisesti siitä, kun meillä oli edelläkävijäyrityksistä ihmisiä kertomassa, kuinka he ovat vastuullisuusasioita edistäneet ja hoitaneet. Oli antoisaa sparrailla kollegoiden kanssa ja vaihtaa ajatuksia”, Sillander sanoo.,

Sain opinnoista paljon irti. Ohjelma oli tasapainoinen kokonaisuus, se oli huolella rakennettu ja suunniteltu.”

”Sain opinnoista paljon irti. Ohjelma oli tasapainoinen kokonaisuus, se oli huolella rakennettu ja suunniteltu”, hän jatkaa.

Sillanderin tehtävänä on koordinoida Varman erilaisia vastuullisuuteen liittyviä hankkeita, kehitystoimia sekä vastuullisuusviestintää. Kun Sillanderilta pyytää arviota ohjelman tärkeimmistä moduuleista hänen oman työnsä kannalta, punnitsee hän vastaustaan tarkkaan.

”Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen ja toimitusketjujen vastuullisuus ovat ehdottomasti olleet hyödyllisiä työssäni. Myös GRI-raportointia käsittelevä jakso jäi mieleeni todella hyödyllisenä – mutta en itse asiassa haluaisi nostaa yhtäkään moduulia ylitse muiden. Ohjelma on kokonaisuus, joka palvelee vastuullisuustyötä tekeviä todella hyvin”, Sillander pohtii.

Sillander mainitsee myös saaneensa opintoihin kuuluvasta projektityöstä erityisen paljon konkreettista hyötyä, sillä hänen aiheensa tuki töissä käynnissä olevaa kehityshanketta.

”Projektityöni käsitteli vastuullista hankintaa, jota kehitämme parhaillamme Varmassa. Pääsin hienosti yhdistämään koulutuksen omaan työhöni, oli hedelmällistä tutkia teoreettisesta näkökulmasta aihetta, josta toteutan samaan aikaan käytännön kehityshanketta”, Sillander toteaa.

Pääsin hienosti yhdistämään koulutuksen omaan työhöni, oli hedelmällistä tutkia teoreettisesta näkökulmasta aihetta, josta toteutan samaan aikaan käytännön kehityshanketta.”

Sillander arvioi vastuullisuuden merkityksen kasvavan tulevaisuudessa entisestään, megatrendien ja säädösmuutosten kirittäessä vastuullisuuden vahvaa nousua.

”Yrityksissä nähdään vastuullisuuden arvo ja sille myös annetaan resursseja. Varmassa me kehitämme omaa vastuullisuuttamme määrätietoisesti. Olemme iso sijoittaja ja arvioimme sijoituskohteitamme myös niiden hiilijalanjäljen ja vastuullisten toimintatapojen perusteella – pystymme näin laajemminkin vaikuttamaan vastuullisen yritystoiminnan kehittymiseen”, Sillander korostaa.

”Suosittelen mielelläni Kilpailuetua vastuullisuudesta -ohjelmaan osallistumista. Se sopii vastuullisuuskysymysten kanssa työskenteleville ja voi olla mainio ajatus myös ihmisille, jotka näkevät, että heidän yrityksissään olisi aika lähteä viemään yritysvastuuasioita eteenpäin. Kun päätös osallistumisesta on syntynyt, suosittelen myös varaamaan riittävästi aikaa opintoihin, erityisesti projektityön tekemiseen”, Sillander vinkkaa.

Diploma in Responsible Business and Environmental Management