"Opetuksen sisältö oli valtavan kiehtovaa ja tapa, jolla sitä käsiteltiin eri tulokulmista, oli Digitalisaation johtaminen teollisuudessa -ohjelman ehkä parhaimpia anteja. Olen ohjelman jälkeen hyödyntänyt oppeja työssäni päivittäin.”

Mika Leppänen

Mika Leppänen on Head of Customer Experience Finnair Cargolla. Leppänen osallistui vuonna 2016 Aalto PRO:n Digitalisaation johtaminen teollisuudessa -ohjelmaan ja luonnehtii ohjelman pitkän aikavälin vaikutuksia erinomaisiksi.

”Ohjelma oli aivan huikean hyvä. Osallistuessani olin Microsoftilla töissä. Opituista asioista oli paljon käytännön hyötyä saman tien, mutta eritoten siirryttyäni Finnairille vuoden 2017 alussa on ohjelman opeista ollut mittaamattoman paljon hyötyä”, Leppänen kertoo.

Finnair Cargo tähtää älykkään lentorahtiekosysteemin luomiseen. Iso askel tällä polulla on vuonna 2018 avattu Finnair COOL Nordic Cargo Hub, joka on Euroopan edistynein esimerkki robotiikan ja varastoautomaatioälykkyyden kohdentamisesta lentorahtiprosessien tehokkuuden ja toimivuuden parantamiseen. Osana kehitystyötä Leppänen on ollut mukana luomassa lukuisia pilottiprojekteja, esimerkiksi Finnair Cargo Eye -ratkaisun, joka julkaistiin Slushissa 2017.

Ohjelmasta ammentamani ideat ja työkalut ovat hyvin pitkälle mahdollistaneet sen, että olen pystynyt viemään asioita niin nopeasti meillä eteenpäin.”

”Cargo Eye on vain yksi esimerkki kehitysprojekteista, joissa olen pystynyt suoraan hyödyntämään Aalto PRO:n ohjelmassa opittuja asioita. Ohjelmasta ammentamani ideat ja työkalut ovat hyvin pitkälle mahdollistaneet sen, että olen pystynyt viemään asioita niin nopeasti meillä eteenpäin”, Leppänen luonnehtii.

”Meillä on myös käynnissä end-to-end lämpötilakontrolloidun kuljetusketjun kehitys Helsingistä Pekingiin, sekä robotiikkahankkeita, joissa hyödynnän jatkuvasti ohjelmasta saatuja oppeja. Finnair Cargo on myös aktiivisesti mukana Internet of Logistics -hankkeessa, jossa olemme luomassa avointa standardia datan jakamiseen kuljetusketjun eri toimijoiden kanssa – tässäkin hankkeessa ohjelman opeista on ollut paljon hyötyä”, Leppänen huomauttaa.

Digitalisaation johtaminen teollisuudessa -ohjelman vahvuus oli Leppäsen mukaan kokonaisvaltainen näkemys siitä, mistä teollisessa internetissä on kyse.

”Saimme kattavan kuvan käynnissä olevasta murroksesta – mitä on tapahtumassa ja miten asiat kytkeytyvät toisiinsa”, Leppänen sanoo.

”Opiskelu oli monimuotoista, interaktiivista ja eteenpäin katsovaa. Ohjelmassa yhdistettiin hienolla tavalla kaupallinen ja IT -tulokulma: uusin tutkimustieto, teoriat, käytännön liiketoimintanäkemykset ja uusin teknologia loivat saumattoman kokonaisuuden”, Leppänen toteaa.

Leppänen kertoo saaneensa ohjelmasta niin syventävää, jäsentävää kuin kokonaan uutta oppia.

Opetuksen sisältö oli valtavan kiehtovaa ja tapa, jolla sitä käsiteltiin eri tulokulmista, oli ohjelman ehkä parhaimpia anteja."

”Opetuksen sisältö oli valtavan kiehtovaa ja tapa, jolla sitä käsiteltiin eri tulokulmista, oli ohjelman ehkä parhaimpia anteja. Tietyt kokonaisuudet jäsentyivät ohjelman aikana selkeästi ja olen ohjelman jälkeen hyödyntänyt oppeja työssäni päivittäin”, hän tähdentää.

Leppänen kuvailee ohjelman opetusta erinomaisesti rakennetuksi kokonaisuudeksi, jota yrityskäynnit ja ulkopuoliset luennoitsijat tukivat mielekkäällä tavalla. Leppänen kehuu myös keskusteluja muiden ryhmäläisten kanssa hyvin opettaviksi.

”Oppiminen muilta ryhmäläisiltä oli aivan keskeistä. Vaihdoimme paljon ajatuksia niin ryhmätöitä tehdessä kuin käytäväkeskusteluissa. Niissä syntyi paljon uusia näkökulmia ja uutta oppia. Olen pitänyt yhteyttä niin ohjelman luennoitsijoihin kuin muihin ryhmäläisiin myös ohjelman jälkeen ja pyöritän myös ohjelman alumnitoimintaa”, Leppänen mainitsee.

Leppänen sanoo ohjelman olleen kattava oppimiskokonaisuus, joka antoi todella paljon ja innosti oppimaan uutta. Hän kertoo suosittelevansa osallistumista mielellään.

”Uuden oppiminen, samoin kuin pois-oppiminen on tärkeämpää kuin koskaan. Muutosnopeus kiihtyy ja liiketoiminnassa muutoksen kokonaisvaltainen ymmärtäminen korostuu. Suosittelen Aalto PRO:n Digitalisaation johtaminen teollisuudessa -ohjelmaa lämpimästi, erityisesti liiketoiminta- ja teknologian kehitystehtävissä toimiville ihmisille”, Leppänen sanoo.

---

Mika Leppänen on myöhemmin siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen.

Digitalisaation johtaminen teollisuudessa