"Olin iloisesti yllättynyt siitä, kuinka paljon ohjelmassa oppi. Hyvin rakennettu valmennus antoi kattavan kuvan palvelumuotoilun koko kentästä.”

Niina Sistonen
Kehitysasiantuntija, Aktia

Kehitysasiantuntija Niina Sistonen on työskennellyt reilun kolmen vuoden ajan innovatiivisiin pääomarahastoihin erikoistuneessa sijoitusyhtiö Taalerissa, joka tunnetaan alallaan visionäärisenä, ketteränä ja vastuullisena toimijana. Sistosen työn keskeisenä sisältönä on käyttäjäystävällisten, digitaalisten palveluratkaisujen kehittäminen Taalerin asiantuntijoiden ja asiakkaiden avuksi yhteistyössä ohjelmistoarkkitehtien kanssa. Sistosen nykyinen työnantaja on Aktia.

Sistonen osallistui hiljattain Aalto PRO:n Palvelumuotoilu-koulutusohjelmaan saadakseen uusia työkaluja työnsä tueksi.

”Valmennus oli erittäin positiivinen kokemus ja suosittelen sitä mielelläni. Olin iloisesti yllättynyt siitä, kuinka paljon ohjelmassa oppi. Hyvin rakennettu valmennus antoi kattavan kuvan palvelumuotoilun koko kentästä ja pääsimme kokeilemaan monia mielenkiintoisia työkaluja”, Sistonen sanoo.

Sistonen kuvailee ohjelmaa loogisesti eteneväksi kokonaisuudeksi, jossa ei ollut mitään turhaa.

”Valmennus oli tiivistä, hyvin mietittyä asiaa alusta loppuun. Sisältö oli mielenkiintoista, uusia ajattelutapoja herättelevää ja käytännönläheistä. Jokainen uusi päivä rakentui edellisen asian päälle ja kokonaisuus oli hyvin toimiva,” hän muistelee.

Ohjelman aktivoiva opetustyyli oli Sistoselle mieluisaa.

Valmennus oli tiivistä, hyvin mietittyä asiaa alusta loppuun. Sisältö oli mielenkiintoista, uusia ajattelutapoja herättelevää ja käytännönläheistä."

”Valmentajat olivat todella hyviä. Heillä oli taito tiivistää asiat selkeiksi paketeiksi ja avata aiheita kannustavien esimerkkien avulla. Kuulimme monista tapauksista, joissa vaikeistakin lähtökohdista oli edetty palvelumuotoilun avulla oivallisiin ratkaisuihin. Se antoi uutta intoa lähteä edistämään haastavampia muutoksia myös omassa työssä”, Sistonen pohtii.

”Valmentajien jakama erinomainen ennakkomateriaali tehosti myös oppimista. Siitä sai hyvää tarttumapintaa uusiin asioihin ennen lähiopetuspäiviä,” hän lisää.

Sistonen sai ohjelmasta paitsi hyödyllisiä työkaluja, myös kokonaan uusia ajattelutapoja.

”Jos peilaan opittuja asioita omaan työhöni, niin kenties isoin oivallus tuli hiukan yllättäenkin teoriapuolelta: se oli muotoilun tuplatimantiksi kutsuttu viitekehys, jota aion tästedes pyrkiä soveltamaan työssäni”, hän kertoo.

Sain tapaamiltamme asiantuntijoilta ideoita sellaisiinkin työni osa-alueisiin, joihin en olisi aiemmin ajatellut palvelumuotoilun hyödyntämistä”

Ryhmätyöt, keskustelut ja yritysvierailut palvelumuotoiluorganisaatioissa saavat kaikki Sistoselta erityiskiitosta.

”Oli antoisaa kokeilla eri metodeja ja käydä keskusteluja vaihtelevissa ryhmäkokoonpanoissa. Näissä yhteyksissä oivalsi, kuinka samanlaisten haasteiden parissa kaikissa organisaatioissa painitaan, vaikka asiat näyttäytyvät työtehtävistä riippuen hyvinkin monilla tavoilla,” hän huomauttaa.

”Yritysvierailuissa pääsi kyselemään näkemyksiä rautaisilta ammattilaisilta, jotka ovat ratkoneet lukuisia käytännön ongelmia palvelumuotoilun avulla. Sain tapaamiltamme asiantuntijoilta ideoita sellaisiinkin työni osa-alueisiin, joihin en olisi aiemmin ajatellut palvelumuotoilun hyödyntämistä”, Sistonen tähdentää.

Sistonen kuvailee myös Aalto PRO:n omaa palvelumuotoilua hyvin suunnitelluksi ja toteutetuksi kokonaisuudeksi.

”Saimme jokaisen lähipäivän jälkeen palautekyselyt, joiden vastaukset käytiin yhdessä läpi. Se oli hauska tapa näyttää, kuinka yksinkertaista ja tehokasta palautteen pyytäminen ja hyödyntäminen voi parhaimmillaan olla,” hän toteaa.

Taalerilta osallistui Sistosen kanssa samaan Palvelumuotoiluvalmennukseen myös useita hänen kollegojaan. Tämä toi Sistosen mukaan yritykselle selvää lisäarvoa:

”Aalto PRO piti huolen siitä, että olimme valmennuksen aikana aina eri ryhmissä, jolloin pystyimme ammentamaan ideoita muilta ryhmäläisiltä mahdollisimman monipuolisesti. Nyt asioiden edistäminen töissä on entistä helpompaa. Meillä on yhteinen sanasto ja koko joukko palvelumuotoilusta innostuneita ihmisiä.”

Palvelumuotoilu