Asiakaskokemuksia

"Tehokas ja hyödyllinen ohjelma, joka auttoi muuttamaan lähestymistapaamme”

Pasi Lähteinen
Liiketoimintajohtaja, Koja-yhtiöt Oy

Koja-Yhtiöt on vahva, 81-vuotias perheyritys, joka on nyt tänä vuonna kasvanut suuren yrityksen mittoihin. Olemme uudistuva, draivikas, vielä nuori yhtiö. Koja on meitä kaikkia varten eli tuotamme hyviä sisäilmaolosuhteita rakennuksiin ja laivoihin ja teollisuuteen energiatehokkaasti , kertoo liiketoimintajohtajana toimiva Pasi Lähteinen.

”Odotukset Aalto PRO:n koulutukselle olivat suuret, koska ilmiö on uusi, tuore vielä teollisuuden mittakaavassa. Tulin koulutukseen hankkimaan työkalupakkiimme sellaisia työkaluja, joilla pystymme hyödyntämään tulevaisuudessa teollisen internetin liiketoimintamahdollisuudet”, Lähteinen lisää.

Lähteinen, kuten muutkin osallistujat, tuli Diploma in Industrial Internet -koulutukseen mukanaan bisneshaaste. Kojassa tunnistetut kipupisteet liittyivät asiakasrajapintaan ja asiakkuuksien kerroksellisuuteen.

”Asiakkaat, joille me teollisen internetin sovellukset monesti tulemme luomaan, eivät ole suora asiakkuutemme, vaan välissä on järjestelmätoimittajia, joille toimitamme osajärjestelmiä. Todellinen hyöty realisoituu kuitenkin loppuasiakkaalle.”

Pasi Lähteinen piti koulutusta tehokkaana ja hyödyllisenä. Hänen mukaansa ohjelma sisälsi paljon hyviä käytännön esimerkkejä sekä kattavasti tietoa eri teknologioista ja mahdollisuuksista.

”Case-esimerkit, jotka tulivat yritysten puolelta ja niihin samassa yhteydessä sovellettu teoreettinen osuus, olivat hyvin mielenkiintoisia kokonaisuuksia. Erityisesti juridiikkapuoli oli hyvin lähellä omaa sydäntä, koska ilmiö on uusi tiedonhallinnan näkökulmasta.”

Koulutuksen herättämistä oivalluksista Lähteinen nostaa tärkeäksi uuden lähestymistavan:

”Aikasemmin mietittiin enemmän teknologialähtöisesti ja yritettiin viilata loppuun asti teknologia ja toiminnallisuus. Tänä päivänä nyt koulutuksen jälkeen lähdetään kuitenkin enemmän liiketoimintamallista ja bisnesmahdollisuuksista.”

”Tämä on enemmän verkostotyötä kuin yksinäistä ratkaisemista, eli pyritään löytämään oikeat kumppanit ja oikea verkosto ympärille ja sitä kautta mennään eteenpäin.”

Ohjelmaan sisältyvän projektityön fokuskin siirtyi koulutuksen aikana teknologiasta liiketoimintaan. Lähteisen projektityöllä on kunnianhimoinen tavoite:

”Lähdettiin hakemaan suoranaista liiketoimintamallia tiettyyn tarkasti valittuun asiakasryhmään eli datakeskuksiin liittyvää elinkaarimallia ja miten siinä teollista internetiä pystytään hyödyntämään.”

Täydennyskoulutusohjelmat on suunniteltu suoritettavaksi työn ohessa. Teollinen internet – ilmiöstä liiketoiminnaksi -koulutuksessa kaksipäiväisiä tapaamisia oli yhteensä kuusi.

”Välillä aikataulun kanssa oli toki haasteita, koska toimin vientitehtävissä. 80–90 % läsnäololla pystyin siltikin suoriutumaan urakasta.”

Diploma in Industrial Internet