Asiakaskokemuksia

"Ymmärrykseni tietohallinnon roolista digitalisaatiossa laajeni”

Pauli Wihuri

Pauli Wihuri kävi Aalto PRO:n IT Leadership -ohjelman. Hän kertoo saaneensa siitä hyvän teoreettisen viitekehyksen IT-johtajuudesta ja laajempaa käytännön näkemystä aiheesta, joka oli hänelle entuudestaan erittäin tuttu rajatulta liiketoiminta-alueelta.

”Työskentelin Nokialla 2000-luvun alusta alkaen. Kun matkapuhelinliiketoiminta myytiin Microsoftille, minut myytiin siinä mukana. Heinäkuussa 2015 tuli tieto, että 75 % ex-nokialaisista pistetään pihalle, minut mukaan lukien. Halusin käyttää tilaisuutta hyväkseni ja päivittää tietotaitojani, joten lähdin aktiivisesti etsimään sopivia koulutusohjelmia tietohallinnon johtamisen saralta. Valitsin Aalto PRO:n IT Leadership -ohjelman. Se oli nappivalinta – yksi parhaimmista ohjelmista, missä olen ollut”, Wihuri kertoo.

”Ohjelman suurin anti oli ymmärrykseni selkeä laajentuminen tietohallinnon roolista digitalisaatiossa ja sen strategisista soveltamismahdollisuuksista”, Wihuri jatkaa. ”Päällimmäisinä mieleeni jäivät hyödyllisinä kokonaisuuksina pragmaattinen luento kokonaisarkkitehtuurista sekä moduulit, joiden aiheina olivat IT strategia, IT governance ja IT:n rooli liiketoiminnassa.”

Wihuri sanoo oppivansa eniten tekemällä asioita itse. Hänelle ohjelman parhaat oppimiskokemukset olivat lukupiirit ja keskustelut luentojen aikana: ”Kun useampi silmäpari katsoo asioita, kaikki saavat tasapainoisemman näkemyksen. Oppimismetodina lukupiirit toimivat oivallisesti. Luennoilla käytiin myös todella hyviä keskusteluja, joita osallistujien erilaiset lähtökohdat rikastuttivat.”

IT Leadership -ohjelma oli nappivalinta – yksi parhaimmista ohjelmista, missä olen ollut.”

Wihuri kertoo myös lopputyön tekemisen olevan haastava oppimiskokemus, joka on vielä työkiireiden vuoksi työn alla. Hän tarkastelee lopputyössään IT:n roolin kehitystä ja kasvua operatiivisesta tukifunktiosta liiketoiminnan strategiseksi kumppaniksi ja digitalisaation mahdollistajaksi.

”Tutkin mitä kaikkia kyvykkyyksiä IT:ssä on oltava, jotta se toimisi kasvun mahdollistajana”, Wihuri selventää.

Wihuri sai ennen IT Leadership -ohjelman alkamista uuden työpaikan ja siirtyi IT-konsultiksi heti työvelvoitteensa päätyttyä Microsoftilla.

”Palasin niin sanotusti kotiin, eli kansainväliseen konsultointiyritykseen, missä loin uraa 1990-luvulla ennen Nokia-vuosiani”, Wihuri kertoo. Hän myöntää, että jälkikäteen ajateltuna kyseinen siirto olisi pitänyt tehdä heti, kun matkapuhelinliiketoiminta myytiin Nokialta pois.

IT Leadership -ohjelmasta on Wihurin mukaan ollut paljon hyötyä hänen uudessa työssään, jossa hän auttaa erilaisia asiakkaita kehittämään digitaalisia liiketoimintaprosesseja, tietohallintoa ja kyberturvallisuutta.

”Ohjelma oli ajan hermolla. Sain kattavan kuvan tämän hetken tärkeimmistä trendeistä – teollisesta internetistä ja digitalisaatiosta – ja lisäksi luennoilla esiteltiin mielenkiintoisella tavalla seuraavaa merkittävää kehitysaaltoa, eli alustaliiketoiminnan kasvua. Yritykset, jotka tarjoavat muille digitalisaatioalustoja, tulevat olemaan merkittävässä roolissa tulevaisuudessa”, Wihuri korostaa.

Ohjelma oli ajan hermolla. Sain kattavan kuvan tämän hetken tärkeimmistä trendeistä – teollisesta internetistä ja digitalisaatiosta.”

IT Leadership -ohjelmassa osallistujia haastettiin kehittymään IT-johtajina suunnitelmallisesti vuorovaikutuksessa työyhteisön lähimpien ihmisten kanssa. Wihuri tähdentää kokemuksen hyötyjä ja sanoo sen herättäneen hänet miettimään omia mahdollisuuksiaan toimia uudessa työssään IT-johdon valmentajana ja sparraajana.

”Johtajien on usein haastavaa löytää luotettavia ja riippumattomia keskustelukumppaneita, kun lähes kaikki ihmiset ovat heihin riippuvuussuhteessa. Objektiivinen näkemys olisi varmasti monelle tervetullutta”, Wihuri pohtii. Hän kertoo suosittelevansa Aalto PRO:n ohjelmaa sekä kokeneille IT-johtajille että johtotehtäviin tähtääville ihmisille.

”Jos on uransa alussa ja tietohallinnon johtaminen kiinnostaa, tämä ohjelma on erinomainen aloituspiste. Se antaa hyvän viitekehyksen asioiden tekemiselle ja sopii mainiosti myös kokeneille tietohallintojohtajille: he saavat ohjelmasta uusia ajatuksia siitä, kuinka IT:n kehittäminen voi tukea ja mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan kasvua.”

Diploma in IT Leadership