"Käytännön hyötyjä oli todella runsaasti. En olisi voinut kuvitellakaan ammentavani yhdestä koulutuksesta näin paljoa.”

Pia Kosonen
Työnjohtaja, Marioff Corporation Oy

Pia Kosonen on tehnyt yli kaksikymmenvuotisen työuransa aikana töitä muun muassa työnjohdossa, tuotantopäällikkönä ja projektipäällikkönä. Hän on ollut nykyisessä pestissään työnjohtajana Marioff Corporation Oy:n koneistus- ja kokoonpanosolussa kohta kaksi vuotta.

Diploma in Operations Management -koulutus sattui Kososen silmiin LinkedInissä. Pyydettyään Aalto PRO:lta lisätietoa ohjelmasta hän kertoo vakuuttuneensa siitä, että koulutus oli kuin hänelle tehty.

”Opiskelu oli aivan huikea kokemus. Olen töissä kertonut monelle, että se oli paras koulutus mihin olen koskaan osallistunut”, Kosonen kertoo.

Ohjelman aloitussessiossa käsiteltiin digitaalista murrosta ja tuotannon strategiaa. Se jäi Kososelle mieleen erityisen mielekkäänä aihealueena.

Opiskelu oli aivan huikea kokemus. Olen töissä kertonut monelle, että se oli paras koulutus mihin olen koskaan osallistunut.”

”Aloitus oli todella hyvä. Saimme erittäin ymmärrettävässä muodossa niin paljon uutta pohdittavaa siitä, kuinka digitalisaatiota ja strategiaa voidaan toteuttaa. Naureskelin, että pääni aivan sirisi, kun poistuin paikalta”, hän toteaa.

Kosonen kuvailee ohjelmaa käytännönläheiseksi ja monipuoliseksi. Myös kaikki luennoitsijat saavat Kososelta kiitosta.

”Esimerkiksi tuotantotoiminnan analysoinnin ja kehittämisen työkalut jäivät mieleeni hyödyllisinä oppeina. Myös lean-opit olivat positiivinen yllätys. Olin käyttänyt leania töissäni jo vuosia ennen koulutusta ja luulin tietäväni aiheesta paljon, mutta sainkin tukun uusia hyviä työkaluja. Lean-moduuli oli myös opinnäytetyöni kannalta todella hyödyllinen”, hän huomauttaa.

”Lähipäivät olivat mielenkiintoisia ja täynnä hyvää tietoa, jota pystyi oikeasti jalkauttamaan töissä. Kaikki asiat kerrottiin hyvin tuotantolähtöisesti. Luennoitsijat olivat myös kautta linjan hyviä ja heiltä sai tietoa asioista mukavasti eri kanteilta”, Kosonen sanoo ja kehuu erityisesti Timo Seppälää ja Marja Blomqvistia huikean hyviksi kouluttajiksi.

Olin käyttänyt leania töissäni jo vuosia ennen koulutusta ja luulin tietäväni aiheesta paljon, mutta sainkin tukun uusia hyviä työkaluja."

Muiden osallistujien kanssa käydyt keskustelut saavat Kososelta niin ikään lämpimän kiitoksen.

”Meillä oli todella hyvä porukka. Vuorovaikutus ryhmässä oli melkein sitä kaikkein parasta antia. Oli mielenkiintoista kuulla, miten muualla toteutetaan asioita, ettei aina elä siinä omassa kuplassaan”, hän kertoo.

Oman ammattitaitonsa kehittämiseen Kosonen arvelee saaneensa eniten hyötyä välitehtävistä ja opinnäytetyöstä.

”En ollut esimerkiksi koskaan aiemmin kuullut happotestistä. Toteutin sellaisen meillä töissä ensimmäisenä välitehtävänäni. Siitä innostuttiin meillä niin kovasti, että toteutan todennäköisesti pian uuden. Jatkossa tätä työkalua voisi käyttää laajemminkin”, hän pohtii.

Opinnäytetyönään Kosonen toteutti töissään sprinklerilinjan layout-muutoksen ja -tahdistuksen. Uudistuksessa hyödynnettiin myös Kososen välitehtävänä toteuttamaa happotestiä.

”Toteutimme työntekijätiimin kanssa kokonaisen tuotantolinjan lean-muutoksen ja osittaisen linjan automatisoinnin. Työn arviointi tehtiin videokuvaamalla ja analysoimalla jokainen työvaihe. Lisäksi toteutimme 3P-mallin uudella tavalla. Loimme myös pelikirjan, jonka avulla tuotantosuunnitelmia saadaan jatkossa parannettua. Työntekijät olivat aktiivisesti mukana vaikuttamassa ja se näkyi myös tyytyväisyydessä lopputulokseen: yhtäkään poikkipuolista sanaa ei ole tullut muutoksen jälkeen”, Kosonen iloitsee.

Ohjelma ylitti odotukseni täydellisesti. Käytännön hyötyjä oli todella runsaasti. En olisi voinut kuvitellakaan ammentavani yhdestä koulutuksesta näin paljoa."

Diploma in Operations Management -ohjelmassa nimitetään oman työpaikan jäsenistä koostuva Kaiku-tiimi, jonka kanssa opittuja asioita peilataan. Kososen Kaiku-tiimin jäsenet pitivät ohjelmasta saatuja oppeja hyödyllisinä ja mielenkiintoisina.

”Keräsin tiimin Marioff Corporationsin eri funktioista. Pyysin mukaan sellaisia ihmisiä, joiden katsoin voivan antaa minulle eniten ja jotka voisivat viedä hyviä ideoita eteenpäin johtoryhmälle asti. Koko tiimi kehui tätä Aalto PRO:n lähestymistapaa, jossa opiskelija hyvällä tavalla pakotetaan kertomaan töissä mitä opinnoista on jäänyt käteen. Se oli loistava konsepti”, hän muistelee.

Kosonen kertoo suosittelevansa mielellään Diploma in Operations Management -ohjelmaan osallistumista kenelle tahansa, joka on työssään tuotannon kanssa tekemisissä.

”Ohjelma ylitti odotukseni täydellisesti. Käytännön hyötyjä oli todella runsaasti. En olisi voinut kuvitellakaan ammentavani yhdestä koulutuksesta näin paljoa. Ohjelmasta jäi huikea määrä erinomaisia työkaluja taskuun ja sain paljon lisäymmärrystä siitä mitä operatiivinen johtaminen voi parhaimmillaan olla”, hän sanoo.

”Pisteenä i:n päälle saimme Avenue-oppimisympäristön kautta kaikki koulutuksen materiaalit käyttöömme, joten sinne voi aina palata virkistämään muistiaan opituista asioista. Koulutus teki minuun suuren vaikutuksen, sen huomaa varmasti siitä, kuinka innoissani edelleen olen”, Kosonen naurahtaa. ”Suosittelen osallistumista lämpimästi.”

Diploma in Operations Management