Asiakaskokemuksia

"Mielestäni jokaisen, joka on patentoinnin kanssa tekemisissä, on syytä käydä Patentit-Teollisuus-Tekniikka -koulutusohjelma.”

Pinja Jaspers
Patenttiasiamies, Papula-Nevinpat

Aalto PRO:n Patentit-Teollisuus-Tekniikka -koulutusohjelma saa Papula-Nevinpatin patenttiasiamies Pinja Jaspersilta hyvän suosituksen: Aalto PRO:n koulutusohjelma on yksi ammattimaisimmin järjestetyistä ohjelmista, jonka olen käynyt. Sen aikana on oppinut hahmottamaan globaalisti koko monipuolisen IPR-kentän. Mielestäni jokaisen, joka on patentoinnin kanssa tekemisissä, on syytä käydä Patentit-Teollisuus-Tekniikka -koulutusohjelma.

Jaspers on molekyylibiologian tohtori. Hänen on tarkoitus valmistua työn ohessa pian myös juristiksi. ”Laaja kiinnostus eri asioihin on aina ollut minulle ominaista. Esimerkiksi mekaniikka on aina kiehtonut minua. Olen varmasti oikealla alalla, innostun niin paljon uusista asioista. Patenttiasiamiehenä on palkitsevaa nähdä uusia ideoita – hyvän ajatuksen tunnistaa aina!”

Työtään Jaspers kuvaa proaktiiviseksi. Asiakkailla on varsin erityyppisiä patenttikysymyksiä ratkottavanaan, ja Jaspersin työhön kuuluu asiakkaiden auttaminen aina keksinnön tekemisestä patenttiin asti, globaalisti. Lisäksi patenttiasiamiehen toimenkuvaan kuuluu olla asiakkaiden tukena mahdollisissa patentteihin kohdistuvissa riitatilanteissa. ”Minulla on äärimmäisen mielenkiintoisia asiakkaita, ja patenttistrategioiden eroja on kiinnostavaa nähdä. Jatkuva oppiminen ja oman asiantuntemuksen kasvattaminen on työssäni tärkeää, sillä patenttialalla täytyy ymmärtää vaikeita asioita hyvin nopeasti.”

Mielestäni jokaisen, joka on patentoinnin kanssa tekemisissä, on syytä käydä Patentit-Teollisuus-Tekniikka -koulutusohjelma.”

Jaspers kävi Aalto PRO:n Patentit-Teollisuus-Tekniikka -koulutusohjelman aloittaessaan työt patenttialalla muutama vuosi sitten. Hän kertoo sen antaneen alalle tulijalle kattavan perustan patenttityöhön.

”Aalto PRO:n suunnitteluryhmä oli onnistunut työssään todella hyvin. Koulutuksessa oli monipuolinen joukko asiantuntijoita, joiden osuudet oli koordinoitu erinomaisesti: jokaisella oli selkeä fokus ja kukin kertoi juuri omasta näkökulmastaan IPR-kentästä. Eri asiantuntijoiden kuuleminen antoi minulle paljon. Asiakaslähtöisyys on yrityksemme tärkeä arvo, ja patenttiasiamiehenä minun on hyvä ymmärtää, millaisten silmälasien läpi eri toimijat katsovat patenttiasioita.”

”Ohjelman käytyäni hahmotin IPR-kentän kokonaisuutena, ja en puhu nyt ainoastaan formaaleista patenttiasioista. Opin uutta myös esimerkiksi yleisistä kilpailukysymyksistä: mikä on sallittua, mikä ei sekä miten lisensiointi ja franchising sopivat isoon kuvaan. Kuulin yritysten edustajilta, kuinka he suunnittelevat patentointia ympäri maailmaa – ja juristeilta, millaisia patenttien kierto- ja loukkauskysymyksiä he ovat työssään kohdanneet. Mallisuojan ja patentoinnin erot tulivat ohjelmassa tutuiksi, ja kuulimme myös esimerkiksi tuoteväärennöksistä Kiinassa. Minulla oli koulutusohjelman käydessäni jo juristin opintoja takanani, mutta sain koulutusohjelmasta silti erittäin paljon.”

”Järjestelyt oli hoidettu niin, että verkostoituminen onnistui helposti, ja koulutusohjelman aikana oppi tuntemaan asiantuntijoita, jotka edustivat monipuolisesti patenttialaa. Oma esimieheni oli myös kouluttamassa. Se oli minulle todella hyvä asia, sillä olin vasta aloittamassa töitä nykyisessä työpaikassani.”

Suomessa merkittävä osa patenttialalla työt aloittavista uusista ammattilaisista käy Aalto PRO:n Patentit-Teollisuus-Tekniikka -koulutusohjelman. Papula-Nevinpatilla kaikki uudet patenttiasiamiehet osallistuvat ohjelmaan. Jaspers arvelee, että siitä voisi olla etua myös monille muille: ”Koulutusohjelmasta olisi varmasti hyötyä esimerkiksi teollisuuden tuotekehityksen parissa työskenteleville asiantuntijoille, vaikkeivät patentit omassa työssä olisi tällä hetkellä suuressa roolissa. Immateriaalioikeudet ovat koko ajan tärkeämpiä yrityksille, ja patenttien ja IPR-maailman avaaminen auttaa hahmottamaan koko innovaatiokenttää uudella tavalla.”

Patentit-Teollisuus-Tekniikka