"Olin hyvin tyytyväinen ohjelmaan. Se laajensi ymmärrystäni toimialasta, antoi uusia näkökulmia ja tarjosi kattavan kuvan energia-alan murroksesta kokonaisuutena.”

Risto Kuusi
Erikoisasiantuntija, Fingrid Oyj

Kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ylläpitää, valvoo ja kehittää Suomen sähkönsiirron kantaverkkoa. Erikoisasiantuntija Risto Kuusi on työskennellyt Fingridillä vuodesta 2009 lähtien. Hän kertoo viihtyvänsä erinomaisesti tehtävässään, jossa hänen työnkuvaansa kuuluu muun muassa sähkömarkkinoiden mallintaminen sekä investointien kannattavuusanalyysien, erilaisten ennusteiden ja skenaarioiden laatiminen.

Kuusi osallistui hiljattain Aalto PRO:n Energy Business Professionals -koulutukseen.

”Muutama kollegani Fingridillä oli osallistunut ohjelmaan aiemmin ja he kehuivat sitä kovasti. Tutustuttuani opetussisältöön päätin lähteä mukaan. Ohjelma vaikutti erittäin mielenkiintoiselta ja ajankohtaiselta”, Kuusi kertoo.

Toivoin pääseväni koulutuksessa tarkastelemaan energiamarkkinoita uusista näkökulmista. Koulutus vastasi tähän odotukseeni erittäin hyvin."

Kuusi halusi ennen kaikkea saada ohjelmasta entistä kattavamman ymmärryksen energia-alasta ja päästä kuulemaan muiden osallistujien näkemyksiä energia-alan murroksesta.

”Työkuvaani kuuluu asioiden jatkuva analysointi. Jatkuvassa seurannassa tulee herkästi tarkkailtua asioita niiden linssien läpi, joita on tottunut käyttämään. Toivoin pääseväni koulutuksessa tarkastelemaan energiamarkkinoita uusista näkökulmista. Koulutus vastasi tähän odotukseeni erittäin hyvin: se oli hyvin kokonaisvaltainen ja herätti minut ajattelemaan asioita tuoreista tulokulmista”, Kuusi toteaa.

Koulutuksen aikana syvennytään energia-alan muutosnäkymiin ja paneudutaan esimerkiksi energialiiketoiminnan johtamiseen, digitalisaatioon, palvelullistamiseen ja kestävään kehitykseen.

”Ohjelman monipuolisuus oli erittäin positiivinen asia, juuri sitä mitä hainkin. Sisältö oli kautta linjan hyvin kiinnostavaa. Opin paljon uusia asioita, joita tulen jatkojalostamaan ja hyödyntämään omassa työssäni”, Kuusi kiittää.

”Jos minun pitäisi antaa yksi esimerkki erityisen mielenkiintoisesta osiosta, niin teknologiamurroksia ja systeemistä muutosta käsittelevä osuus puhutteli minua paljon. Siitä sai uutta perspektiiviä myös energia-alalla käynnissä olevana murrokseen”, Kuusi huomauttaa.

Ohjelman monipuolisuus oli erittäin positiivinen asia, juuri sitä mitä hainkin. Opin paljon uusia asioita, joita tulen jatkojalostamaan ja hyödyntämään omassa työssäni."

Energy Business Professionals -ohjelmaan kuuluva projektityö oli Kuusen mukaan hyödyllinen oppimiskokemus. Projektityössään Kuusi tutki hiilivapaan kaasun tuotantoteknologioiden vaikutuksia sähköverkkoon ja sähköverkon investointitarpeisiin.

”Hiilivapaiden kaasujen tuotanto olisi yksi mahdollisuus ratkaista energian varastointikysymykset puhtaassa energiajärjestelmässä. Projektityö paransi ymmärrystäni siitä mitä asioita meidän Fingridillä on teknologioiden kehityksessä seurattava ja miten eri teknologiavariantit potentiaalisesti vaikuttavat toimintaamme”, Kuusi kuvailee.

Kuusen mukaan yksi ohjelman parhaita puolia oli ajatusten vaihtaminen muiden ryhmäläisten kanssa.

”Meillä oli erinomainen ryhmä ja kaikki jakoivat mielellään ajatuksiaan. Oli todella antoisaa kuulla muiden yritysten edustajien näkemyksiä ja tulkintoja asioista – ja pääsin myös pohtimaan ohjelman teemoja yhdessä muutaman kollegani kanssa, sillä meiltä Fingridiltä oli useampi osallistuja mukana. Sekin oli todella mielekästä”, hän sanoo.

Kuusi kuvailee opiskelukokemustaan positiiviseksi ja kertoo oppineensa ohjelman aikana paljon uutta.

”Ohjelman opetusmetodit olivat ylipäätään minusta varsin onnistuneita. Meillä oli lähiopetusta, ryhmätöitä ja kotitehtäviä. Hyvät keskustelut syvensivät opittuja asioita ja antoivat lisäperspektiiviä. Minulle tämä lähestymistapa sopi todella hyvin. Sain ohjelmasta erittäin paljon irti”, hän jatkaa.

Oli todella antoisaa kuulla muiden yritysten edustajien näkemyksiä ja tulkintoja asioista – ja pääsin myös pohtimaan ohjelman teemoja yhdessä muutaman kollegani kanssa, sillä meiltä Fingridiltä oli useampi osallistuja mukana."

Kuusi korostaa kouluttautumisen merkitystä nopeasti muuttuvalla energia-alalla.

”Kukaan ei tiedä mitkä teknologiat tulevat olemaan vuonna 2050 voimissaan. Jatkuvan muutoksen hallitsemisesta on tullut kriittinen osaamispääoma. Osaamisen kehittäminen ja ajan hermolla pysyminen on alallamme kenties tärkeämpää kuin koskaan”, Kuusi pohtii ja kertoo suosittelevansa mielellään osallistumista Energy Business Professionals -koulutukseen.

”Olin hyvin tyytyväinen koulutukseen. Se laajensi ymmärrystäni toimialasta, antoi uusia näkökulmia ja tarjosi kattavan kuvan energia-alan murroksesta kokonaisuutena. Lisäksi ohjelman aikana sai mainioita kontakteja. Suosittelen osallistumista, mutta kannattaa varmistaa, että ohjelmaan ehtii todella panostaa”, Kuusi sanoo.

”Jos kuvailisin ohjelmaa kahdella sanalla, ne olisivat antoisa ja vaativa”, Kuusi naurahtaa.

”Ohjelma on vaativa, mutta kun oli valmis tekemään töitä ja paneutumaan asioihin, niin siitä sai ison palkinnon”, Kuusi alleviivaa.

Energy Business Professionals