"Toivoin saavani uudenlaisia tulokulmia ja näkemyksiä ja tämä odotus täyttyi.”

Sirkka-Liisa Olli
Kehittämisjohtaja, Oulun kaupunki

Oulun kaupungin hyvinvointipalveluiden kehittämisjohtaja Sirkka-Liisa Olli on reilun vuoden ajan jakanut aikansa Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan liiton PoPSTer-hankkeen välillä. PoPSTerilla ennakoidaan hyvissä ajoin sote-muutoksia – soten edetessä ja maakunnan väliaikaishallinnon käynnistyessä Pohjois-Pohjanmaalla on tehty paljon työtä jo valmiiksi.

Olli osallistui hiljattain Aalto PRO:n Vaikuttavuutta sote-palveluihin -ohjelmaan. Olli kertoo saaneensa ohjelmasta hyödyllistä tietoa ja uusia näkökulmia.

”Odotusarvo oli, ettei koulutus voi tuoda valmiita ratkaisuja, koska sote on niin valtavan monitahoinen ja haasteellinen alue. Toivoin saavani uudenlaisia tulokulmia ja näkemyksiä ja tämä odotus täyttyi, jopa ylittyi koulutuksen aikana”, Olli pohtii.

Erityisen kiinnostavina Olli kertoo pitäneensä teemoja, jotka kytkeytyvät suoraan muutoksessa olevaan sote-maailmaan: vaikuttaminen, muutoksen johtaminen ja palveluiden integrointi.

Koulutukseen kuuluvassa kehitystyössä Olli tutki palveluiden yhteensovittamista asiakkaan vaikuttavuuden näkökulmasta. Hän valitsi case-tapaukseksi asiakasryhmän, joka ei usein osaa vaatia äänekkäimmin palveluja ja jää näin helposti palvelujärjestelmässä huomioimatta: mielenterveyskuntoutujat.

”Pohdin kehitystyössä muun muassa sitä, kuinka järjestäjä voi käyttää ohjausvaltaansa halutessaan positiivisia vaikutuksia asiakasryhmälle, joka jää helposti palvelujärjestelmässä näkymättömiin. Kun halutaan nostaa esille tietyn asiakasryhmän palveluihin liittyvät merkittävät muutostarpeet, on asia syytä nostaa maakunnassa palvelustrategian tasolle. Tätä kautta järjestäjän tavoitteet saadaan jalkautettua koko maakunnan omaan organisaatioon ja myös sopimuskumppaneille sopimustavoitteiden kautta”, Olli kertoo.

Osallistujina oli hyvin monialainen joukko, jota kouluttajat osasivat hyvin sparrata. Monenlaiset näkemykset loivat hedelmällisiä keskusteluja ja ryhmässä asiat jalostuivat.”

Olli kiittää koulutusta hyväksi kokonaisuudeksi ja kehuu erityisesti monipuolisia keskusteluja muiden osallistujien kanssa.

”Minulle jäi koulutuksesta positiivinen mieli. Osallistujina oli hyvin monialainen joukko, jota kouluttajat osasivat hyvin sparrata. Monenlaiset näkemykset loivat hedelmällisiä keskusteluja ja ryhmässä asiat jalostuivat. Osallistujat toivat näin itse suuren lisäarvon koulutukseen – vuorovaikutus oli antoisaa ja myös kouluttajat oppivat varmasti uutta osallistujilta”, Olli kiteyttää.

Vaikuttavuutta sote-palveluihin