"Ohjelma antoi varmuutta omaan tekemiseeni ja konkreettisia keinoja, joilla luoda organisaatioon asiakasymmärrystä ja asiakaskeskeisiä toimintatapoja.”

Soli Salminen
UX Designer, YIT Oyj

Soli Salminen on työskennellyt Suomen suurimassa rakennusyhtiössä YIT:ssä Living Services -yksikössä kehittämässä asumisen digitaalisia palveluita reilun kolmen vuoden ajan. Ennen YIT:lle tuloaan Salminen loi pitkään uraa digipalvelutoimistoissa konsulttina.

Salminen osallistui hiljattain Aalto PRO:n Diploma in Service Design -valmennukseen.

”YIT:ssä asiakaskeskeisyys on vahvasti mukana strategiassa, mutta asiakasymmärryksen tuominen konkreettisesti tekemiseen vaatii oikeita metodeja ja työkaluja”, Salminen kertoo.

”Aalto PRO:n valmennus lupasi vastata juuri niihin kysymyksiin, joita olin itse työssäni pohtinut – kuinka luoda palvelumuotoilu-mindset koko organisaatioon ja aidosti tuoda asiakaskeskeisyys mukaan uusien palvelujen kehittämiseen – ja lisäksi minulla oli erinomaisia kokemuksia Aalto PRO:n Palvelumuotoiluohjelmasta, johon tämä valmennus tarjosi luontevan jatkon”, Salminen taustoittaa päätöstään osallistua valmennukseen.

Salminen kuvailee valmennusta antoisaksi kokemukseksi, joka jopa ylitti hänen odotuksensa.

”Valmennus tarjosi laajan kattauksen hyödyllistä tietoa ja uusia ideoita: esimerkiksi syvällisempää tietoa tekoälyn hyödyntämismahdollisuuksista asiakasymmärryksen luomiseksi, uusia ajatuksia arvonluonnin tasojen määrittelyyn, ja erinomaisia työkaluja ja metodeja asiakasarvon luomiseen palvelukehityksessä”, Salminen listaa.

”Sain ohjelmasta valtavasti irti. Olin erityisen tyytyväinen siihen, että valmennuksen aikana pääsi työstämään omaa, työhön liittyvää palvelumuotoiluprojektia. Siinä sai konkreettisesti otettua keinoja heti käyttöön ja tukea ja neuvoja projektin edistämiseen”, hän huomauttaa.

Valmennus tarjosi laajan kattauksen hyödyllistä tietoa ja uusia ideoita: esimerkiksi uusia ajatuksia arvonluonnin tasojen määrittelyyn, ja erinomaisia työkaluja ja metodeja asiakasarvon luomiseen palvelukehityksessä”

Vaikka Salminen oli osannut odottaa Aalto PRO:lta laadukasta opetusta, hän kertoo valmentajien ammattitaidon silti yllättäneen hänet positiivisesti.

”Vetäjät olivat todella asiantuntevia ja hyviä kouluttamaan. Monilla valmentajilla oli varsin keskusteleva koulutusmetodi, mikä toimi ryhmässämme hyvin. Palvelumuotoilussa useisiin asioihin ei ole yhtä oikeaa vastausta – oli mielenkiintoista pohtia lähipäivinä erilaisia vaihtoehtoja keskustellen ja kuulla muiden osallistujien näkemyksiä”, Salminen kuvailee.

”Meillä oli mainio porukka. Oli hauska huomata kuinka samanlaisia haasteita ja tilanteita muissa yrityksissä on. Koin vertaistuen saamisen muilta osallistujilta erittäin hyödylliseksi”, hän lisää.

Lähiopetuspäivät olivat Salmisen mukaan todella antoisia, ja valmennuksen verkko-opetus oli niin ikään hyödyllistä:

”Verkko-opetus antoi minulle syvällisempää liiketoimintaymmärrystä ja uusia ajatuksia muun muassa muutosjohtamisesta – ja sain myös verkko-opetuksesta uusia hyödyllisiä työkaluja asiakasymmärryksen ja asiakaskeskeisten palvelujen luomiseen”, hän muistelee.

Diploma in Service Design -valmennuksessa osallistujat keräävät omalta työpaikaltaan Kaiku-tiimin, jonka kanssa opittuja asioita peilataan. Salminen kiittelee käytäntöä erinomaiseksi.

”Meillä oli Kaiku-tiimissä todella hyviä keskusteluja. Saimme luotua yhteisymmärrystä ja pääsimme usein myös konkreettiseen tekemiseen kiinni. Valmennuksen päätyttyä tuli heti mieleen jatkaa Kaiku-tiimin kanssa yhteistyötä sparraustiiminä”, Salminen toteaa.

Minulle ohjelma antoi varmuutta omaan tekemiseeni ja konkreettisia keinoja, joilla luoda organisaatioon asiakasymmärrystä ja asiakaskeskeisiä toimintatapoja."

Salminen sanoo vieneensä jo monia valmennuksesta ammentamiaan oppeja käytäntöön. Seuraavana työlistalla hänellä on YIT:n asiakkaiden osallistaminen palvelujen kehittämiseen nykyistäkin tiiviimmin.

”Asiakkaiden osallistaminen on tärkeä ja iso asia, jota olen jo jonkin verran ottanut käyttöön. Tarkoitus on viedä ideaa nyt meillä reippaasti eteenpäin”, Salminen suunnittelee.

Salminen kertoo suosittelevansa valmennukseen osallistumista mielellään kenelle tahansa, joka haluaa syvällisempää tietoa palvelumuotoilusta.

”Suosittelen lämpimästi osallistumista. Minulle ohjelma antoi varmuutta omaan tekemiseeni ja konkreettisia keinoja, joilla luoda organisaatioon asiakasymmärrystä ja asiakaskeskeisiä toimintatapoja. Huomasin, että asiat, joita olen miettinyt, ovat oikeita ja relevantteja – ja sain tukea siihen, että olemme menossa YIT:llä oikeaan suuntaan”, hän tähdentää.

”Loistava sisältö, valmentajat ja ryhmäkeskustelut, sekä pisteenä i:n päälle asioiden peilaus Kaiku-tiimissä loivat hyvän kokonaisuuden. Jos mahdollista, ohjelmaan kannattaisi varmasti tulla useamman kollegan voimin, jotta hyödylliset opit saisi jalkautettua mahdollisimman hyvin omaan organisaatioon”, Salminen pohtii.

Diploma in Service Design