Edellinen sivu

A3 – visuaalinen PDCA -ongelmanratkaisuprosessi

Mutusta systematiikkaan - ongelmat näkyviksi

Kuinka usein törmäät siihen, että ongelmia ryhdytään ratkomaan ennen kuin niiden luonne on tunnistettu tarkemmin tai että tartutaan ilmeiseen ratkaisuun, joka myöhemmin osoittautuu vääräksi? Tarvitsetko kättä pidempää, selkeää menetelmää havaittujen ongelmien tutkimiseen ja ratkaisujen löytämiseen?

A3-menetelmä perustuu yksinkertaisesti siihen, että suurikokoisen paperiarkin avulla visuaalisesti havainnollistetaan tunnistettu ongelmatilanne tai prosessi ja suunnitellaan tarvittavat parannustoimenpiteet. Menetelmä auttaa myös yhteisen ymmärryksen saavuttamisessa. Se noudattaa Demingin ympyrän mukaista järjestelmällistä jatkuvan parantamisen PDCA-ongelmanratkaisuprosessia eli Plan-Do-Check-Act.

Koulutuksessa saat valmiudet A3-menetelmän käyttöönottoon: opit kuvaamaan nykytilan, asettamaan tavoitetilan ja laadit toimenpidesuunnitelman valitun prosessin parantamiselle. Opit systemaattisemmin määrittelemään parannusta vaativan ongelman, tunnistat ja analysoit nykytilan, asetat tavoitetilan parannuksille sekä suunnittelet toimenpiteet ja seurantamekanismit parannusten toteuttamiseen ja ylläpitoon.

Koulutuspäivän jälkeen voit halutessasi laatia soveltavan harjoituksen työyhteisössäsi. Harjoitusten tulokset ja palaute käydään läpi ryhmässä toteutettavassa webinaarissa kouluttajan tukemana.

Pyydä lisätietoja Kaikki lean-koulutukset

Aloitus

9.4.2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.aaltopro.fi/a3

Ota yhteyttä

Opit nopeasti konkreettisen ongelmanratkaisumenetelmän

Pureudut valitun ongelman systemaattiseen ruotimiseen ja laadit käytännön parannuksiin johtavan toimenpidesuunnitelman

Saat ohjaajalta tukea oman harjoitusesimerkin työstämiseen

Hyödyt

Koulutus auttaa organisaatiota ja sen jäseniä yhdessä systemaattisesti analysoimaan havaittuja ongelmatilanteita ja laatimaan niihin parannussuunnitelmat. Tämä tehostaa päätöksentekoa ja tuottaa konkreettisia parannuskeinoja toiminnan kehittämiseen. Oman ongelmanratkaisutilanteen perusteella tehty harjoitus vie opit heti käytäntöön ja koko organisaation hyödyksi.

Pääset mutu-tuntumasta systemaattisempaan tapaan ratkaista ongelmia
Saat konkreettisia keinoja ongelmien tutkimiseen ja parannustoimenpiteiden laatimiseen
Teet suunnitelman valitsemasi ongelmatilanteen ratkaisemiseksi

Kenelle? 

Koulutus on tarkoitettu erityisesti palveluprosessien kehittämisestä kiinnostuneille  asiantuntijoille, jotka haluvat oppia nopeasti hyödynnettävän menetelmän ja  konkreettisia keinoja systemaattiseen ongelmanratkaisuun.

Mikäli sinua kiinnostaa tutustua laajemmin lean -työkaluihin tarjoamiin mahdollisuuksiin, kat-sothan myös muut koulutuksemme aiheen ympäriltä.

Katso kaikki lean-koulutukset

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksen aikana laadit A3-menetelmää hyödyntäen valitsemasi ongelmatilanteen konkreettisen analyysin, kuvaat tavoitetilan parannuksille ja laadit toimenpidesuunnitelman parannusten toteuttamiseksi. Koulutus on yhden lähiopetuspäivän mittainen. Sen jälkeen voit halutessasi laatia jälkitehtävän ja osallistua ryhmässä toteutettavaan webinaariin, jossa käydään läpi tulokset ja saadaan palautetta kouluttajalta.

Koulutus on osa Lean-työkalut -kokonaisuutta. Voit valintasi mukaan käydä joko yksittäisen koulutuksen tai osallistua kaikkiin kolmeen koulutukseen parhaan hyödyn ja oppimistuloksen aikaansaamiseksi. Siirry Lean-työkalut -koulutuksen sivulle.

Koulutusjaksot moduuleina (pitkät ohjelmat)

Kouluttaja

Simo Salminen

Lean Six Sigma Master Black Belt ja European Quality Award -arvioitsija Simo Salminen on työskennellyt runsaan 30 vuoden ajan laadun ja prosessien parantamisprojekteissa teollisuudessa.

Salminen on kouluttanut yrityksissä ja oman yrityksen vetäjänä useita satoja henkilöitä LSS Green Belt - ja Black Belt -sertifikaattien haltijoiksi Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Euraasiassa. Hän on hankkinut laajan kokemuksen ja ymmärryksen tuote- ja prosessilaadun kehittämisessä lähes 20 vuoden aikana laadun kehittämispäällikkönä ja johtajana Nokia Matkapuhelimet Oy:ssä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta