Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Arkkitehtitoimistot murroksessa – johtamisvalmennus arkkitehtitoimistoille

Kohti kasvua

Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL ja Aalto EE järjestävät suomalaisille arkkitehtitoimistoille suunnatun liiketalouden valmennusohjelman. Arkkitehtitoimistot murroksessa -ohjelma on tarkoitettu kaikille arkkitehtuuriliiketoimintaa harjoittaville yrityksille ja yritysten johtajille ja päättäjille sekä erityisesti kasvu- ja kansainvälistymishaluisille toimistoille. Se on loistava mahdollisuus esimerkiksi nuoremmille osakkaille vahvistaa liiketoimintaosaamistaan. Valmennusohjelmassa osallistujat syventävät strategia- ja johtamisosaamistaan sekä tekevät liiketoiminnan kasvusuunnitelman, ja mahdollistavat näin taloudellisen ja taiteellisen menestyksen liiton.

Myös arkkitehtitoimiala on murroksessa ja kasvun hakeminen vaikeassa markkinassa tulee olemaan entistä haastavampaa. Tulevaisuuden kasvu ja menestys edellyttävätkin uudenlaisia ajattelu- ja menettelytapoja. Toimialalle tulee kansainvälistä kilpailua niin ulkomaisista arkkitehtitoimistoista kuin monialaisista suunnittelutoimistoista. Monialaiset suunnittelutoimistot ostavat sisäänsä arkkitehtitoimistoja, lisäksi arkkitehtitoimistoja fuusioituu keskenään. Myös ulkomaisia arkkitehtitoimistoja on tulossa Suomen markkinoille. Paine markkinoilla näkyy tiukentuvana kilpailuna. Miten suomalaisen arkkitehtuurin vientiä voisi edistää? Entä miten varmistaa oma kilpailukyky kotimaan markkinoilla ja varmistaa kannattava toiminta?

Kilpailu ei ole vain uhka, vaan myös mahdollisuus oppia ja kasvaa tiiminä sekä yrityksenä. Satsaa tulevaisuuteen ja lähde mukaan luomaan itsellesi ja toimistollesi ammatillista etumatkaa ja kilpailuetua kovenevassa markkinassa!

Lataa infokortti Jätä yhteydenottopyyntö

Valmennusohjelma on räätälöity arkkitehtitoimistojen tarpeisiin.

Valmennus vastaa toiveeseen laajemmasta liiketoimintakoulutuksesta alalle. Taloudellinen menestys takaa toiminnan jatkuvuuden ja työyhteisön hyvinvoinnin.

Valmennus tarjoaa hyvän alustan yrityksille kehittää liiketoimintaansa ja ohjelmaan osallistuvien johtajien osaamista liiketoimintamalleista sekä kansainvälistymisestä.

Hyödyt

Valmennusohjelman tavoitteena on laajentaa ymmärrystä liiketoimintamahdollisuuksista ja rohkaista kasvun tielle. Ohjelma auttaa arkkitehtitoimistojen johtoa tarkastelemaan liiketoimintaa taloudellisen kannattavuuden näkökulmasta ja kehittämään toiminnan tuottavuutta ja tehokkuutta. Valmennuksessa tarkastellaan muuttuvia markkinoita uusina mahdollisuuksina ja luodaan konkreettinen liiketoiminnan kasvun suunnitelma.

Saat uutta virtaa johtamiseen
Kehität strategista ajattelua
Saat työkaluja kasvun rakentamiseen

Kenelle?

Valmennusohjelma on suunniteltu Arkkitehtitoimistojen liiton kasvu- ja kansainvälistymishaluisten jäsenyritysten johdolle, omistajille, osakkaille sekä projektijohdolle, mutta ohjelma on hyödyksi kaikille arkkitehtuuriliiketoimintaa harjoittaville yrityksille ja niiden johdolle.

Sisältö ja aikataulu

Valmennus toteutetaan monimuotokulutuksena, jossa nivoutuvat yhteen lähiopetus ja siihen liittyvä ohjeistettu omatoiminen opiskelu. Lähiopetus tapahtuu ryhmässä, opetuspäivien aikana tehdään myös soveltavia harjoituksia, joissa osaaminen syventyy. Osallistujilla on käytössään vuorovaikutteinen verkko-oppimisympäristö.

Ohjelma koostuu kymmenestä lähiopetuspäivästä. Lisäksi koulutukseen sisältyy kolme verkkokurssia jaksojen välissä suoritettavaksi, jotka ovat olennainen osa oppimista.

Vaikuttavan oppimismatkan rakentamisen ja oman johtajuuden kehittämisen apuna toimii oppimispäiväkirja, jonka avulla osallistujat voivat pohtia omia kokemuksiaan ja näkemyksiään käsitellyistä teemoista. Osallistujien osaamista syventää omaan organisaatioon tehtävä liiketoiminnan kehitysprojekti, joka toimii kansainvälisen kasvun pohjana.

Rakenne

Lähiopetus

10 opetuspäivää huippuasiantuntijoiden johdolla

Verkkoluennot

Varmistamalla pohjatietosi pääset opetuspäivinä syvemmälle

Liiketoiminnan kehitysprojekti

Luot kasvusuunnitelman yrityksellesi

Koulutuspäivien teemat

Kouluttajat

Lista täydentyy syksyn aikana

Nermin Hairedin

Strategisen ja digitaalisen markkinoinnin osaaja Nermin Hairedin on ollut digitalisoimassa liiketoimintoja yli 20 vuoden ajan.

Hänellä on merkittävä kokemus strategisesta markkinoinnista, myynnistä sekä datan hyödyntämisestä liiketoimintajohdossa ja hallituksissa. Hairedin on ohjelmistoja kehittävän Frumatic Oy:n toimitusjohtaja ja osakas. Hän on myös SOK:n, VR-Yhtymän, Örumin sekä Delipapin hallitusten jäsen. Lisäksi Hairedin toimii yritysten neuvonantajana, konsulttina ja sijoittajana.

Mikko Laukkanen

KTT Mikko Laukkanen on tutkija Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa ja toimii akateemisena johtajana Aalto University Executive Educationissa.

Mikko Laukkanen kouluttaa ja konsultoi aktiivisesti asiakaskokemuksen johtamisesta, palveluliiketoiminnasta, strategisesta markkinoinnista, liiketoimintamalli-innovaatioista sekä innovaatioiden johtamisesta.

Laukkasella on runsaasti kokemusta suurten kotimaisten ja kansainvälisten organisaatioiden kanssa tehdyistä koulutus- ja tutkimushankkeista.

Aalto University Executive Educationissa Laukkanen vastaa ohjelmien akateemisesta laadusta. Lisäksi hän työskentelee osa-aikaisena tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun markkinoinnin laitoksella. 

Mikko Laukkanen on väitellyt tohtoriksi Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulusta vuonna 2013 ja valmistunut maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta vuonna 2008. Vuonna 2012 hän toimi vierailevana tutkijana University of California, Berkeleyn Haas -kauppakorkeakoulussa. 

Tiina Hultén

DI Tiina Hultén on osallistavan oppimisen ja kehittämisen ammattilainen, jonka intohimon kohteita ovat rakentava organisaatiokulttuuri, arvostava johtaminen ja esihenkilötyö sekä rehellinen itsetuntemus ja henkilökohtainen kasvu.

Hulténilla on viidentoista vuoden kokemus rakentavaan muutokseen tähtäävästä koulutus-, valmennus- ja kehittämistyöstä yksilöiden, ryhmien ja organisaatioiden parissa. Tällä hetkellä hän toimii yrittäjänä, oman yrityksensä ReMind Training and Coaching Oy:n puitteissa.

Työssään Hultén yhdistää tieteen ja kokemuksellisuuden raikkaalla ja rennolla otteella. Hänen tavoitteenaan on lähestyä monimutkaisia asioita mahdollisimman yksinkertaisesti ja konkreettisesti, unohtamatta huumorin virkistävää voimaa kehityksen ja kasvun mahdollistajana.

Hultén uskoo, että tahtotila kestävään muutokseen syttyy tunteesta. Siksi hän haluaa tarjota asiakkailleen myös kokemuksellisia oivalluksia ja sielua koskettavia elämyksiä.

Jari Melgin

Jari Melgin toimii opettavana tutkijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun laskentatoimen laitoksella.

Hänellä on yli 25 vuoden kokemus talous- ja rahoitusjohtamisesta, mm. Amer Sports Oyj:ssä, Componenta Oyj:ssä, Kansallis-Osake-Pankissa sekä Containerships Oy:ssä. 

Melgin valmistelee väitöskirjaa päätöksenteon rajoista yrityksen hallinnoinnissa keskittyen  eritysesti hallituksen rooliin.

Aalto-yliopistossa hän opettaa useita kursseja, mm. maisteri- ja kandidaattiopintojen lopussa suoritettavilla capstone-kursseilla, joiden tavoitteena on linkittää opiskelijoiden teoreettinen tietämys käytäntöön. Lisäksi hän on paljon käytetty kouluttaja mm. Aalto EE:n koulutusohjelmissa.

Melginillä on laaja käytännön kokemus yritysten hallinnoinnista mm. hallintoneuvoston puheenjohtajana, hallituksen jäsenenä, sihteerinä, esittelijänä ja hallitusten käyttämänä ulkopuolisena asiantuntijana.

Pekka Töytäri

Pekka Töytäri työskentelee Aalto-yliopistossa tuote- ja palvelujärjestelmien myynnin professorina (Professor of Practice). Akateemisen uran rinnalla Töytäri on omistajana Efecto Oy:ssä, jossa hän valmentaa ja konsultoi yrityksiä asiakkuuksien johtamisen kehittämisessä.

Pekka Töytärin tutkimus- ja valmennusosaaminen asiakkuuksien johtamisen alueella liittyy erityisesti asiakasarvon ymmärrykseen, asiakaslähtöisen arvoehdotuksen kehittämiseen, asiakaslähtöisen arvoehdotuksen suunnitteluprosessiin ja –työkaluihin, asiakasarvon konkretisointiin ja laskentaan sekä asiakkaan toiminnan ymmärtämiseen, kuvaamiseen ja analyysiin. Töytäri on todennut tutkimuksessaan, että systemaattinen asiakasymmärrys luo edellytykset oikeille asiakasvalinnoille, tehokkaille asiakaskohtaamisille, konkreettisen asiakashyödyn viestimiselle ja arvon yhteistuotannolle.

Töytärillä on tekniikan tohtorin tutkinto Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulusta ja hän on väitellyt tuotantotalouden laitokselta aiheenaan arvoperusteinen myynti ja hinnoittelu sekä myynnin johtaminen.

Kustannukset ja hakeminen

Aloitusajankohta