Edellinen sivu

Asiakaslähtöiset ja tehokkaat sote-palvelut

Kilpailuetua asiakaslähtöisillä palveluilla

Asiakaslähtöisyyden vahvistaminen on ollut yksi keskeinen lähtökohta sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisessä. Sote-palveluja on perinteisesti rakennettu organisaatiolähtöisesti, mutta kun uudenlaisen ajattelun ja toimintamallien avulla asiakas siirretään keskiöön, on kokonaisuus hyvä rakentaa uudestaan. Asiakaslähtöiset ja osallistavat toimintamallit lisäävät hoidon ja palvelujen vaikuttavuutta, kustannustehokkuutta sekä asiakkaiden ja työntekijöiden tyytyväisyyttä.

Palveluiden tehokas tuottaminen ilman resurssien hukkaa on keskeistä. Palveluprosessien kehittämistä tehokkuuden näkökulmasta tarkastellaan lean-menetelmien avulla. Lean-työkalut ovat sote-sektorilla erittäin käyttökelpoisia prosessien uudistamisessa.

Koulutuksessa tutustutaan palvelumuotoilun ja leanin työkaluihin, toimintamalleihin ja viitekehyksiin toiminnan ja palveluiden kehityksessä sosiaali- ja terveyspalveluiden näkökulmasta. Työkalut otetaan käyttöön konkreettisesti osana ohjelmaa, jolloin suunnitellaan ja toteutetaan ohjattu palvelumuotoilun harjoitustyö oman organisaation tarpeista lähtien. Ohjelma yhdistää ainutlaatuisella tavalla palvelumuotoilun ja leanin menetelmät asiakaslähtöisten ja tehokkaiden sote-palveluiden kehittämiseksi.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Asiakaslähtöisyys ja palvelumuotoilu lisäävät sote-palveluiden tuottamaa vaikuttavuutta ja terveyshyötyä.

Opit nopeat ja tehokkaat keinot prosessien tehostamiseen lean-menetelmiä hyödyntäen.

Ohjelma tarjoaa mahdollisuuden verkostoitua alan kehittäjien kanssa.

Hyödyt

Palvelumuotoilun ja lean-menetelmien avulla opit kehittämään sote-palveluja, jotka ovat vaikuttavia, oikea-aikaisia ja resurssitehokkaita ja joiden tuottama asiakashyöty on optimaalinen. Lisäksi opit, miten analytiikkaa hyödyntämällä saadaan monipuolisesti dataa asiakassegmentoinnin ja palveluiden massaräätälöinnin tueksi.

Opit palvelumuotoilun ja asiakaslähtöisen ajattelun avulla parantamaan sote-palveluja
Omaksut helppokäyttöisiä lean-työkaluja, joiden avulla sujuvoitat palveluprosesseja
Organisaatiosi ottaa paikan asiakaslähtöisten ja tehokkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarjoajien edelläkävijänä ja brändi asiakaslähtöisenä toimijana vahvistuu
Hyödynnät ennustavan analytiikan käyttömahdollisuuksia kehittämistoiminnassa

Kenelle? 

Julkiset ja yksityiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajat

Esim. kehityspäälliköt, sote-muutosagentit, palveluesimiehet, sote-johtajat

Sisältö ja aikataulu

Koulutusohjelma koostuu kuudesta lähipäivästä, kahdesta webinaarista, yhdestä verkkokurssista sekä kehittämistehtävästä, jonka avulla opitut asiat viedään käytäntöön jo koulutuksen aikana.

Rakenne

6 koulutuspäivää

Koulutuspäivät tarjoavat ajankohtaisia näkökulmia sote-palveluiden kehittämiseen, tuotteistamiseen ja brändin kehittämiseen.

Kokeneet kouluttajat

Koulutusohjelma toteutetaan yhteistyössä Aalto-yliopiston asiantuntijoiden ja sote-sektorille keskittyneen palvelumuotoilutoimiston kanssa.

Harjoitustyö

Ohjelman aikana toteutetaan harjoitustyö, jossa käytetään palvelumuotoilun ja leanin työkaluja monipuolisesti. Harjoitustyö luo hyvän pohjan jatkokehitystyölle.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Petra Jäntti

Petra Jäntti vastaa toimitusjohtajana Kaufmannin operatiivisesta toiminnasta ja uusasiakashankinnasta. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat terveydenhuollon digitalisaatio ja palvelumarkkinointi ja hän on yksi Noona Healthcaren perustajista.

 

Jäntin osaamiseen kuuluu palveluiden ja toimintamallien kehittäminen, työpajojen fasilitointi, myynti, markkinointi, koulutus sekä projektinjohtaminen.

Thomas Holm

Thomas Holm työskentelee suunnittelujohtajana Kaufmannilla ja hänellä on on yli 10 vuoden kokemus sosiaali- ja terveyssektorilta. Holm työskentelee suuren vaikuttavuuden hankkeiden tunnistamisessa, käynnistämisessä ja johtamisessa.

Erityisen intohimoisesti Holm suhtautuu hankkeisiin, joissa edellytetään yhteiskunnallisen ja liiketoiminnallisen hyödyn yhteensovittamista kestävällä tavalla. Holm on yksi Noona Healthcaren perustajista ja hänen mielestään ihmislähtöinen suunnittelu on avain vaikuttavien ja käytettävien palveluiden suunnittelussa ja kehityksessä.

Thomas Holmin osaamiseen kuuluu strateginen suunnittelu, muutosjohtaminen, innovaatioiden kaupallistaminen ja palveluiden tuotteistaminen.

Marja Blomqvist

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.

Juho-Petteri Huhtala

Juho-Petteri Huhtala toimii tutkijana ja luennoitsijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoululla. Hänen tutkimus- ja asiantuntemusalueitaan ovat innovaatiot, liiketoimintamallien kehittäminen, keinoäly markkinoinnissa, asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen, strateginen markkinointi ja markkinatutkimus.

Juho-Petteri Huhtala on ollut tutkijan roolissa mukana useissa eri tutkimushankkeissa - mm. StratMark ja NextMedia. Viimeisen neljän vuoden aikana hän on keskittynyt tutkimuksessaan mm. liiketoimintamallien evoluutioon matuureilla toimialoilla (esim. media- ja telekommunikaatioalat). Parhaillaan Huhtala työskentelee TEKESin rahoittamassa laajassa tutkimushankkeessa, joka käsittelee keinoälyä markkinoinnissa sekä useissa pienemmissä, yrityskohtaisissa tutkimusprojekteissa liittyen palvelumuotoiluun.

Huhtala väitteli syksyllä 2017 kauppatieteiden tohtoriksi Aalto-yliopiston markkinoinnin laitoksella innovaatioiden johtamisesta.

Laura Pitkänen

Laura Pitkänen toimii projektipäällikkönä Nordic Healthcare Groupilla. Pitkänen on työskennellyt terveydenhuollon laadun, vaikuttavuuden ja prosessien parissa yli 10 vuotta. NHG:llä Pitkänen vastaa vaikuttavuus-liiketoiminnan kehittämisestä ja on ollut asiantuntijana useissa vaikuttavuuteen liittyvissä kehittämisprojekteissa.

NHG:n ohella hän on työskennellyt mm. Mehiläisellä vastaten Mehiläisen julkisten terveyspalveluiden laadun ja vaikuttavuuden mittaamisesta.

Paulus Torkki

TkT Paulus Torkki on Nordic Healthcare Group Oy:n kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen sekä Helsingin yliopiston apulaisprofessori lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Torkilla on takana monipuolinen työura sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla vuodesta 2003 lähtien. Aikaisemmin hän on toiminut mm. Datawell Oy:n liiketoimintajohtajana sekä Aalto-yliopistossa tutkimusjohtajana. Torkki on toiminut asiantuntija-, myynti-, sekä projektien ja liiketoiminnan johtamistehtävissä Suomen lisäksi mm. Ruotsissa, Hollannissa, Sveitsissä, Saksassa ja Englannissa. Asiantuntijatehtävät ovat keskittyneet tuotantotalouden menetelmien tutkimiseen ja soveltamiseen terveys- ja sosiaalipalveluissa.

Katariina Silander

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Asiakaslähtöiset ja tehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut -ohjelman hinta on 2 900 € (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ohjelmaan ei voi ilmoittautua tällä hetkellä. Jätä yhteystietosi niin saat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta aloituksesta.

Aloitusajankohta