Edellinen sivu

(Big) Data ja analytiikka

Miten valjastan datan luomaan liiketoimintaa?

Dataa on kaikkialla. Yrityksille keskeistä on se, mitä liiketoiminta saa siitä irti.

Big data, sen analysointi ja hyödyntäminen eivät ole enää yritysjättien tai jo alun alkaen dataan perustuvien liiketoimintamallien päälle perustettujen yritysten suojeltu toimintakenttä. Kaupalliset, konfiguroitavat teknologiat mahdollistavat sen, että lähes kaikki yritykset voivat nyt suunnitella ja hyödyntää data-ohjattuja liiketoimintamalleja. Yhä useampi uusi liiketoimintamalli rakentuu tehokkaammalle tiedon hyödyntämiselle. Myös jo olemassaolevan toiminnan kehittämisessä tieto ja sen analysointi on avainasemassa. Toiminnan kehittämisen ydinkysymys onkin se, miten olemassaolevat, yhä massiivisemmat tietomassat saadaan valjastettua hyötykäyttöön.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Mitä liiketoimintajohto saa vaatia liiketoimintatiedolta vuonna 2017?

Missä Big Datassa piilevä arvo liiketoiminnalle itse asiassa on?

Mikä on oman organisaatiosi analytiikkakyvykkyyden kypsyystaso?

Koulutuksessa hankit vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä liiketoimintajohto saa vaatia liiketoimintatiedolta vuonna 2017?
  • Missä Big Datassa piilevä arvo liiketoiminnalle itse asiassa on?
  • Mitä mahdollisuuksia kehittyvä analytiikka tuo organisaatiolle?
  • Mihin kaikkeen jalostettua ja yhdistelemällä tuotettua tietämystä voidaan käyttää?
  • Mitä analytiikka tarkoittaa käytännön tekemisessä ja miten se muuttaa toimintatapoja?
  • Miten johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen muuttuu datavetoisessa liiketoimintaympäristössä?

Nykyaikaisen analytiikan ja Big Datan omaksuminen osaksi jokapäiväistä työtä on keskeinen askel kohti tiedolla johtamisen yrityskulttuuria.

Perinteisesti organisaatiot ovat tottuneet tarkastelemaan oman liiketoimintansa tuottamaa dataa. Tulevaisuuden organisaatio ei kuitenkaan rajoita tiedonjanoaan ainoastaan omien järjestelmien keräämään dataan, vaan katsoo ympäröivää ekosysteemiä laajemmin. Datan mahdollisuuksia on syytä arvioida kumppaniverkoston kanssa, tunnistaen synergioita, datan vaihdon mahdollisuuksia tai jopa uuden liiketoiminnan perustamisen potentiaalia datavarantojen yhdistämisen myötä."

TkT Kari Hiekkanen
Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto

Hyödyt

Tunnet analytiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät
Ymmärrät Big Datan ja analytiikan merkityksen ja potentiaalin organisaation strategialle
Tiedät miten ratkoa analytiikkaan liittyviä haasteita
Pystyt rakentamaan analytiikkatiimin ja osaat kehittää sen osaamista
Käsität analytiikkakulttuurin merkityksen
Ymmärrät datan visualisoinnin merkityksen ja tunnet alan työkaluja

”Big Data itsessään on arvotonta. Siitä tulee arvokasta vasta yhdistettynä sellaisiin johtamis-, insinööri- ja analytiikan taitoihin, joilla analysoinnissa ja arvokkaiden tulosten ymmärtämisessä tarvittavat algoritmit ja koeasetelmat luodaan. Asia valkenee, kun vertaa datan ja datan prosessoimiseksi tarvittavan osaamisen kustannuksia. Monet tilanteet, joissa data on edullista suhteessa hintaan, jonka yritys maksaa pitääkseen tiedon prosessointiin tarvittavat lahjakkuudet talossa, todistavat, että tiedonkäsittelytaidot ovat dataa paljon tärkeämpiä yrityksen arvonluonnille.”

Käännetty vapaasti: Lambrecht, A. & Tucker, C. The 4 Mistakes Most Managers Make with Analytics. Harvard Business Review 12.7.2016 (31.8.2016)

Kenelle? 

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden fokuksessa on enemmän liiketoiminnan kehittäminen kuin itse teknologia.

Se sopii muun muassa liiketoimintajohtajille, liiketoiminnan kehitysjohtajille, digijohtajille, strategiajohtajille, talousjohtajille, tietohallintojohtajille.

Kysy meiltä

Sisältö ja aikataulu

Lähipäivät

Kouluttajat

TkT Kari Hiekkanen

Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto

Vastuualueinaan Karilla on tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit. Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä.

TkT Jaakko Hollmén

Tutkija, Aalto-yliopisto

Jaakko Hollménilla  on yli 20 vuoden kokemus data-analyysistä, niin teollisuudessa kuin yliopistotutkimuksen parissakin. Hänen tutkimuskiinnostuksensa liittyvät koneoppimiseen, tiedon louhintaan ja tekoälyyn.

Juuso Koponen

Informaatiomuotoilija, graafinen suunnittelija ja journalisti

Juuso Koponen suunnittelee infografiikkaa mm. aikakauslehtiin, oppi- ja tietokirjoihin, näyttelyihin sekä erilaisiin verkkopalveluihin. Hän opettaa informaatiomuotoilua mm. Aalto-yliopistossa ja mediaorganisaatioissa, julkisella sektorilla ja monien toimialojen yrityksissä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

(Big) Data ja analytiikka -ohjelman hinta on 2 800 € (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan 8.4.2018 mennessä.

Aloitusajankohta