Edellinen sivu

(Big) Data ja analytiikka

Miten valjastan datan luomaan liiketoimintaa?

Dataa on kaikkialla, mutta mitä liiketoiminta saa siitä irti?

Datan analysointi ja hyödyntäminen eivät ole enää vain yritysjättien tai puhtaasti datan päälle rakennettujen yhtiöiden suojeltua toimintakenttää, vaan kaupalliset ja konfiguroitavat teknologiat mahdollistavat data-ohjattujen liiketoimintamallien hyödyntämisen kaikille yrityksille ja organisaatioille. Yhä useampi uusi liiketoimintamalli myös perinteisillä toimialoilla rakentuu tehokkaammalle tiedon hyödyntämiselle, ja tieto sekä sen analysointi ovat avainasemassa myös olemassa olevan toiminnan kehittämisessä. Ydinkysymys on miten olemassa olevat, yhä massiivisemmat tietomassat saadaan valjastettua hyötykäyttöön.

(Big) data ja analytiikka -ohjelma tarjoaa kattavan ja strategisen näkökulman moderniin analytiikkaan ja sen hyödyntämiseen. Ohjelmassa yhdistyy strategia ja teoria käytännöllisiin analyysiesimerkkeihin. Koulutuksen jälkeen tiedät miksi analytiikka on tärkeää, miten datalla tuotetaan arvoa ja mitä erinomainen analytiikka edellyttää.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.aaltopro.fi/data

Ota yhteyttä

Mitä liiketoimintajohto saa vaatia liiketoimintatiedolta vuonna 2018?

Missä Big Datassa piilevä arvo liiketoiminnalle itse asiassa on?

Mikä on oman organisaatiosi analytiikkakyvykkyyden kypsyystaso?

Koulutuksessa hankit vastaukset muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mitä liiketoimintajohto saa vaatia liiketoimintatiedolta vuonna 2018?
  • Missä Big Datassa piilevä arvo liiketoiminnalle itse asiassa on?
  • Mitä mahdollisuuksia kehittyvä analytiikka tuo organisaatiolle?
  • Mihin kaikkeen jalostettua ja yhdistelemällä tuotettua tietämystä voidaan käyttää?
  • Mitä analytiikka tarkoittaa käytännön tekemisessä ja miten se muuttaa toimintatapoja?
  • Miten johtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen muuttuu datavetoisessa liiketoimintaympäristössä?

Nykyaikaisen analytiikan ja Big Datan omaksuminen osaksi jokapäiväistä työtä on keskeinen askel kohti tiedolla johtamisen yrityskulttuuria.

Perinteisesti organisaatiot ovat tottuneet tarkastelemaan oman liiketoimintansa tuottamaa dataa. Tulevaisuuden organisaatio ei kuitenkaan rajoita tiedonjanoaan ainoastaan omien järjestelmien keräämään dataan, vaan katsoo ympäröivää ekosysteemiä laajemmin. Datan mahdollisuuksia on syytä arvioida kumppaniverkoston kanssa, tunnistaen synergioita, datan vaihdon mahdollisuuksia tai jopa uuden liiketoiminnan perustamisen potentiaalia datavarantojen yhdistämisen myötä."

TkT Kari Hiekkanen
Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto

Hyödyt

Ohjelman jälkeen osaat rakentaa ja organisoida sekä tunnistat organisaatiosi analytiikkakyvykkyyden kypsyystason. Ymmärrät, mitä liiketoimintajohto saa vaatia liiketoimintatiedolta vuonna 2018 sekä tunnista datavetoisen liiketoimintaympäristön ja analytiikkakulttuurin rakentumisen edellytykset ja vaatimukset.

Tunnet analytiikkaan liittyvät keskeiset käsitteet ja menetelmät
Tiedät miten ratkoa analytiikkaan liittyviä haasteita
Ymmärrät datan visualisoinnin merkityksen ja tunnet alan työkaluja

”Big Data itsessään on arvotonta. Siitä tulee arvokasta vasta yhdistettynä sellaisiin johtamis-, insinööri- ja analytiikan taitoihin, joilla analysoinnissa ja arvokkaiden tulosten ymmärtämisessä tarvittavat algoritmit ja koeasetelmat luodaan. Asia valkenee, kun vertaa datan ja datan prosessoimiseksi tarvittavan osaamisen kustannuksia. Monet tilanteet, joissa data on edullista suhteessa hintaan, jonka yritys maksaa pitääkseen tiedon prosessointiin tarvittavat lahjakkuudet talossa, todistavat, että tiedonkäsittelytaidot ovat dataa paljon tärkeämpiä yrityksen arvonluonnille.”

Käännetty vapaasti: Lambrecht, A. & Tucker, C. The 4 Mistakes Most Managers Make with Analytics. Harvard Business Review 12.7.2016 (31.8.2016)

Kenelle? 

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joiden fokuksessa on enemmän liiketoiminnan kehittäminen kuin itse teknologia.

Se sopii muun muassa liiketoimintajohtajille, liiketoiminnan kehitysjohtajille, digijohtajille, strategiajohtajille, talousjohtajille, tietohallintojohtajille.

Kysy meiltä

Sisältö ja aikataulu

(Big) Data ja analytiikka -ohjelma käsittelee datan ja analytiikan merkitystä liiketoiminnassa, tiedolla johtamista ja strategiaa sekä tiedon visualisoimista. Lisäksi analytiikan tekemiseen perehdytään käytännöllisten esimerkkien kautta.

Ohjelman kesto on neljä päivää. Opiskelu koostuu lähiopetuspäivistä, välitehtävästä ja vuorovaikutuksesta ryhmässä.

Rakenne

Lähiopetusta

Neljä Aalto-yliopiston asiantuntijoiden vetämää lähiopetuspäivää

Harjoitustehtävä

Omaan liiketoimintaan sovellettava välitehtävä tukee oppien viemistä käytäntöön

Käytännön esimerkit

Analyysiskenaarioita, yritys esimerkkejä ja analytiikan menestystarinoita

Kouluttajat

Kari Hiekkanen

Kari Hiekkanen työskentelee tutkijana ja projektipäällikkönä Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

TkT Jaakko Hollmén

Tutkija, Aalto-yliopisto

Jaakko Hollménilla  on yli 20 vuoden kokemus data-analyysistä, niin teollisuudessa kuin yliopistotutkimuksen parissakin. Hänen tutkimuskiinnostuksensa liittyvät koneoppimiseen, tiedon louhintaan ja tekoälyyn.

Juuso Koponen

Informaatiomuotoilija, graafinen suunnittelija ja journalisti

Juuso Koponen suunnittelee infografiikkaa mm. aikakauslehtiin, oppi- ja tietokirjoihin, näyttelyihin sekä erilaisiin verkkopalveluihin. Hän opettaa informaatiomuotoilua mm. Aalto-yliopistossa ja mediaorganisaatioissa, julkisella sektorilla ja monien toimialojen yrityksissä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen