Edellinen sivu

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina

Tukifunktiosta strategiseen liiketoiminnan kumppanuuteen!

Moderni taloushallinto vastaa yrityksen taloustiedon tuottamisesta sekä tuotetun tiedon kytkemisestä yrityksen talouden ohjaamiseen ja liiketoimintalähtöiseen toiminnan johtamiseen. Miten talousfunktio voi omalla toiminnallaan nostaa rooliaan liiketoiminnan strategisena kumppanina?

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina painottaa käytännön muutosta niin osallistujien ja heidän yritystensä osaamisessa kuin toimintatapojen ja työroolien kehittämisessäkin.

Koulutus mahdollistaa tarvittavan uudistumisen sekä sitouttaa osallistujia dynaamiseen toimintaan.

Koulutuksen teemoina ovat Business Controllerin asiantuntija- ja työroolit:

  • taloushallinnon kehittäjänä ja muutosagenttina
  • talousviestinnän tuottajana organisaatiolle, johtoryhmälle tai hallitukselle
  • operatiivisena toimijana osana taloushallinnon tiimiä ja muuta organisaatiota

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Edellisen ohjelman osallistujat antoivat ohjelman yleisarvosanaksi 5,4/6,0.

Aalto PRO:n henkilökunnan ohjaus ja tuki saivat arvosanan 5,9/6,0.

Osallistujat kokivat ohjelman kehittävän ennen kaikkea omaa Business Controllerin työroolia sekä strategiseen ajatteluun ja strategiaprosessiin liittyvää osaamista.

Hyödyt

Koulutuksessa pureudut Business Controllerin eri rooleihin taloushallinnon kehittäjänä ja muutosagenttina; talousviestinnän tuottajana organisaatiolle, johtoryhmälle tai hallitukselle sekä operatiivisena toimijana osana taloushallinnon tiimiä ja muuta organisaatiota.

Terävöität liiketoimintaosaamistasi ja perehdyt strategiatyöskentelyyn
osaat valita numeroista tärkeimmät ja pystyt toimimaan johdon sparraajana sekä yrityksen sisäisenä talouskonsulttina
Osaat tuottaa oikeanlaista tietoa ja tulkita sitä päätöksenteon tueksi
Voit toimia muutosagenttina
Kehität omaa osaamistasi sekä asiantuntija- ja työrooliasi
Parannat yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitojasi

Kenelle?

Koulutus on tehty Controller tai Business Controller -tehtävissä työskenteleville tai tehtävään siirtyville henkilöille.

Ota yhteyttä

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina sopii sinulle, jos olet kiinnostunut kehittämään työrooliasi, saamaan toimintaan uudenlaista ajattelua ja intoa tai toimimaan tukena muutoksessa.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu kuudesta lähiopetuspäivästä (3 x 2 pv), henkilökohtaisesta sparraustapaamisesta, yrityskohtaisesta kehittämistyöstä sekä oheislukemistosta.

Ohjelmassa tarkastellaan Business Controllerin strategista ja operatiivista tehtävää ja roolia sekä muutoksen johtamisen työkaluja. Luentojen ja case-esimerkkien lisäksi teemoja käydään läpi mm. harjoitustehtävien avulla, painotuksena Business Controllerin roolissa kehittyminen. Ohjelman aikana tehdään myös oman yrityksen tarpeisiin soveltuva projektityö.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Katja Kolehmainen

Katja Kolehmainen toimii johtavana asiantuntijana Muutosjohdon akatemiassa. Kolehmaisen tutkimusalueena on strateginen johdon laskentatoimi. Hän on toiminut yrityskonsulttina mm. useissa liiketoimintastrategiaan liittyvissä projekteissa sekä kehitysjohtajana vakuutus- ja energia-alalla. 

Teemu Malmi

Professori Teemu Malmi toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Professori Malmin erityisosaamisalueita ovat johtamisjärjestelmät, strategian toimeenpano ja kannattavuuslaskenta.

Jari Ylitalo

TkT Jari Ylitalo on tutkija Aalto-yliopistossa. Ylitalon tutkimus kohdistuu johtajuuden kehittämiseen ja erityisesti ohjauksellisten ja dialogisten kehittämistapojen vaikuttavuuteen.

Hänellä on pitkä kokemus kouluttamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä että julkisen puolen organisaatioissa. Ylitalolla on pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisten ohjauksellisten menettelyjen soveltamisesta johtajien, johtoryhmien ja organisaatioiden kouluttamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä että julkisen puolen organisaatioissa.

Jari Ylitalo on toiminut pitkäaikaisena kumppaninamme johtajuuden, esimiestyön ja muutosjohtamisen kouluttajana ja uusien koulutustapojen kehittäjänä useissa pitkissä koulutusohjelmissamme.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta