Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina

Business Controller – Tukifunktiosta strategiseen liiketoiminnan kumppanuuteen!

Moderni taloushallinto vastaa yrityksen taloustiedon tuottamisesta sekä tuotetun tiedon kytkemisestä yrityksen talouden ohjaamiseen ja liiketoimintalähtöiseen toiminnan johtamiseen. Miten talousfunktio ja Controllerit voivat omalla toiminnallaan nostaa rooliaan liiketoiminnan strategisena kumppanina?

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina -valmennuksessa saat välineitä kehittää sekä omaa osaamistasi ja työrooliasi Controllerina että organisaatiosi toimintatapoja ja käytänteitä. Ytimessä on johdon sparraajan rooli liiketoiminnan ohjaamisessa ja tulevaisuuden suunnan näyttämisessä organisaatiolle. 

Koulutuksen teemoina ovat Business Controllerin asiantuntija- ja työroolit:

  • taloushallinnon kehittäjänä ja vaikuttavana liiketoiminnan kumppanina
  • informaation tuottajana organisaatiolle, johtoryhmälle tai hallitukselle
  • operatiivisena toimijana osana taloushallinnon tiimiä ja muuta organisaatiota

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Vuoden 2020 ohjelman osallistujat antoivat ohjelman yleisarvosanaksi 5,33/6,0.

Osallistujat kokivat ohjelman kehittävän ennen kaikkea omaa Business Controllerin työrooliaan sekä strategiseen ajatteluun ja strategiaprosessiin liittyvää osaamista.

Aalto PRO:n henkilökunnan ohjaus ja tuki saivat arvosanan 5,56/6,0.

Hyödyt

Koulutuksessa pureudut Business Controllerin eri rooleihin taloushallinnon kehittäjänä ja johdon kumppanina; informaation tuottajana organisaatiolle, johtoryhmälle tai hallitukselle sekä operatiivisena toimijana osana taloushallinnon tiimiä ja muuta organisaatiota. Parannat myös yhteistyö ja viestintätaitojasi sekä verkostoidut ja opit muilta osallistujilta ja asiantuntijoilta.

Terävöität liiketoimintaosaamistasi ja perehdyt strategiatyöskentelyn työkaluihin
Osaat valita numeroista tärkeimmät ja pystyt toimimaan johdon sparraajana sekä yrityksen sisäisenä talouskonsulttina
Osaat tuottaa oikeanlaista tietoa ja tulkita sitä päätöksenteon tueksi
Saat työkaluja kehittää viestinnän ja vaikuttamisen taitojasi
Kehität omaa asiantuntija- ja työrooliasi johdon kumppanina

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu Controller tai Business Controller -tehtävissä työskenteleville tai tehtävään siirtyville henkilöille.

Business Controller liiketoiminnan strategisena kumppanina sopii sinulle, jos olet kiinnostunut saamaan toimintaasi uudenlaista ajattelua ja intoa tai kehittämään työrooliasi ja vaikuttamisen taitojasi.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu kuudesta lähiopetuspäivästä (3 x 2 pv) ja henkilökohtaisesta välityöstä.

Ohjelmassa tarkastellaan Business Controllerin strategista ja operatiivista tehtävää ja roolia sekä vaikuttamisen työkaluja. Luentojen ja case-esimerkkien lisäksi teemoja käydään läpi mm. harjoitustehtävien avulla, painotuksena Business Controllerin roolissa kehittyminen. Ohjelman aikana tehdään myös omaa henkilökohtaista kehittymistä tukeva välityö.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Teemu Malmi

Teemu Malmi toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Professori Malmin erityisosaamisalueita ovat johtamisjärjestelmät, strategian toimeenpano ja kannattavuuslaskenta. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu alan kansainvälisissä lehdissä kuten Journal of Management Control, Management Accounting Research ja European Accounting review.

Malmi opettaa säännöllisesti useissa johdon koulutusohjelmissa ja on toiminut konsulttina useille eri yrityksille muun muassa seuraavilta aloilta: IT, elektroniikka, energia, rahoitus, elintarvike, terveydenhuolto, media, metalli, liikenne/kuljetus. Hänellä on myös kokemusta julkisella sektorilla työskentelystä, kuten ministeriöistä, kunnista ja sairaaloista.

Teemu Malmilla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Jari Ylitalo

TkT Jari Ylitalo on tutkija Aalto-yliopistossa. Ylitalon tutkimus kohdistuu johtajuuden kehittämiseen ja erityisesti ohjauksellisten ja dialogisten kehittämistapojen vaikuttavuuteen.

Hänellä on pitkä kokemus kouluttamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä että julkisen puolen organisaatioissa. Ylitalolla on pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisten ohjauksellisten menettelyjen soveltamisesta johtajien, johtoryhmien ja organisaatioiden kouluttamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä että julkisen puolen organisaatioissa.

Jari Ylitalo on toiminut pitkäaikaisena kumppaninamme johtajuuden, esimiestyön ja muutosjohtamisen kouluttajana ja uusien koulutustapojen kehittäjänä useissa pitkissä koulutusohjelmissamme.

Jukka Sihvonen

Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Jukka Sihvonen on erikoistunut jäsentämättömän datan ja Big Datan analyysiin laskentatoimen ja rahoituksen tutkimuksessa.

Sihvonen on laskentatoimen apulaisprofessori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hän on aikaisemmin toiminut vierailevana tutkijana Uumajan yliopistossa (Ruotsi), Goethe-yliopistossa (Saksa), Euroopan Keskuspankissa (Saksa) ja Suomen Pankissa.

Hänen nykyisiin akateemisiin tutkimuskohteisiinsa kuuluvat laskentatoimen informaation taloudelliset roolit sekä datalähtöiset lähestymistavat taloudellisessa analyysissa. Professori Sihvosen tutkimusta on julkaistu liiketaloustieteellissä aikakauslehdissä kuten Journal of Business Research, International Journal of Operations & Production Management, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Managerial Auditing Journal, Personality and Individual Differences ja Journal of Futures Markets, sekä talouspoliittisissa Euroopan Keskuspankin ja Suomen Pankin julkaisusarjoissa.

Professori Sihvosella on tohtorintutkinto rahoituksen oppiaineesta Vaasan yliopistosta.

Juuso Koponen

Juuso Koponen on informaatiomuotoilija, graafinen suunnittelija ja journalisti. Hän suunnittelee infografiikkaa mm. aikakauslehtiin, oppi- ja tietokirjoihin, näyttelyihin sekä erilaisiin verkkopalveluihin.

Mirel Leino

Professor of Practise, Aalto-yliopisto

Mirel Leinon erikoistumisalueisiin kuuluu hallitustyöskentely, corporate governance, riskienhallinta sekä yritysvastuuseen liittyvät asiat.

Emma-Riikka Myllymäki

Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Apulaisprofessori Emma-Riikka Myllymäen asiantuntijuusalueet löytyvät ulkoisen laskentatoimen puolelta sisältäen taloudellisen raportoinnin laadun, tilintarkastuksen ja taloudellisen raportoinnin sisäisen valvonnan. Hänen fokuksessaan on lisäksi yritysten vastuuraportointi ja integroitu raportointi.

Esko Penttinen

Esko Penttinen on professori (Professor of Practice) Aalto-yliopiston tieto- ja palvelutalouden laitoksella. Hänellä on tohtorin tutkinto tietojärjestelmätieteessä ja on kauppatieteiden maisteri Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Esko johtaa Real-Time Economy Competence Center-osastoa ja on XBRL Finlandin perustaja ja puheenjohtaja. Hän tutkii mm. ihmisten ja koneiden välistä vuorovaikutusta ja tekoälyn toteuttamista organisaatioissa. Hänen tärkein käytännön asiantuntemuksensa on organisaatioiden välisten tietojärjestelmien assimilaatio ja taloudelliset vaikutukset, keskittyen sovellusalueisiin kuten sähköisiin rahoitusjärjestelmiin, julkiseen raportointiin ja sähköiseen laskutukseen. Eskon tutkimuksia on esiintynyt eri julkaisuissa, kuten MIS Quarterly, Information Systems Journal, Journal of Information Technology, International Journal of Electronic Commerce ja Electronic Markets.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta