Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Cyber Security Landscape –Kyberturvallisuuden maisema: uhat, liiketoiminta ja johtaminen

Cyber Security Landscape on kaksipäiväinen Diploma in Cyber Security -ohjelman opintojakso, joka on mahdollista suorittaa myös itsenäisenä ohjelmana.

Kyberturvallisuuteen liittyvät moniulotteiset riskit ylittävät yrityksien rajat ulottuen laajasti toimitusketjuihin ja yhteistyöverkostoihin. Nopeasti muuttuva maailma edellyttää organisaatioilta joustavaa toimintakykyä – turvallisuus toimii sen mahdollistajana.

Kahden päivän tiiviissä koulutuksessa keskitytään seuraaviin teemoihin:

  • Kyberturvallisuuden luonne 
  • Liiketoimintalähtöinen kyberturvallisuus
  • Kyberturvallisuuden johtaminen: kulttuuri ja organisaation osallistaminen
  • Inhimillinen tekijä kyberturvallisuudessa

Huomaathan, että ohjelma toteutetaan englanniksi.

Kysy lisätietoa

Uusi valmennus tarjoaa kestävän osaamisen nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Tilannekuva ja valmius toimia – kriittinen kyky kyberturvallisuudessa.

Teknologiat, tiedon ja toiminnan turvaaminen ja liiketoiminta saumattomasti yhdistettynä.

Koulutus on osa Diploma in Cyber Security -kokonaisuutta

Kyberturvallisuuden hallinta varmistaa elinvoimaisen liiketoiminnan ja palvelee organisaation tavoitteita. Osallistujan vahvistuneen osaamisen myötä yrityksen kyvykkyys toimia tehokkaasti ja turvallisesti kyberympäristössä kasvaa entisestään.

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta