Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Data, Analytics, and AI for Professionals -opintokokonaisuus 

Syvällistä ymmärrystä ja käytännön soveltamistaitoja data-analytiikan ja tekoälyteknologioiden hyödyntämiseen

Onko tehtävänäsi edistää organisaatiosi datan hyödyntämistä? Oletko valitse-massa organisaatiollesi sopivia työkaluja ja teknologioita datan ja tekoälyn hyödyntämiseen? Haluatko ymmärtää, miten tekoälysovellukset käytännössä toimivat ja kuinka niitä rakennetaan? Vai haluatko ohjelmoida tekoälytoteutuksia?

Data, Analytics, and AI for Professionals (DAAP) -opintokokonaisuudesta löydät vaihtoehdot niin tekoälyn liiketoimintamahdollisuuksien ja -haasteiden ymmärtämiseen ja ratkaisemiseen kuin tekoälypalveluiden tekniseen hyödyntämiseen ja kehittämiseen. Opintokokonaisuus on suunniteltu auttamaan organisaatioita ja yksilöitä omaksumaan – ymmärtämään, valitsemaan, käyttämään, sovelta-maan ja kehittämään – uusia teknologioita ja työkaluja. 

Kokosimme yhteen parhaat dataan, analytiikkaan ja tekoälyyn keskittyvät koulutuksemme ja kouluttajamme ja loimme elämänlaajuista oppimista tukevan oppimiskokonaisuuden, joka mahdollistaa joustavan opintopolun toteuttami-sen. 

DAAP:n modulaarisen rakenteen ansiosta voit valita itsellesi sopivan tahdin opiskella sinua kiinnostavia kokonaisuuksia.  Koko ohjelma sisältää kolme erillistä moduulia (à 3 päivää).

Kesäkuussa 2023 alkava seuraava toteutus järjestetään englannin kielellä.

Kysy lisätietoa

Ohjelma toteutetaan yhteistyössä Suomen tekoälykeskus FCAI:n kanssa.

Aloitus

Introduction to AI and Data / Moduuli 1

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Etene opintokokonaisuudessa joustavasti

Introduction to AI and Data

Moduuli 1 / 3 päivää

AI Methods and Applications

Moduuli 2 / 3 päivää

Ethical and Juridical Implications

Moduuli 3 / 3 päivää

 

Osaamistavoitteet:

DAAP-opintokokonaisuudessa opettavat Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston, Suomen Tekoälykeskuksen (FCAI) sekä alan edistyneimpien yritysten johtavat kouluttajat ja asiantuntijat.

Ohjelmaan on koottu kattava kokemuksemme sekä parhaat kouluttajat ja sisällöt suosituista data, analytiikka ja tekoäly -koulutusohjelmista kuten Diploma in Artificial Intelligence. Koulutuskokonaisuudessa yhdistyy viimeisin tutkimustieto ja käytännön oppiminen erilaisten esimerkkien ja harjoitusten avulla.

 Luo itsellesi sopiva oppimispolku ja suorita opintoja haluamaasi tahtiin. Tarjoamme kiinnostavia opintomoduuleita, joiden avulla syvennät osaa-mistasi itseäsi kiinnostavista aiheista. Tarjolla on päivittyvä valikoima opintoja.

Kenelle? 

Ohjelma sopii kaikille, jotka tarvitsevat työssään syvällistä ymmärrystä ja käytännön soveltamistaitoja data-analytiikan ja tekoälyteknologioiden hyödyntämisestä.

Ohjelma sopii muun muassa

  • Projekti- ja tuotepäälliköille
  • Kehityspäälliköille ja -johtajille
  • IT-asiantuntijoille, -päälliköille ja -johtajille
  • Analyytikoille
  • Cloud Engineereille, pilvipalveluasiantuntijoille
  • Ohjelmoijille ja kehittäjille
  • Eri alojen insinööreille

Sisältö

Data, Analytics, and AI for Professionals -opintokokonaisuuden opinto-moduulit ovat itsenäisiä kokonaisuuksia. Voit suorittaa joustavasti halua-masi ja tarvitsemasi määrän opintoja.

DAAP-opintokokonaisuus rakentuu kolmesta opintomoduulista, jotka kaikki sisältävät kolme yhteistä opintopäivää. Opintoihin sisältyy sekä in-tensiivistä lähiopetusta että tekemällä oppimista. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. datastrategia, tekoälyteknologiat ja -sovellukset sekä dataan liittyvät juridiset ja eettiset kysymykset. Ohjelmaan sisältyy käytännön tapausesi-merkkejä.
 

Opintojaksoja täydentävät yksilöharjoitukset ja projektityöt, joiden ansiosta voit soveltaa oppimaasi heti omassa työssäsi. Koko DAAP-opintokokonaisuuden suorittavilla on mahdollisuus tehdä omalle organisaatiolle projektityö, johon saa henkilökohtaista ohjausta ohjelman huippuasiantuntijoilta.

Aikataulu

Data, Analytics, and AI for Professionals (DAAP) -opintoja on mahdollista suorittaa joko kokonaisuutena noin 6–18 kuukauden aikana tai joustavasti moduuli kerrallaan oman aikataulusi mukaan.

Kouluttajat

Teemu Roos

Teemu Roos on tietojenkäsittelytieteen professori Helsingin yliopistossa. 

Hän johtaa tekoälyn opetusta Suomen tekoälykeskuksessa FCAIssa. Roos on suositun Elements of AI -verkkokurssin vastuuopettaja – kurssi on keskeinen osa Suomen ainutlaatuista tekoälystrategiaa, jossa tekoäly kuuluu kaikille.

Henri Schildt

Henri Schildt on strategian professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun johtamisen laitoksella sekä perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella.

 

Schildt on tutkinut teknologiastrategiaa, yrittäjyyttä suuryrityksissä ja muodostuvilla toimialoilla, sekä strategisen muutoksen johtamista. Tällä hetkellä hän tutkii digitaalisten datavirtojen vaikutusta johtamiseen, organisoitumiseen, sekä työrooleihin yrityksissä, Schildt valmistelee aiheesta kirjaa.

Tohtoriksi Schildt väitteli vuonna 2007 Teknillisestä Korkeakoulusta.

Jaakko Hollmén

Jaakko Hollmén on johtava tutkija Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella. Hollménin tutkimusintressit liittyvät koneoppimiseen, tiedon louhintaan ja tekoälyyn. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on ennustava analytiikka.

Hollménilla on yli 20 vuoden kokemus data-analyysistä, niin teollisuudessa kuin yliopistotutkimuksen parissa. Hän on perustajana Northlet Oy:ssä, joka tarjoaa analytiikkapalveluja ja konsultointia yrityksille.

Vuonna 2017 hän toimi pääjärjestäjänä Euroopan suurimmassa koneoppimisen ja tiedon louhinnan alan konferenssissa, ECML-PKDD 2017:ssa."

Koulutukseltaan Hollmén on tekniikan tohtori.

Marko Turpeinen

Prof. Marko Turpeisella on yli 25 vuoden kokemus liiketoiminnan visionäärinä ja kansainvälisenä koulutus- ja innovaatiojohtajana teollisuuden ja verkostoyhteiskunnan digitaalisessa muutoksessa. Hän johtaa datatalouden yritystä 1001 Lakes ja on Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella.

Marko on aiemmin työskennellyt muun muassa MIT Media Labissa, johtanut EIT Digitalia Suomessa, ohjannut digitaalista innovaatiota Alma Mediassa ja ollut yksi MyData-liikkeen käynnistäjistä.

Laura Ruotsalainen

Laura Ruotsalainen on tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Hän johtaa spatiotemporaalisen data-analyysin (SDA) tutkimusryhmää, joka tutkii ja kehittää konenäköä ja koneoppimismenetelmiä kestävyystieteen päämäärien edistämiseksi.

Hän on Suomen Tekoälykeskuksen (FCAI) ohjausryhmän jäsen vastuualueenaan tekoälyn ja kestävyystieteen synergioiden edistäminen.

Antti Lyyra

Antti Lyyra on tutkijana London School Economicsissa liikkeenjohdon laitoksella, josta hän väitteli tohtoriksi vuonna 2018. Hänen tutkimuksensa keskittyy robotiikan ja tekoälyn innovaatiodynamiikkaan tuotestrategian ja -kehityksen näkökulmasta.

Lisäksi hän opettaa Management of Information Systems and Digital Innovation -maisteriohjelmassa palvelusuunnittelua, tekoälyn johtamista, organisaatiotutkimusta ja tutkimusmenetelmiä.

Antti on työskennellyt johtavana analyytikkona itseajavien autojen ohjelmistoja kehittävässä yrityksessä keskittyen operaatio- ja markkina-analyysiin sekä strategiaan sekä omaa pitkän kokemuksen suurten tietojärjestelmien kehityksestä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta