Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Data Lab – datakyvykkyydestä vaikuttavuutta

Syvennä osaamistasi analytiikan keskeisistä menetelmistä 

Datan hyödyntäminen ja datakyvykkyys nostavat merkitystään jatkuvasti liiketoimintamallien kehittyessä tietointensiivisemmiksi. Organisaatioiden tuottaman datan määrä kasvaa jatkuvasti ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen ja parempaan päätöksentekoon. Datan hyödyntämisen merkitys kasvaa esimerkiksi markkinoinnissa, taloushallinnossa, logistiikassa tai tuotannonohjauksessa. Olennaista on, miten suuret datamäärät valjastetaan hyödylliseksi informaatioksi ja paremmiksi päätöksiksi. 

Data Lab -ohjelman avulla otat nopeasti ja käytännönläheisesti data-analytiikan eri menetelmät haltuun, tukien omaa asiantuntijarooliasi ja työtäsi. Opit hyödyntämään dataa päätöksenteon pohjana sekä vaikutusten arvioinnissa. Koulutuksen aikana syvennät ymmärrystäsi data-analytiikan keskeisistä näkökulmista ja käytännön sovelluksista sekä harjoittelet ja sovellat oppimaasi ohjatusti asiantuntijoiden johdolla. 

Ohjelma kattaa olennaiset data-analytiikkaan liittyvät menetelmät keskittymättä työkaluna käytettävään ohjelmointikieleen tai välineeseen. Opetettavat menetelmät ovat liiketoimintalähtöisiä, niiden avulla tehostat asiantuntijatyötäsi, oli sen keskiössä asiakasymmärryksen kasvattaminen, riskienhallinta tai liiketoiminnan suunnittelu. Ohjelman aikana tehtävissä harjoituksissa sovellat oppeja suoraan oman organisaatiosi tarpeisiin ja lähtökohtiin. Saat myös neuvoja ja ohjausta siitä, kuinka lähteä soveltamaan menetelmiä omassa työssäsi.

Aiempaa osaamista ohjelmoinnista ei vaadita, mutta jos omaat jo vähintään perustaidot jossain ohjelmointityökalussa, esimerkiksi Python, R, Java, SPSS tai SAS – saat enemmän irti harjoituksista. Harjoituksissa osallistujien apuna on ohjaaja tukemassa oppimista. Mikäli olet kiinnostunut myös ohjelmointiosaamisesi kehittämisestä, tutustu Python ja tekoäly -valmennukseemme.

Lataa esite  Ota yhteyttä

Aloitus

Kysy lisätietoa data- ja analytiikkakoulutuksista

Opit jäsentämään datasi, jotta voit käsitellä sitä analyysin ja analytiikan keinoin.

Sovellat data-analytiikan oppeja käytännönläheisesti omaan liiketoimintaan liittyvien haasteiden ratkaisemiseen.

Jalostat datasta ymmärrystä päätöksenteon tueksi ja kasvatat omaa asiantuntijuuttasi.

Hyödyt

Koulutuksen suoritettuasi ymmärrät kuvailevan, ennustavan ja ohjaavan analytiikan periaatteet ja sovelluskohteet. Hallitset käytännönläheiset data-analytiikan menetelmät ja opit soveltamaan niitä oman organisaatiosi näkökulmasta. Vahvistat omaa asiantuntijuuttasi ja saat varmuutta osallistua data-analytiikan ja tiedolla johtamisen hankkeisiin.

Opit fundamentaaliset data-analytiikan keskeiset metodit
Hallitset data-analytiikan mahdollisuudet ongelmanratkaisun tukena
Saat tukea oman liiketoimintaongelmasi ratkaisemiseen

Kenelle? 

Ohjelma on suunnattu data-analytiikkaa työssään hyödyntäville asiantuntijoille. Aiempi ohjelmointiosaaminen ei ole vaatimus, mutta perus- tai edistynyt taso jostakin ohjelmointikielestä edesauttaa oppimista. Aalto PRO tarjoaa Pythonin oppimiseen ilman ennakko-osaamista erinomaisesti soveltuvaa koulutusta, jonka jälkeen tai vastaavat tiedot omaavana saa Data Labista vielä suuremman hyödyn.

Koulutuksen jälkeen osallistuja on saavuttanut paitsi käytännön taitoja, mutta myös osaamista tunnistaa analytiikalle hyvin soveltuvat kohteet liiketoiminnassa. Ohjelmassa johdatetaan data-analytiikan käytännön soveltamiseen. Harjoituksissa ohjelmointikoodin käsittelyä tarkastellaan eri tasoilla osallistujien taustaosaamisen mukaisesti. Ohjelma on tarkoitettu asiantuntijoille, jotka analysoivat dataa toiminnan kehittämisen tai päätöksenteon tueksi. 

Ohjelma soveltuu muun muassa controllereille, BI-analyytikoille, liiketoiminnan kehittäjille, web-ohjelmoijille, tuotannon suunnittelijoille tai toimitusketjun hallinnan asiantuntijoille sekä markkinointianalyytikoille ja -päälliköille.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma kattaa datan hyödyntämiseen liittyvät periaatteet, fundamentaaliset data-analyysissä käytettävät metodit sekä näiden relevanttiuden erilaisissa liiketoimintahaasteissa.

Päivät koostuvat tyypillisesti lyhyistä luennoista ja käytännöllisistä harjoituksista. 

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Juuso Liesiö

Juuso Liesiö on professori Aalto-yliopiston Tieto- ja palvelutalouden laitoksella. Liesiön osaamisalueita ovat muun muassa optimointi sekä päätöksenteko- ja operaatioanalyysi.

Liesiön tutkimusintressit liittyvät päätöksenteon analysointiin ja preskriptiiviseen analytiikkaan, keskittyen epätäydellisen informaation ja epävarmuuden mallintamiseen päätöksenteossa. Näillä alueilla hän on kehittänyt uutta teoriaa, metodeita, algoritmeja ja ohjelmistoja. Hänen tutkimustaan on julkaissut mm. alan johtavat journaalit European Journal of Operational Research, Technological Forecasting & Social Change, and Decision Analysis."

Jaakko Hollmén

Jaakko Hollmén on johtava tutkija Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella. Hollménin tutkimusintressit liittyvät koneoppimiseen, tiedon louhintaan ja tekoälyyn. Erityisenä kiinnostuksen kohteena hänellä on ennustava analytiikka.

Hollménilla on yli 20 vuoden kokemus data-analyysistä, niin teollisuudessa kuin yliopistotutkimuksen parissa. Hän on perustajana Northlet Oy:ssä, joka tarjoaa analytiikkapalveluja ja konsultointia yrityksille.

Vuonna 2017 hän toimi pääjärjestäjänä Euroopan suurimmassa koneoppimisen ja tiedon louhinnan alan konferenssissa, ECML-PKDD 2017:ssa."

Koulutukseltaan Hollmén on tekniikan tohtori.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme