Edellinen sivu

Digiajan markkinoinnin johtaminen

Kanavakohtaisista ratkaisuista asiakaslähtöiseen vaikuttamiseen

Digitaalisessa maailmassa myynnin ja markkinoinnin yhteistyö korostuu – ne tarvitsevat toinen toisiaan entistä tiiviimmin. Nopeassa muutoksessa mukana pysyminen vaatii jatkuvaa uudistumista, rohkeutta ja johtamista. Onnistunut markkinointi maksaa itsensä takaisin ja näkyy tuottona viivan alla.

Digiajan markkinoinnin johtaminen -ohjelma antaa kattavan ymmärryksen digitaalisen markkinoinnin tekemiseen sekä markkinoinnin kokonaiskuvan rakentamiseen ja johtamiseen. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden irrottautua hetkeksi Exceleiden ja datan tuijottamisesta ja tulla pohtimaan markkinoinnin nykytilaa ja tulevaisuuden suuntia yhdessä alan parhaiden asiantuntijoiden ja muiden markkinoinnin ammattilaisten kanssa.

Ohjelmassa rakennetaan ymmärrystä markkinoinnin ja myynnin kokonaiskuvasta, jossa digi- ja analogisen markkinoinnin käytännöt integroidaan toisiinsa tukemaan liiketoiminnan tavoitteita ja strategiaa. 

Koulutusohjelman ytimessä on asiakaskokemus. Ohjelma käsittelee asiakaslähtöisestä näkökulmasta digitaaliseen markkinointiin liittyviä päivänpolttavia teemoja sekä strategisella että taktisella tasolla. Ohjelman kouluttajat tarjoavat huipputason oppimiskokemuksen ajankohtaisella tietotaidollaan ja pitkän linjan kokemuksellaan.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

29.10.2019

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.aaltopro.fi/dmj

Ota yhteyttä

Yhdistelmä uusinta akateemista tietoa ja kokeneiden tekijöiden osaamista digitaalisen markkinoinnin trendeistä

Projektityöstä suoraa vaikuttavuutta digitaalisen markkinoinnin tuloksellisuuteen

Kokonaiskuvan ymmärrystä ja käytännön työkaluja digitaaliseen markkinointiin

Kysyimme markkinoinnin ammattilaisilta

Kysyimme Facebookissa Markkinointikollektiivi-ryhmän jäseniltä markkinoinnin ammattilaisten koulutustarpeista ja käytimme saatuja vastauksia ohjelman kehittämiseen.

Hyödyt

Digiajan markkinoinnin johtaminen -ohjelmasta organisaatioon saadaan alan uusinta ja objektiivista akateemista tutkimustietoa ja tuoreinta bisnesmaailman käytännön osaamista sekä oppeja muissa organisaatioissa testatuista malleista. Koulutuksen aikana työntekijä ratkaisee projektityön avulla organisaation digitaalisen markkinoinnin ja myynnin haasteita huippuammattilaisten ohjauksessa.

Kehität osaamistasi ja rakennat organisaatioosi markkinoinnin kokonaiskuvaa, joka näkyy parempana asiakkuuksien hallintana ja myynnin kasvamisena
Saat käytännön työkaluja ja opit kehittämään tulevaisuuteen katsovaa strategisen tason markkinointiajattelua
Opit tehokkaammin linkittämään digitaalisen markkinoinnin muuhun liiketoimintaan ja strategisiin tavoitteisiin sekä vakuuttamaan muut omasta tekemisestäsi
Opit hyödyntämään digitaalisen markkinoinnin tuomia lisämahdollisuuksia oman organisaatiosi käyttöön tehokkaalla, tuloksellisella ja järkevällä tavalla
Lisäät osaamistasi markkinoinnin suorituskyvyn mittaamisesta ja saat käyttöösi analytiikkaan liittyviä parhaita toimintatapoja

Kenelle? 

Ohjelma on tarkoitettu dataorientoituneille myynnin, markkinoinnin ja markkinointiviestinnän käytännön tekijöille, jotka haluavat kasvattaa strategista osaamistaan sekä oppia rakentamaan ja johtamaan toimivaa, liiketoimintaa tukevaa myynnin ja markkinoinnin koneistoa.

Koulutus sopii henkilöille, jotka ovat jo jonkin aikaa tehneet töitä digitaalisen markkinoinnin parissa, mutta eivät vielä ole aiheen syväosaajia. Digimarkkinointi ei ole pelkkää teknologiaa ja työkaluja, vaan liiketoiminnan tavoitteiden ymmärtämistä, joten koulutus sopii myös itseoppineille ja vähemmän ”teknisille” osaajille. 

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman sisällön ytimessä ovat asiakaskokemus sekä markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen. Osallistujat syventyvät asiakaslähtöisestä näkökulmasta markkinointiin ja arvonluontiin, digitaalisen markkinoinnin tuloksellisuuteen, kanavastrategioihin, sekä sisällöntuotantoon ja brändäämiseen osana liiketoiminnan tavoitteita.

Ohjelmaan kuuluu koko ohjelman kestävä osittain ohjattu projektityö, joka liittyy läheisesti osallistujan organisaation kehittämistarpeeseen. Ohjeet työhön annetaan ennen koulutuksen alkua ja työt esitellään viimeisenä koulutuspäivänä.

Rakenne

Neljä lähipäivää ja kaksi webinaaria

Osallistut viiteen jaksoon digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisista teemoista

Projektityö

Työstät sinua ja organisaatiotasi hyödyttävää projektia koko ohjelman ajan

Parhaita käytäntöjä tosielämän case-esimerkeistä

Opit työssäsi sovellettavia uusia työkaluja ja metodeja

Koulutusjaksot 2019 ohjelmassa

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta