Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Digitaalinen vastuullisuus ja teknologiat, sosiaalinen vastuullisuus ja eettisyys

Jatkuvasti kehittyvät teknologiat tuovat uusia työkaluja ja mahdollisuuksia organisaatioiden vastuullisuustyöhön. Samaan aikaan teknologinen kehitys kuitenkin myötävaikuttaa eriarvoisuuden lisääntymiseen ja herättää kysymyksiä mm. datan eettisestä käytöstä, ICT:n ilmastovaikutuksista tai teknologioiden saavutettavuudesta.

Ymmärrys sosiaalisesta vastuullisuudesta ja sen osa-alueista sekä tekijöistä, jotka esimerkiksi heikentävät ihmisoikeuksia, ovat avainasemassa organisaation kokonaisvaltaisen käsityksen vastuullisuudesta luomisessa.

Koulutuksessa haemme yhdessä osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa näkemyksiä digitaaliseen vastuullisuuteen ja tarkastelemme digitalisaatiota ilmiönä nimenomaan vastuullisuuden näkökulmasta. Ensimmäisessä osassa pureudumme ICT:n rooliin niin kestävän kehityksen mahdollistajana kuten ilmaston kuormittajana, jonka lisäksi tutkimme digitaalisen etiikan ulottuvuuksia ja sovelluksia. Asiakokonaisuuden kouluttajan toimii Kari Hiekkanen, Research Fellow Aalto-yliopiston tietotekniikan laitokselta.

Koulutuksen toisen osan aikana keskitymme sosiaalisen vastuullisuuden peruskonsepteihin. Tarkastelemme mitä sosiaalinen vastuullisuus on ja miksi se on tärkeää, sekä missä sijaitsevat sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun rajapinnat. Lisäksi pohdimme, miten yritystoiminnan sosiaalisia vaikutuksia kartoitetaan ja mistä lähteä liikkeellä omassa organisaatiossa. Asiakokonaisuuden kouluttajan toimii Suvi Halttula, Senior Adviser ja perustaja, 3-bility Consulting.

Koulutuksen jälkeen pystyt tarkastelemaan vastuullisuutta seuraavien teemojen kautta:

  • ICT, digitalisaatio ja kiertotalous, elinkaariajattelu
  • ICT:n hiilijalanjälki
  • Data, etiikka ja valvonta
  • Teknologian eettisyys, algoritmit ja valta
  • Sosiaalinen vastuu: mitä se on ja miksi se on tärkeätä?
  • Sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun linkit
  • Yritystoiminnan sosiaalisten vaikutusten kartoittaminen
  • Kuinka lähteä liikkeelle omassa yrityksessä?
  • Tasa-arvo ja saavutettavuus

Kysy lisätietoja

Aloitus

Huhtikuu 2023

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Kysy lisätietoa

Koulutus on osa Vastuullisuus ja liiketoiminta -kokonaisuutta

Ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Se perehdyttää osallistujat vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin.

Kouluttajat

Kari Hiekkanen

Kari Hiekkanen on Research Fellow Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä.

Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Suvi Halttula

Senior Adviser, perustaja 3bility Consulting Oy

MSc Social Responsibility and Sustainability/ Aston Business School

Suvi Halttula on yritysvastuun ja kestävän kehityksen ammattilainen. Hän on työskennellyt 15 vuotta kansainvälisten kysymysten parissa erityisesti liittyen kestävän kehityksen haasteisiin kehittyvissä maissa.

Vuodesta 2015 hän on keskittynyt vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksiin erityisesti yritysten näkökulmasta. Halttulan erikoisosaamista on sosiaalisen vastuullisuuden kysymykset kuten ihmisoikeushuolellisuusvelvoiteprosessi, lapsen oikeudet tuotantoketjuissa, kestävän kehityksen tavoitteiden integroiminen osaksi yrityksen strategiaa sekä jaetun arvon luominen sektorirajat ylittävässä yhteistyössä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta