Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Digitaalinen vastuullisuus ja teknologiat, sosiaalinen vastuullisuus ja eettisyys

Jatkuvasti kehittyvät teknologiat tuovat uusia työkaluja ja mahdollisuuksia organisaatioiden vastuullisuustyöhön. Samaan aikaan teknologinen kehitys kuitenkin myötävaikuttaa eriarvoisuuden lisääntymiseen ja herättää kysymyksiä mm. datan eettisestä käytöstä, ICT:n ilmastovaikutuksista tai teknologioiden saavutettavuudesta.

Ymmärrys sosiaalisesta vastuullisuudesta ja sen osa-alueista sekä tekijöistä, jotka esimerkiksi heikentävät ihmisoikeuksia, ovat avainasemassa organisaation kokonaisvaltaisen käsityksen vastuullisuudesta luomisessa.

Digitaalinen vastuullisuus ja teknologiat, sosiaalinen vastuullisuus ja eettisyys -koulutuksessa haet yhdessä muiden osallistujien ja asiantuntijoiden kanssa näkemyksiä digitaaliseen vastuullisuuteen ja tarkastelet digitalisaatiota ilmiönä nimenomaan vastuullisuuden näkökulmasta. Koulutuksen ensimmäisessä osassa pureudut ICT:n rooliin niin kestävän kehityksen mahdollistajana kuin ilmaston kuormittajana, jonka lisäksi tutkit digitaalisen etiikan ulottuvuuksia ja sovelluksia. 

Koulutuksen toisen osan aikana keskityt sosiaalisen vastuullisuuden peruskonsepteihin. Tarkastelet mitä sosiaalinen vastuullisuus on ja miksi se on tärkeää, sekä missä sijaitsevat sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun rajapinnat. Lisäksi pohdimme, miten yritystoiminnan sosiaalisia vaikutuksia kartoitetaan ja mistä lähteä liikkeellä omassa organisaatiossa. 

Koulutuksen jälkeen pystyt tarkastelemaan vastuullisuutta seuraavien teemojen kautta:

  • ICT, digitalisaatio ja kiertotalous, elinkaariajattelu
  • ICT:n hiilijalanjälki
  • Data, etiikka ja valvonta
  • Teknologian eettisyys, algoritmit ja valta
  • Sosiaalinen vastuu: mitä se on ja miksi se on tärkeätä?
  • Sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun linkit
  • Yritystoiminnan sosiaalisten vaikutusten kartoittaminen
  • Kuinka lähteä liikkeelle omassa yrityksessä?
  • Tasa-arvo ja saavutettavuus

Kenelle?

Koulutus sopii organisaatioiden kehittämis-, asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville, joilla on vastuullaan ympäristö- ja laatuasioita. Se sopii myös henkilöstö- ja viestintäyksiköissä työskenteleville, jotka kehittävät liiketoiminnan vastuullisuutta ja edistävät sidosryhmäyhteistyötä.

IlmoittauduKysy lisätietoja

Hinta:

Aikataulu Ota yhteyttä

Lähetä viesti

Koulutus on osa Vastuullisuus ja liiketoiminta -kokonaisuutta

Ohjelma kehittää osallistujan laaja-alaista ymmärrystä liiketoiminnasta ja siihen liittyvistä vastuullisuusnäkökohdista. Se perehdyttää vastuullisen liiketoiminnan olennaisiin käsitteisiin, malleihin ja toimintatapoihin.

Kouluttajat

Suvi Halttula

Suvi Halttula Senior Adviser ja perustaja 3bility Consulting Oy:ssa ja koulutukseltaan MSc Social Responsibility and Sustainability Aston Business Schoolista. Halttula on yritysvastuun ja kestävän kehityksen ammattilainen. Hän on työskennellyt 15 vuotta kansainvälisten kysymysten parissa erityisesti liittyen kestävän kehityksen haasteisiin kehittyvissä maissa.

Vuodesta 2015 hän on keskittynyt vastuullisuus- ja kestävyyskysymyksiin erityisesti yritysten näkökulmasta. Halttulan erikoisosaamista on sosiaalisen vastuullisuuden kysymykset kuten ihmisoikeushuolellisuusvelvoiteprosessi, lapsen oikeudet tuotantoketjuissa, kestävän kehityksen tavoitteiden integroiminen osaksi yrityksen strategiaa sekä jaetun arvon luominen sektorirajat ylittävässä yhteistyössä.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta