Edellinen sivu

Digital Marketing Experts

Vaikuttavuutta ja tehokkuutta digitaaliseen markkinointiin ja myyntiin

Digital Marketing Experts -ohjelma kehittää markkinoinnin ja viestinnän ammattilaisten kykyjä digitaalisessa markkinoinnissa sekä tarjoaa syvemmän ymmärryksen markkinoinnista digiaikana. Ohjelma kattaa markkinoinnin mittaamisen ja analytiikan, omnichannel-markkinointistrategioiden, sosiaalisen median markkinoinnin ja sisältömarkkinoinnin teemat. Ohjelman ytimessä on vaikuttavan digitaalisen markkinoinnin luominen markkinoinnin, myynnin ja koko liiketoiminnan näkökulmasta.

Omnichannel -markkinointi on kasvavassa määrin tärkeää digitaalisen markkinoinnin onnistumiselle. Osallistujat saavat ohjelmasta perusteellisen käsityksen omnichannel -strategioiden laatimisesta ja jalkauttamisesta. Ohjelman osallistujat oppivat tunnistamaan sisältömarkkinoinnin kannalta tärkeät bränditarinat ja herättämään ne henkiin vaikuttavalla ja tehokkaalla tavalla.

Yksi digitaalisen markkinoinnin päätavoitteista on liidien tuottaminen. Digital Marketing Experts -ohjelman aikana osallistujat tekevät organisaatioilleen projektityön liittyen digitaaliseen markkinointiin, strategian kehittämiseen, kampanjoiden luomiseen tai muuhun organisaatiolle relevanttiin aiheeseen. Projektin tarkoitus on kehittää uusia tapoja digitaalisen markkinoinnin tehokkaaseen käyttöön organisaatiossa.

Digital Marketing Experts -ohjelmaan osallistuvat saavat tehokkaiden digitaalisten markkinointikampanjoiden ja -strategioiden luomiseen tarvittavat työkalut. Ohjelman suoritettuaan osallistujat ymmärtävät kuinka digitaalinen markkinointi toimii ja luo arvoa osana isompaa markkinoinnin kokonaisuutta. Osallistujat ymmärtävät enemmän markkinoinnin suorituskyvyn mittaamisesta ja tuntevat analytiikkaan liittyviä parhaita toimintatapoja.

Digital Marketing Experts -ohjelman kouluttajat Aalto-yliopistolta ja markkinointi- ja viestintätoimistoista tarjoavat osallistujille huipputason oppimiskokemuksen ajankohtaisimmalla tietotaidollaan.

Ilmoittaudu  Kysy lisätietoja

Yhdistelmä uusinta akateemista tietoa ja kokeneiden tekijöiden osaamista digitaalisen markkinoinnin trendeistä

Projektityöstä suoraa vaikuttavuutta digitaalisen markkinoinnin tuloksellisuuteen

Kokonaiskuvan ymmärrystä ja käytännön työkaluja digitaaliseen markkinointiin

Kysyimme markkinoinnin ammattilaisilta

Kysyimme Facebookissa Markkinointikollektiivi-ryhmän jäseniltä markkinoinnin ammattilaisten koulutustarpeista ja käytimme saatuja vastauksia ohjelman kehittämiseen.

Hyödyt

Digital Marketing Experts -ohjelma antaa organisaatioiden markkinoinnin ja viestinnän tekijöille tarvittavan osaamisen digitaalisen markkinoinnin tehokkaaseen hyödyntämiseen. Osallistuja saa hyvän käsityksen arvontuotannosta analyyttisen markkinoinnin kehittämisen kautta, joka johtaa parempaan liidien tuotantoon myynnille. Osallistujille annettava projektitehtävä voi olla suoraan sovellettavissa lähettävän organisaation tarpeisiin.

Saat omnichannel-sisältöstrategioiden luomiseen vaadittavat työkalut
Opit luomaan koherentin digitaalisen bränditarinan
Saat osaamista digitaalisen markkinoinnin suunnitteluun ja mittaamiseen
Parannat omaa ja organisaatiosi osaamista liidien generoinnissa digitaalisen markkinoinnin avulla

Kenelle? 

Digital Marketing Experts -ohjelma on suunnattu asiantuntija- tai koordinointiroolissa oleville markkinoinnin ja viestinnän tekijöille erityisesti pienissä ja keskisuurissa organisaatioissa. Ohjelmassa käsitellään sekä B2C- että B2B-puolen digitaalista markkinointia.

Ohjelmasta hyötyvät eniten ne osallistujat, joiden työtehtäviin kuuluu digitaalisen markkinoinnin kampanjoiden luomista tai strategioiden jalkauttamista. Ohjelma sopii myös henkilöille, jotka haluavat kehittää ymmärrystään digitaalisessa markkinoinnissa ja hallita digitaalisen markkinoinnin työkalut.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman aikana osallistujat käyvät läpi digitaalista markkinointia ja arvonluontia, digitaalisen markkinoinnin tuloksellisuutta, kanavastrategioita, sekä sisällöntuotantoa ja brändäämistä. Ohjelman ytimessä on digitaalisen markkinoinnin ja myynnin yhdistäminen.

Ohjelmaan kuuluu koko ohjelman kestävä osittain ohjattu projektityö. Projektityön tarkoituksena on viedä ohjelman aikana käytävät teemat käytäntöön tarkastelemalla oman organisaation digitaalisen markkinoinnin tilaa, tutkimalla analytiikkaa ja kanavavalintoja, tarkastelemalla kriittisesti oman organisaation bränditarinaa, ja perehtymällä oman yrityksen digitaalisen markkinoinnin ja myynnin suhteeseen.

Rakenne

Neljä lähipäivää ja kaksi webinaaria

Osallistut viiteen jaksoon digitaalisen markkinoinnin ajankohtaisista teemoista

Projektityö

Työstät sinua ja organisaatiotasi hyödyttävää projektia koko ohjelman ajan

Parhaita käytäntöjä tosielämän case-esimerkeistä

Opit työssäsi sovellettavia uusia työkaluja ja metodeja

Koulutusjaksot

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Digital Marketing Experts -ohjelman hinta on 2 950 € (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan 13.08.2018 mennessä.

Aloitusajankohta