Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Digitalisaation johtaminen teollisuudessa

Digitalisaation johtaminen teollisuudessa -koulutus auttaa sinua hyödyntämään alusta- ja datatalouden tuomat mahdollisuudet liiketoiminnassa, jolloin pystyt luomaan asiakkaan näkökulmasta entistä dataintensiivisempiä ja haluttavampia tuotteita sekä palveluita.

Uutta tietoa ja ymmärrystä rakennetaan mm. ajankohtaisten yrityscasejen ja toimialavierailujen avulla. Ohjelman teemat käsittelevät mm. tuottavuutta, tehokkuutta, liiketoimintastrategiaa, palveluliiketoimintaa, muutoksen johtamista, verkostojen orkestrointia sekä toimintaa globaalissa ympäristössä.

Lataa esiteKysy lisätietoja

Valmennuksen aikana sisäistät alustatalouteen ja dataan pohjautuvan liiketoimintapotentiaalin sekä verkostoidut kehittämisestä vastaavien toimijoiden kanssa.

Harjoitustehtävissä ja kehittämisprojektissa sovellat oppimaasi ja jaettua tietoa oman organisaatiosi hyödyksi.

Opintomatkalla Saksassa tutustut kansalliseen Industrie 4.0 -toimintamalliin.

Hyödyt

Koulutus auttaa sinua hyödyntämään alusta- ja datatalouden tuomat mahdollisuudet teollisessa liiketoiminnassa, jolloin pystyt luomaan asiakkaan näkökulmasta entistä dataintensiivisempiä ja haluttavampia tuotteita sekä palveluita.

Opit hyödyntämään datan liiketoiminnan uutena ytimenä ja innovaatiolähteenä ja suhteuttamaan sen perinteiset tavat tuottaa arvoa
Ymmärrät tietoon liittyvän liiketoimintapotentiaalin, mutta myös riskit ja vastuut
Määrittelet alustatalouden ja teollisen internetin osana organisaatiosi strategiaa ja tunnistat tarvittavat uudet osaamiset
Osaat toimia tehokkaasti nopeasti muuttuvassa ympäristössä

Kenelle? 

Ohjelma on tarkoitettu liiketoiminnan ja tuotekehityksen vastuuhenkilöille, ylemmälle johdolle sekä yrittäjille, jotka ovat vastuussa datan ja teknologioiden hyödyntämismahdollisuuksien kehittämisestä ja käyttöönotosta.

Ohjelma sopii yritysten avaintoimintojen, kuten IT:n, strategian, tuotekehityksen ja logistiikan, parissa työskenteleville henkilöille.

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksen muodostavat viisi oppimistapaamista ja opintomatka. Oppimistapaamisissa uutta tietoa ja ymmärrystä rakennetaan mm. ajankohtaisten yrityscasejen ja toimialavierailujen avulla. Tapaamisten välissä välissä omaan yritykseen kohdistuvat harjoitustehtävät syventävät lähijaksoilla opittua ja jaettua. Uuden tiedon, jaetun kokemuksen ja kattavan kurssimateriaalin tukemana käynnistät koulutusohjelman aikana kehittämisprojektin teollisen internetin hyödyntämiseksi organisaatiossasi. Oppimistapaamisissa tarkastelet teollisen internetin hyödyntämistä monipuolisesti eri näkökulmista. Opintokokonaisuuksissa käsitellään mm. tuottavuutta, tehokkuutta, liiketoimintastrategiaa, palveluliiketoimintaa, muutoksen johtamista, verkostojen orkestrointia sekä toimintaa globaalissa ympäristössä. Koulutuksen opetuskieli on suomi, mutta osa materiaalista on englanniksi.

 

Opintokokonaisuudet

Kouluttajat

Kari Hiekkanen

TkT Kari Hiekkanen   on vieraileva tutkija Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella erityisalueenaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.  

Lisäksi Hiekkanen työskentelee yliopettajana Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa tietohallinnon johtamisen sekä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisen ylemmän Master -tutkinto-opetuksen parissa.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. 

Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Jari Juhanko

TkT Jari Juhanko on toiminut mekatroniikan professorina sekä tutkijana ja tutkimuspäällikkönä paperi- ja terästeollisuuden kunnossapidon projekteissa.

Tällä hetkellä hänen tutkimusmielenkiintonsa kohdistuu valmistavan teollisuuden tuote- ja palvelutoimintojen kehittämiseen. Juhanko vastaa Aallon innovaatioekosysteemin AIIC (Aalto Industrial Internet Campus) operatiivisesta johtamisesta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme