Edellinen sivu

Diploma in Construction Management – Lean and Digital Operations

Minimoi hukka ja sähläys

Rakennusala on murroksessa ja muutos vaatii uuden innovointia. Lean-ajattelulla ja digitalisaation mukanaan tuomilla mahdollisuuksilla voidaan merkittävästi parantaa rakennusalan tuottavuutta, laatua ja luotettavuutta hukan ja sähläyksen - siis kustannusten - vähentyessä. Murroksesta hyötyminen vaatii organisaatioilta kuitenkin toimintatavan muutosta. Ne yritykset menestyvät, joilla on tehokkaat prosessit ja parhaat johtamisjärjestelmät.

Diploma in Construction Management -koulutusohjelma tarjoaa uusinta tietoa ja työkaluja rakennusprojektien tehostamiseen ja rakentamisen laadun parantamiseen. Ohjelman aikana rakentamisen suunnittelua ja toteutusta tarkastellaan eri näkökulmista. Osallistujat lisäävät ymmärrystään mm. lean-ajattelun hyödyistä ja digitalisaation mahdollisuuksista rakennusalalla. Koulutuksessa tutustutaan myös rakentamisen tulevaisuuden visioihin.

Suomen parhaimpiin kuuluvat asiantuntijat, Aalto PRO:n testatut oppimismenetelmät ja muiden osallistujien kanssa käydyt keskustelut konkretisoivat opit käytäntöön ja tarjoavat työkalut, joilla voi välittömästi saada työpaikalla muutosta aikaan.

”Aalto-yliopiston rakentamisen tuotantotalouden opetus uudistuu tuoreimman kansainväliseen tiedon ja tutkimuksen pohjalta. Aalto PRO:n Diploma in Construction Management päivittää samat tiedot rakennusalalla jo toimiville. Koulutuksessa käydään rakennusalalla vakiintuneita menetelmiä läpi interaktiiivisin opetusmenetelmin ja laajennetaan osallistujien osaamista tulevaisuudessa tarvittaville alueille. Aallolla on käynnissä tutkimushankkeita useista koulutuksen teemoista ja koulutuksen kautta tutkimushankkeiden tulokset välittyvät yritysten käyttöön. Ohjelma tarjoaa vastauksia kriittisiin rakennusalan tuottavuutta heikentäviin haasteisiin (mm. suunnittelunohjaus, urakkariidat) ja esittelee tulevaisuuden mahdollisuuksia (esim. BIMin parempi käyttöönotto, digitalisaatio, älykäs työmaa)."

Olli Seppänen, Professor of Practice, Aalto-yliopisto

Kiinnostuitko? Pyydä lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Toistuvuus

Hinta:

www.aaltopro.fi/dcm

Ota yhteyttä

100% vuoden 2017 ohjelman osallistujista suosittelee ohjelmaa.

Läheinen yhteys Aalto-yliopistossa tehtävään tutkimukseen mahdollistaa uusimpien tutkimustulosten saamisen suoraan yritysten käyttöön.

Jokaisen jakson yhteydessä tehtävät harjoitukset konretisoivat opit heti käytäntöön.

Hyödyt

Koulutuksen käytännöllinen lähestymistapa tähtää projektien keston lyhentämiseen ja toimitusten luotettavuuden parantamiseen. Tarkastelet koulutuksessa rakennusalan tehokkuusongelmia eri näkökulmista, mikä mahdollistaa kestävien ratkaisujen löytämisen.

Ymmärrät leanin ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet rakennusalalla
Löydät keinoja tehokkuuden parantamiseksi
Tarkastelet tuottavuusongelmia eri näkökulmista
Jaat parhaita käytäntöjä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa
Hankit uusinta tietoa ja työkaluja projektinhallinnan tueksi ja rakentamisen laadun parantamiseksi
Sovellat opittua käytäntöön harjoitteiden avulla

Kenelle? 

Koulutusohjelman kohderyhmänä ovat niin kokeneet kuin nuoremmatkin rakennus- ja suunnittelualan asiantuntijat - rakennusalan tulevaisuuden tekijät, jotka haluavat kehittää osaamistaan uusimman tiedon avulla.

Diploma in Construction Management -koulutuksen kohderyhmään kuuluvat mm. työmaainsinöörit, suunnittelijat, projektipäälliköt ja työpäälliköt, jotka työssään kohtaavat rakennusalan tuottavuuteen ja uudistumiseen kohdistuvia haasteita.

Sisältö ja aikataulu

Ohjelmassa käsitellään rakentamisen suunnittelua ja toteuttamista eri näkökulmista; mm. uusia sopimusmalleja, projektien ja tuotannon johtamista, lean-ajattelua, työmaalogistiikkaa, TVD ja mallipohjaista hankintaa ja –kustannuslaskentaa ja digitalisaatiota.

Ohjelma perustuu tekemiseen ja harjoitteluun. Vuorovaikutteisten luentojen ja keskustelujen opit viedään heti käytäntöön jaksojen yhteydessä tehtävissä harjoitteissa ja näin varmistetaan oppiminen.

Diploma in Construction Management -ohjelman aiheita ovat mm.

  • Uudet hankemuodot
  • BIM-pohjainen kustannuslaskenta
  • Työmaanaikainen suunnittelunohjaus
  • Mallipohjainen hankintaprosessi
  • Työmaalogistiikka
  • LPS ja LBMS
  • Tuotannon ohjaus
  • Projektinhallinta
  • Urakkariitojen ehkäisy
  • Laadunhallinta

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Antti Peltokorpi

Antti Peltokorpi on työskennellyt BIT-tutkimuskeskuksen johtajana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella vuodesta 2013 alkaen. Hän on toiminut puhujana useissa kansainvälisissä johtamisen konferensseissa ja ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa ja julkaisuissa. 

Tutkimustyön lisäksi hän on toiminut asiantuntijana useissa palveluprosessien ja toimitilojen kehittämishankkeissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Peltokorpi on erikoistunut palveluinnovaatioiden, palveluiden tuotantostrategioiden ja toiminnanohjauksen tutkimukseen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat muun muassa prosessien tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen, asiakasarvoon perustuvat liiketoimintamallit sekä rakennetun ympäristön mahdollistamat liiketoimintaverkostot ja toimitusketjut. Tutkimusmenetelmistä ja -metodeista hänelle tutuimpia ovat kvantitatiiviset analysointimenetelmät, mallintaminen sekä tapaustutkimukset.

Antti Peltokorpi valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitokselta vuonna 2005 ja väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2010.

Olli Seppänen

Olli Seppänen on työskennellyt useita vuosia rakennustuotannon ja rakennustalouden tutkimus-, koulutus- ja kehitystehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Viimeiset kuusi vuotta hän on työskennellyt Yhdysvalloissa.

Seppänen on vienyt aktiivisesti maailmalle Suomen korkeatasoista rakennusalan johtamisosaamista. Hän on toiminut vuosittain luennoitsijana muun muassa Stanfordin ja Berkeleyn yliopistoissa ja kehittänyt samalla uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Hän vieraili Stanfordin yliopistossa stipendiaattina vuosina 2005–2006. Seppänen kirjoitti yhdessä australialaisen professorin Russell Kenleyn kanssa oppikirjan Location-Based Management System for Construction (LBMS).

Seppänen on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä International Group of Lean Constructionissa, jossa hän toimii vuoden 2015 konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta vuonna 2001 ja väitteli tekniikan tohtoriksi rakennustuotannon ja –talouden alalta vuonna 2009 Teknillisestä korkeakoulusta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.