Edellinen sivu

Diploma in Construction Management

Lean and Digital Operations

Tekemiseen ja harjoitteluun perustuvan rakennusalan koulutusohjelman tavoitteena on tarjota uusinta tietoa ja työkaluja projektien tehostamiseen ja rakentamisen laadun parantamiseen.

Diploma in Construction Management -ohjelmassa tarkastellaan rakentamista muun muassa lean-ajattelun ja digitalisoidun rakennusprosessin näkökulmasta. Jokaisen jakson yhteydessä tehtävät harjoitteet konkretisoivat opit käytäntöön ja lähiopetusjaksoilla käydyt keskustelut kouluttajien ja muiden osallistujien kanssa tarjoavat mahdollisuuden kokemusten jakamiseen ja oppimisen syventämiseen.

Ohjelmaan on mahdollista ostaa myös yrityskohtaisia paikkoja. Kysy lisätietoja.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

”Aalto-yliopiston rakentamisen tuotantotalouden opetus uudistuu tuoreimman kansainväliseen tiedon ja tutkimuksen pohjalta. Aalto PRO:n Diploma in Construction Management päivittää samat tiedot rakennusalalla jo toimiville. Koulutuksessa käydään rakennusalalla vakiintuneita menetelmiä läpi interaktiiivisin opetusmenetelmin ja laajennetaan osallistujien osaamista tulevaisuudessa tarvittaville alueille. Aallolla on käynnissä tutkimushankkeita useista koulutuksen teemoista ja koulutuksen kautta tutkimushankkeiden tulokset välittyvät yritysten käyttöön. Ohjelma tarjoaa vastauksia kriittisiin rakennusalan tuottavuutta heikentäviin haasteisiin (mm. suunnittelunohjaus, urakkariidat) ja esittelee tulevaisuuden mahdollisuuksia (esim. BIMin parempi käyttöönotto, digitalisaatio, älykäs työmaa)."

Olli Seppänen, Professor of Practice, Aalto-yliopisto

Hyödyt

Koulutuksen käytännöllinen lähestymistapa tähtää projektien keston lyhentämiseen ja toimitusten luotettavuuden parantamiseen. Tarkastelet koulutuksessa rakennusalan tehokkuusongelmia eri näkökulmista, mikä mahdollistaa kestävien ratkaisujen löytämisen.

Ymmärrät leanin ja digitalisaation tarjoamat mahdollisuudet rakennusalalla
Löydät keinoja tehokkuuden parantamiseksi
Tarkastelet tuottavuusongelmia eri näkökulmista
Jaat parhaita käytäntöjä yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa
Hankit uusinta tietoa ja työkaluja projektinhallinnan tueksi ja rakentamisen laadun parantamiseksi
Sovellat opittua käytäntöön harjoitteiden avulla

Kenelle? 

Ohjelma soveltuu niin kokeneelle kuin nuoremmallekin rakennus- ja suunnittelualan asiantuntijalle.

Ota yhteyttä

Diploma in Construction Management tarjoaa mahdollisuuden uusimman tiedon hankintaan ja osaamisen syventämiseen. Se sopii erinomaisesti mm. työmaainsinööreille, suunnittelijoille, projektipäälliköille ja työpäälliköille.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu viidestä kahden päivän mittaisesta jaksosta, yhteensä kymmenen koulutuspäivää.

Lisäksi Diploma in Construction Management -ohjelman teemoja sovelletaan käytäntöön jaksojen välillä tehtävien harjoitteiden avulla. Jaksoilla teemoja laajennetaan osallistujien aktiivisen osallistumisen ja käytännön kokemuksen kautta.

Diploma in Construction Management -ohjelman aiheita ovat mm.

  • Uudet hankemuodot
  • BIM-pohjainen kustannuslaskenta
  • Työmaanaikainen suunnittelunohjaus
  • Mallipohjainen hankintaprosessi
  • Työmaalogistiikka
  • LPS ja LBMS
  • Tuotannon ohjaus
  • Projektinhallinta
  • Urakkariitojen ehkäisy
  • Laadunhallinta

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Antti Peltokorpi

Apulaisprofessori, Aalto-yliopisto

Antti Peltokorpi on työskennellyt BIT-tutkimuskeskuksen johtajana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella vuodesta 2013 alkaen. Hän on toiminut puhujana useissa kansainvälisissä johtamisen konferensseissa ja ollut kirjoittajana useissa tieteellisissä artikkeleissa ja julkaisuissa. 

Tutkimustyön lisäksi hän on toiminut asiantuntijana useissa palveluprosessien ja toimitilojen kehittämishankkeissa kunnissa, sairaanhoitopiireissä, säätiöissä ja yrityksissä.

Peltokorpi on erikoistunut palveluinnovaatioiden, palveluiden tuotantostrategioiden ja toiminnanohjauksen tutkimukseen. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat muun muassa prosessien tuottavuuden mittaaminen ja kehittäminen, asiakasarvoon perustuvat liiketoimintamallit sekä rakennetun ympäristön mahdollistamat liiketoimintaverkostot ja toimitusketjut. Tutkimusmenetelmistä ja -metodeista hänelle tutuimpia ovat kvantitatiiviset analysointimenetelmät, mallintaminen sekä tapaustutkimukset.

Antti Peltokorpi valmistui diplomi-insinööriksi Teknillisen korkeakoulun tuotantotalouden laitokselta vuonna 2005 ja väitteli tekniikan tohtoriksi vuonna 2010.

Olli Seppänen

Professor of Practice, Aalto-yliopisto

Olli Seppänen on työskennellyt useita vuosia rakennustuotannon ja rakennustalouden tutkimus-, koulutus- ja kehitystehtävissä sekä kotimaassa että ulkomailla. Viimeiset kuusi vuotta hän on työskennellyt Yhdysvalloissa.

Seppänen on vienyt aktiivisesti maailmalle Suomen korkeatasoista rakennusalan johtamisosaamista. Hän on toiminut vuosittain luennoitsijana muun muassa Stanfordin ja Berkeleyn yliopistoissa ja kehittänyt samalla uusia innovatiivisia opetusmenetelmiä. Hän vieraili Stanfordin yliopistossa stipendiaattina vuosina 2005–2006. Seppänen kirjoitti yhdessä australialaisen professorin Russell Kenleyn kanssa oppikirjan Location-Based Management System for Construction (LBMS).

Seppänen on toiminut aktiivisesti kansainvälisessä International Group of Lean Constructionissa, jossa hän toimii vuoden 2015 konferenssin tieteellisen toimikunnan puheenjohtajana.

Hän valmistui kauppatieteiden maisteriksi Helsingin Kauppakorkeakoulusta vuonna 2001 ja väitteli tekniikan tohtoriksi rakennustuotannon ja –talouden alalta vuonna 2009 Teknillisestä korkeakoulusta. Kunniamaininnan saaneen väitöskirjan aiheena oli Empirical research on the success of production control in building construction projects.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Diploma in Construction Management -ohjelman hinta on 7 200 € (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan 29.8.2018 mennessä.

Aloitusajankohta