Edellinen sivu

Diploma in Digital Security - Digitaalinen turvallisuus

Turvallisuus digitaalimaailmassa ei toteudu yrityksen sisällä, vaan se koskee koko toimitusverkostoa ja kaikkia sidosryhmiä.

Digitaalisesta turvallisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan sekä tietoturvaa että yhteiskunnan kyberturvallisuutta. Digitaalisuus edellyttää sisäänrakennettua turvallisuutta laitteissa, järjestelmissä, arkkitehtuureissa ja palveluissa, mutta digitaalinen turvallisuus ei kuitenkaan ole pelkkää tekniikkaa.

Diploma in Digital Security -koulutusohjelmassa saat ajantasaiset tiedot ja työkalut digitalisoituvan liiketoiminnan turvallisuuden johtamiseen. Koulutus auttaa sinua synnyttämään yrityksellesi kyvykkyyttä toimia osana kyberympäristöä. Paitsi että se auttaa tunnistamaan uhkia ja varautumaan niihin, se ennen kaikkea avaa silmät mahdollisuuksille.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua Tallinnan NATOn Kyberturvallisuuskeskukseen, syventää asiantuntemusta digitaalisesta turvallisuudesta ja saada huippuasiantuntija ohjaamaan koulutuksessa tehtävää projektityötä.

Koulutus on toteutettu jo kaksi kertaa tässä muodossa. Joulukuussa päättynyt koulutus sai erinomaiset palautteet. Osallistujat arvioivat koulutuksen pistein 6/6.

Hyödyt

Kokonaisymmärrys digitaalisen turvallisuuden hallittavuudesta vähentää päätöksentekoa estäviä epäluuloja ja mahdollistaa digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien tehokkaan hyödyntämisen. Osallistujan uusien kompetenssien myötä yrityksen kyvykkyys toimia kyberympäristössä kasvaa entisestään.

Opit kysymään oikeita kysymyksiä toimitusverkoston turvallisuudesta ja johtamaan kyberympäristön riskienhallintaa laajemminkin kuin oman organisaatiosi osalta.
Saat käsityksen tietoturvaan, sähköiseen tunnistamiseen ja henkilötietosuojaan liittyvistä teknologioista, jotka mahdollistavat liiketoimintaprosessien digitalisoinnin ja antavat tilaa uuden kilpailuedun syntymiselle.
Ymmärrät, mitä teknisiä ja inhimillisiä turvallisuusnäkökohtia digitaalinen infrastruktuuri, digitaaliset prosessit ja digitaalinen tuote organisaatiolta edellyttävät.
Verkotut muiden liiketoiminnan turvallisuudesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden kanssa.

Kenelle? 

Koulutus on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka tarvitsevat laaja-alaisen yleisnäkemyksen digitalisaatioon liittyvästä turvallisuudesta ja riskienhallinnasta. Se soveltuu myös digiturvallisuuden tekniikan asiantuntijoille. 

Kysy meiltä

Esimerkkejä osallistujista ovat

  • turvallisuusjohtajat ja -päälliköt
  • Chief Digital Officer (CDO) -tehtävässä työskentelevät
  • liiketoimintaprosessien digitalisoinnista tai digitaalisesta liiketoiminnasta vastaavat
  • tuotteen tai palvelun digitalisoinnista vastaavat tuotekehittäjät. 

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu viidestä 2 päivän lähiopetusjaksosta sekä ulkomaan opintojaksosta, jolla aloitetaan koulutus. Lähiopetuspäivinä digiturvallisuus- ja turvallisuusalan sektoreilta tulevat osallistujat pääsevät jakamaan ajankohtaisia haasteita ja teemoja muiden osallistujien ja kouluttajien kanssa sekä verkostoitumaan yli organisaatiorajojen.

Ohjelmaan sisältyy myös henkilökohtaista työskentelyä oman organisaation näkökulmasta, muun muassa koko koulutuksen ajan työstettävä projektityö. Projektityön tarkoituksen on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osallistujan osaamista valitusta aiheesta. Projektityössään osallistuja hyödyntää ja soveltaa koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja, alan kirjallisuutta sekä omaa kokemusta. Työtä ohjaa aiheen asiantuntija.

Rakenne

Opintomatka

Opintomatka NATO:n kyberturvallisuuskeskukseen Tallinnassa

5+1 intensiivistä lähijaksoa

sekä työhön kytkeytyviä oppimistehtäviä lähijaksojen teemoista

Kehittämisprojekti

Oman organisaation ajankohtaista haastetta käsittelevä kehitysprojekti

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Petteri Järvinen

Tietokirjailija, ICT-asiantuntija

DI Petteri Järvinen on it-pioneeri, visionääri ja tietotekniikan kansantajuistaja. Hän osallistuu aktiivisesti mielipidevaikuttajana, konsulttina ja yrittäjänä tietoyhteiskunnan rakentamiseen.

Jarno Limnéll

Kyberturvallisuuden professori, Aalto-yliopisto

ST Jarno Limnéll on tietoturva-asiantuntija ja kyberturvallisuuden professori Aalto-yliopiston sähkötieteiden korkeakoulussa. Hän toimii myös Instagroupin Vice Presidentinä vastuualueinaan kyberturvallisuus ja liiketoiminnan kehittäminen. Aiemmin Limnéll on työskennellyt kyberturvallisuusjohtajana mm. McAfeella ja Stonesoftilla.

Jari Pirhonen

CSO, Tieto Oyj

FM Jari Pirhonen on työskennellyt lukuisissa turvallisuusasiantuntija- ja johtotehtävissä. 

Hänen kiinnostuksen kohteensa on turvallisuus yleensä, erityisesti tietoturva liiketoiminnan, yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan näkökulmista. Pirhonen on myös Aalto PRO:n Turvallisuusjohtamisen koulutusohjelma TJK:n alumni.

Harri Saukkomaa

Viestintäkonsultti, omistaja, hallituksen pj, Tekir Oy

Harri Saukkomaalla on 30 vuoden kokemus media-alalta töistään toimittajana, tuottajana ja erilaisissa johtotehtävissä. Saukkomaa on työskennellyt Keskisuomalaisessa, Ylioppilaslehdessä, Helsingin Sanomissa, Suomen Kuvalehdessä ja TV2:ssa.

Timo Seppälä

TkT Timo Seppälä on toiminut pitkään eri kansainvälisten yritysten globaaleissa johto- ja liiketoiminnan kehitystehtävissä. Seppälä toimi mm. Elcoteq Oyj:n Nokia-toimintojen vastaavana johtajana sekä Novomok Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana.

Pauli Wihuri

Senior Advisory Manager, KPMG

FM Pauli Wihurilla on pitkä historia Nokiassa. Hän työskentelee KPMG:n lisäksi kyberturvallisuusneuvonantajana ja sijoittajana start-up yritys Kaunilassa sekä on myös mukana neuvonantajan roolilla Information Security Forumissa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta