Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Diploma in Digital Security – Digitaalinen turvallisuuden koulutusohjelma

Digitaaliseen turvallisuuteen liittyvät moniulotteiset riskit ylittävät yrityksien rajat ulottuen laajasti toimitusketjuihin ja yhteistyöverkostoihin. Nopeasti muuttuva maailma edellyttää organisaatioilta joustavaa toimintakykyä – turvallisuus toimii sen mahdollistajana.

Uudistettu digitaalisen turvallisuuden koulutusohjelmamme tarjoaa sinulle kattavan osaamisen turvallisuuden kehittämisestä ja johtamisesta digitaalisessa liiketoimintaympäristössä ja verkostoissa. Koulutus auttaa sinua parantamaan organisaatiosi kyvykkyyttä rakentaa digitaalista resilienssiä ja turvallisuutta liiketoimintaa tukevalla tavalla. Lisäksi kykenet asemoimaan yrityksesi osaksi toimitusverkostoja ja varmistamaan tiedon ja teknologioiden suojaamisen ja turvallisen hyödyntämisen. Saat myös valmiuksia johtaa häiriötilanteita.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

"Sain Digital Security -ohjelmasta enemmän kuin osasin kuvitella sinne tullessani!”

"Diploma in Digital Security -ohjelma kehitti monipuolisesti ymmärrystäni digitaalisen toimintaympäristön turvallisuudesta. Ohjelmassa avattiin hyvin eri näkökulmia kyberturvallisuuteen menemättä liian syvälle tietoturvallisuuteen.”

(Diploma in Digital Security -osallistujien kommentteja)

Uudistettu valmennus tarjoaa kestävän osaamisen nykyhetkeen ja tulevaisuuteen.

Tilannekuva ja valmius toimia – kriittinen kyky digitaalisessa turvallisuudessa.

Digitaaliset teknologiat, tiedon turvaaminen ja liiketoiminta saumattomasti yhdistettynä.

Hyödyt

Digitaalisen turvallisuuden hallinta varmistaa elinvoimaisen liiketoiminnan ja palvelee organisaation tavoitteita. Osallistujan vahvistuneen osaamisen myötä yrityksen kyvykkyys toimia tehokkaasti ja turvallisesti kyberympäristössä kasvaa entisestään.

Tunnistat digitalisaation ja digitaalisen turvallisuusympäristön piirteitä ja siihen liittyviä riskejä oman organisaation kannalta
Vahvistat organisaatiosi kykyä torjua digitalisaation synnyttämiä riskejä ja hallita niiltä tarkoituksenmukaisesti ja liiketoimintaa tukien
Rakennat oman organisaation iskunkestävyyttä ja toiminnan jatkuvuutta sekä taitoa toimia digitaalisissa kriiseissä ja toipua niistä
Saat valmiuksia henkilökohtaisen suoritus- ja päätöksentekokykysi jatkuvaan kehittämiseen
Verkostoidut ja opit muilta alan ammattilaisilta

Kenelle? 

  • Koulutus on suunnattu turvallisuusasiantuntijoille tai -johtajille, jotka haluavat vahvistaa digitaalisen turvallisuuden osaamistaan 
  • Henkilöille, jotka siirtyvät vaativampiin tietoturvallisuuden ja digitaalisen turvallisuuden kehittämis- ja johtamistehtäviin 
  • Konsultit ja kouluttajat, jotka toimivat tietoturvallisuuden, digitalisaation tai kyberturvallisuuden alalla

Esimerkkejä aiempien osallistujien tehtävistä:

  • Chief Digital Officer (CDO) 
  • Tietoturvapäällikkö
  • Turvallisuusjohtaja, turvallisuuspäällikkö
  • Teknologiapäällikkö

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu yhdeksästä lähipäivästä ja kriisiviestinnän puolen päivän osioista. Lisäksi ohjelmaan kuuluu henkilökohtaisen suoritus- ja päätöksentekokyvyn tarkasteluprosessista ja siihen liittyvästä ohjauksesta. 

Jaksot koostuvat luennoista, työpajoista, simulaatioharjoituksesta ja sisällöltään vaihtelevista ryhmätöistä. Osaan jaksoista liittyy ennakkovalmistautumista. Rakennat läpi ohjelman Digitaalisen turvallisuuden työkirjaa, joka on konkreettinen menetelmä soveltaa valmennuksessa oppimiasi asioita työhösi.

Rakenne

Inspiroivat ja kattavat opintojaksot

sekä työhön kytkeytyviä oppimistehtäviä jaksoteemoista

Henkilökohtainen suorituskyvyn kehittämisprosessi

Toimintakyvyn rakentamista, neuvottelutaitoja ja kokonaisvaltaista kehittymistä työn tueksi

Kokeneet ja monipuoliset kouluttajat

Aalto-yliopistosta, elinkeinoelämästä ja viranomaisorganisaatioista

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Kari Hiekkanen

Kari Hiekkanen on Research Fellow Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä.

Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Jarno Limnéll

Jarno Limnéll on tietoturva-asiantuntija ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori. Hän on työskennellyt turvallisuusasioiden ja johtamisen parissa yli 20 vuotta.

Koulutukseltaan Limnéll on sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden maisteri ja upseeri. Limnéll on valittu mm. vuoden IT-vaikuttajaksi Suomessa sekä vuoden turvallisuustutkijaksi Suomessa.

Jari Pirhonen

Jari Pirhonen on työskennellyt lukuisissa turvallisuusasiantuntija- ja johtotehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Chief Security Officerina TietoEVRY Oyj:ssä.

Hänen kiinnostuksen kohteensa on turvallisuus yleensä, erityisesti tietoturva liiketoiminnan, yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan näkökulmista. Pirhonen on myös Aalto PRO:n Turvallisuusjohtamisen koulutusohjelma TJK:n alumni.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme