Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Diploma in Digital Security - Digitaalinen turvallisuus

Turvallisuus digitaalimaailmassa ei toteudu yrityksen sisällä, vaan se koskee koko toimitusverkostoa ja kaikkia sidosryhmiä.

Digitaalisesta turvallisuudesta puhuttaessa tarkoitetaan sekä tietoturvaa että yhteiskunnan kyberturvallisuutta. Digitaalisuus edellyttää sisäänrakennettua turvallisuutta laitteissa, järjestelmissä, arkkitehtuureissa ja palveluissa, mutta digitaalinen turvallisuus ei kuitenkaan ole pelkkää tekniikkaa.

Diploma in Digital Security -koulutusohjelmassa saat ajantasaiset tiedot ja työkalut digitalisoituvan liiketoiminnan turvallisuuden johtamiseen. Koulutus auttaa sinua synnyttämään yrityksellesi kyvykkyyttä toimia osana kyberympäristöä. Paitsi että se auttaa tunnistamaan uhkia ja varautumaan niihin, se ennen kaikkea avaa silmät mahdollisuuksille.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua Tallinnan NATOn Kyberturvallisuuskeskukseen, syventää asiantuntemusta digitaalisesta turvallisuudesta ja saada huippuasiantuntija ohjaamaan koulutuksessa tehtävää projektityötä.

Koulutus on toteutettu jo neljä kertaa tässä muodossa ja se on saanut erinomaiset palautteet.

”Sain Digital Security -ohjelmasta enemmän kuin osasin kuvitella sinne tullessani! Verkostoituminen kouluttajien ja osallistujien kesken oli vähintään yhtä tärkeää kuin kurssin sisältö”

Hyödyt

Kokonaisymmärrys digitaalisen turvallisuuden hallittavuudesta vähentää päätöksentekoa estäviä epäluuloja ja mahdollistaa digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien tehokkaan hyödyntämisen. Osallistujan uusien kompetenssien myötä yrityksen kyvykkyys toimia kyberympäristössä kasvaa entisestään.

Opit kysymään oikeita kysymyksiä toimitusverkoston turvallisuudesta ja johtamaan kyberympäristön riskienhallintaa laajemminkin kuin oman organisaatiosi osalta
Saat käsityksen tietoturvaan, sähköiseen tunnistamiseen ja henkilötietosuojaan liittyvistä teknologioista, jotka mahdollistavat liiketoimintaprosessien digitalisoinnin ja antavat tilaa uuden kilpailuedun syntymiselle
Ymmärrät, mitä teknisiä ja inhimillisiä turvallisuusnäkökohtia digitaalinen infrastruktuuri, digitaaliset prosessit ja digitaalinen tuote organisaatiolta edellyttävät
Verkostoidut muiden liiketoiminnan turvallisuudesta kiinnostuneiden asiantuntijoiden kanssa

Kenelle? 

Koulutus on suunnattu erityisesti henkilöille, jotka tarvitsevat laaja-alaisen yleisnäkemyksen digitalisaatioon liittyvästä turvallisuudesta ja riskienhallinnasta. Se soveltuu myös digiturvallisuuden tekniikan asiantuntijoille. 

Kysy meiltä

Esimerkkejä osallistujista ovat

  • turvallisuusjohtajat ja -päälliköt
  • Chief Digital Officer (CDO) -tehtävässä työskentelevät
  • liiketoimintaprosessien digitalisoinnista tai digitaalisesta liiketoiminnasta vastaavat
  • tuotteen tai palvelun digitalisoinnista vastaavat tuotekehittäjät. 

Sisältö ja aikataulu

Ohjelma koostuu viidestä 2 päivän lähiopetusjaksosta sekä ulkomaan opintojaksosta. Lähiopetuspäivinä digiturvallisuus- ja turvallisuusalan sektoreilta tulevat osallistujat pääsevät jakamaan ajankohtaisia haasteita ja teemoja muiden osallistujien ja kouluttajien kanssa sekä verkostoitumaan yli organisaatiorajojen.

Ohjelmaan sisältyy myös henkilökohtaista työskentelyä oman organisaation näkökulmasta, muun muassa koko koulutuksen ajan työstettävä projektityö. Projektityön tarkoituksen on kehittää oman organisaation toimintaa ja syventää osallistujan osaamista valitusta aiheesta. Projektityössään osallistuja hyödyntää ja soveltaa koulutuksessa opittuja tietoja ja taitoja, alan kirjallisuutta sekä omaa kokemusta. Työtä ohjaa aiheen asiantuntija.

Rakenne

Opintomatka

Opintomatka NATO:n kyberturvallisuuskeskukseen Tallinnassa

5+1 intensiivistä lähijaksoa

sekä työhön kytkeytyviä oppimistehtäviä lähijaksojen teemoista

Kehittämisprojekti

Oman organisaation ajankohtaista haastetta käsittelevä kehitysprojekti

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Kari Hiekkanen

Kari Hiekkanen työskentelee tutkijana ja projektipäällikkönä Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Petteri Järvinen

DI Petteri Järvinen on it-pioneeri, visionääri ja tietotekniikan kansantajuistaja. Hän osallistuu aktiivisesti mielipidevaikuttajana, konsulttina ja yrittäjänä tietoyhteiskunnan rakentamiseen.

Jarno Limnéll

Jarno Limnéll on tietoturva-asiantuntija ja Aalto-yliopiston kyberturvallisuuden työelämäprofessori. Hän on työskennellyt turvallisuusasioiden ja johtamisen parissa yli 20 vuotta.

Koulutukseltaan Limnéll on sotatieteiden tohtori, valtiotieteiden maisteri ja upseeri. Limnéll on valittu mm. vuoden IT-vaikuttajaksi Suomessa sekä vuoden turvallisuustutkijaksi Suomessa.

Jari Pirhonen

Jari Pirhonen on työskennellyt lukuisissa turvallisuusasiantuntija- ja johtotehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Chief Security Officerina Tieto Oyj:ssä.

Hänen kiinnostuksen kohteensa on turvallisuus yleensä, erityisesti tietoturva liiketoiminnan, yritysturvallisuuden ja riskienhallinnan näkökulmista. Pirhonen on myös Aalto PRO:n Turvallisuusjohtamisen koulutusohjelma TJK:n alumni.

Harri Saukkomaa

Harri Saukkomaa on kokenut johdon konsultti, toimittaja, kirjailija ja mediavaikuttaja. Tällä hetkellä hän toimii hallituksen puheenjohtajana ja viestintäkonsulttina Tekir Oy:ssä.

Saukkomaalla on 30 vuoden kokemus media-alalta töistään toimittajana, tuottajana ja erilaisissa johtotehtävissä. Saukkomaa on työskennellyt Keskisuomalaisessa, Ylioppilaslehdessä, Helsingin Sanomissa, Suomen Kuvalehdessä ja TV2:ssa.

Pauli Wihuri

FM Pauli Wihuri työskentelee KPMG:llä Senior Advisory Managerina ja lisäksi kyberturvallisuusneuvonantajana ja sijoittajana start-up yritys Kaunilassa. Hän on mukana neuvonantajan roolissa myös Information Security Forumissa.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta