Haku/ilmoittautuminen

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Diploma in Global Sourcing

Tukifunktiosta liiketoiminnan strategiseksi kumppaniksi

Hankintaa on perinteisesti pidetty operatiivisena toimintona, jossa ostetaan tuotteita ja palveluja mahdollisimman halvalla ja pyritään alentamaan kustannuksia. Hankinta voi kuitenkin olla paljon enemmän. Hankinnan ainutlaatuinen asema organisaation sisäisen ja ulkoisen toimintaympäristön rajapinnassa, antaa sille mahdollisuuden luoda arvoa tavalla, johon mikään muu toiminto organisaatiossa ei pysty. Hankintatiimit voivat näkemyksensä ja suhteidensa avulla edistää organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista ja vahvistaa kilpailuetuja. Hankintoja ei tulevaisuudessa arvioida vain toteutuneiden kustannussäästöjen vaan myös luodun arvon perusteella.

Diploma in Global Sourcing -koulutuksesta saat uutta tietoa ja työkaluja joiden avulla kehität hankintaa strategisempaan suuntaan, kohti arvoa tuottavaksi liiketoiminnan kumppaniksi.

Koulutuksessa opit

  • Selkiyttämään hankinnan roolia organisaatiossa ja toimitusketjussa
  • Varmistamaan, että hankinnan strategiset tavoitteet ovat linjassa yrityksen strategisten tavoitteiden kanssa
  • Osoittamaan lisäarvon tuottamisen mahdollisuudet muun muassa toimittajayhteistyötä kehittämällä
  • Kehittämään riskienhallintaa
  • Tekemään tiivistä yhteistyötä muiden organisaation funktioiden kanssa.

Diploma in Global Sourcing - DGS on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden ja Aalto yliopiston asiantuntijoiden kanssa.

Diploma in Global Sourcing -koulutus luotiin alun perin globaalisti toimivan suomalaisen suuryrityksen hankinta- ja ostotoiminnan kehittämisohjelmaksi. Sittemmin yli 200 hankinta-ammattilaista on osallistunut avoimeen DGS-ohjelmaan kehittääkseen sekä itseään että yritystään. Hankinta- ja ostotoiminta on kehittynyt huomattavasti sen jälkeen, kun avoin ohjelma käynnistettiin vuonna 2008, ja koulutusta on kehitetty sen mukaisesti. Koulutus toteutetaan kerran vuodessa.

Huomioithan, että koulutuksen kieli on englanti.

Englanninkieliset sivut Lataa englanninkielinen esite

Koulutuksen sisältö on suunniteltu yritysten ja osallistujien kehitystarpeiden mukaisesti.

Käytettävien oppimismenetelmien ansiosta osallistujat saavat laajan näkemyksen hankinnasta käytännön tasolla.

 

Kouluttajamme jakavat uusimman kansainvälisen akateemisen tiedon ja erittäin vankan käytännön kokemuksensa.

Hyödyt

Koulutus tarjoaa kattavan tietopaketin hankintojen roolista ja kasvattaa taitoja hankinnan kehittämiseksi. Käytännönläheiset tehtävät ja työkalut auttavat hyödyntämään opittua jo ohjelman aikana. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on hallussaan kokonaiskuva modernista hankinnasta ja ymmärrys siitä, millaisilla toimenpiteillä kehitystä voi lähteä viemään eteenpäin omassa organisaatiossa. Ohjelma tarjoaa uusia näkemyksiä, sovellettavia konsepteja ja käytännön työkaluja, jotka tehostavat ja helpottavat päivittäistä työtäsi.

Oivalla hankinnan merkitys liiketoiminnan tuloksessa ja arvon luojana
Omaksu työkalut joiden avulla johtaa strategisesta hankintaa
Jaa kokemuksiasi ja verkostoidu alan ammattilaisten kanssa
Helpota päivittäistä työtäsi ohjelman aikana sovellettavien tehtävien avulla

Kenelle?

Koulutus on suunnattu ostojen, hankinnan ja toimitusketjun kehittämisestä vastaaville ammattilaisille. Koulutus sopii myös henkilöille, jotka tekevät yhteistyötä hankinnan kanssa esim. tuotanto-, tutkimus- ja kehitys- tai myyntitoiminnoissa.

Koulutus tarjoaa hankintapäälliköille ja muille hankinnan ammattilaisille ainutlaatuisen mahdollisuuden kehittää hankintaa ja verkostoitua muiden hankinnan ammattilaisten kanssa – tartu tilaisuuteen nyt ja ilmoittaudu mukaan!

 

Sisältö ja aikataulu

Koulutuksessa käsitellään laajasti hankinnan johtamisen haasteita, jotka liittyvät hankinnan arvonluontiin, toimittajiin ja niiden johtamiseen, sisäiseen integraatioon, hankinnan mittaamiseen, sopimuksiin ja teknologian kehittymiseen. Koulutus antaa uutta tietoa ja työkaluja näiden haasteiden selättämiseksi.

 

Ohjelma sisältää lähiopetuksen lisäksi online-verkkokursseja sekä käytännönläheisiä soveltavia tehtäviä jotka auttavat viemään oppittua käytäntöön.

Online-verkkokurssit (2 kpl) osallistuja valitsee tarjonnastamme sen mukaan mikä häntä eniten kiinnostaa ja hyödyttää. Teemoina mm. Fundamentals of Change Management, Fundamentals of Accounting,  Fundamentals of Strategic Management, Introduction to Digital Transformation Technologies ja Big data.

Rakenne

Lähiopetusjaksot

Lähiopetuksessa ja kurssikirjallisuudessa tarkastellaan hankinnan johtamista monipuolisesti eri näkökulmista

Verkkokurssit

Voit valita online-tarjonnastamme kaksi sinua eniten kiinnostavaa ja hyödyttävää kurssia.

Käytännön esimerkit ja soveltavat harjoitukset

Lähiopetuksen aikana ja niiden välissä tehdään harjoituksia jotka auttavat soveltamaan opittua käytäntöön

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Kaikki suomalaiset ja ulkomaiset kouluttajat on valittu huolella akateemisen ja liike-elämän kokemuksensa perusteella.

Katri Kauppi

Logistiikan apulaisprofessori, tieto- ja palvelutalouden laitos, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Harri Lorentz

Associate Professor, University of Turku

Mikko Sandelin

Researcher, Aalto University School of Business

Tomi Merenheimo

Attorney-at-law, Magnusson

Thomas Johnsen

Professor, Audencia Business School

Katariina Kemppainen

Professor of Practice, Aalto University School of Business

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Luettavaa aiheesta