Edellinen sivu

Diploma in Industrial Internet

Teollinen internet - ilmiöstä liiketoiminnaksi

Diploma in Industrial Internet -koulutus auttaa sinua hyödyntämään teollisen internetin tuomat mahdollisuudet liiketoiminnassa, jolloin pystyt luomaan asiakkaan näkökulmasta entistä dataintensiivisempiä ja haluttavampia tuotteita sekä palveluita.

Uutta tietoa ja ymmärrystä rakennetaan mm. ajankohtaisten yrityscasejen ja toimialavierailujen avulla. Teemat käsittelevät mm. tuottavuutta, tehokkuutta, liiketoimintastrategiaa, palveluliiketoimintaa, muutoksen johtamista, verkostojen orkestrointia sekä toimintaa globaalissa ympäristössä.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Oppimistapaamisissa opit teollisen internetiin pohjautuvien liiketoimintamallien näkökulmasta sekä jaat kokemuksiasi toisten kanssa

Harjoitustehtävissä ja kehittämisprojektissa sovellat oppimaasi ja jaettua tietoa oman organisaatiosi hyödyksi

Opintomatkalla Saksassa tutustut kansalliseen Industrie 4.0 -toimintamalliin

 

Koulutuksen fokus on B2B-ympäristössä

Teollinen internet (IIOT) vs. esineiden internet (IOT)

Verkkoon kytketyt älykkäät tuotteet ja palvelut jakautuvat karkeasti yritysten sisäisiin ja niiden välisiin tuotteisiin/ratkaisuihin sekä kuluttajille suunnattuihin tuotteisiin ja palveluihin. Tässä koulutusohjelmassa korostetaan erityisesti teollisen internetin strategista merkitystä yrityksille.

Hyödyt

Opit hyödyntämään datan liiketoiminnan uutena ytimenä ja innovaatiolähteenä ja suhteuttamaan sen perinteiset tavat tuottaa arvoa.
Ymmärrät tietoon liittyvän liiketoimintapotentiaalin, mutta myös riskit ja vastuut.
Määrittelet teollisen internetin osana organisaatiosi strategiaa ja tunnistat tarvittavat uudet osaamiset.
Osaat toimia tehokkaasti nopeasti muuttuvassa ympäristössä.

Kenelle? 

Saat koulutuksesta täysipainoisen hyödyn, kun työskentelet tuotekehityksessä tai palvelun kehityksessä, tuotannon tai logistiikan parissa tai tietohallinnossa.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu viidestä kaksipäiväisestä oppimistapaamisesta sekä opintomatkasta.

Opintokokonaisuudet

Kouluttajat

TkT Jari Collin

Teknologiajohtaja, Telia Finland Oyj

TkT Jari Collin on erikoistunut yritysten tieto- ja palvelujärjestelmiin.

Hän valmistui diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä korkeakoulusta (nykyinen Tampereen teknillinen yliopisto) vuonna 1996 ja tekniikan tohtoriksi Teknillisestä korkeakoulusta (nykyinen Aalto-yliopisto) 2003. Tällä hetkellä Collin työskentelee Telian teknologiajohtajana ja toimii osa-aikaisesti tutkimusprofessorina Aalto yliopistossa.

TkT Kari Hiekkanen

Tutkimuspäällikkö, Aalto-yliopisto

Vastuualueinaan Karilla on tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit. Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä.

TkT Jari Juhanko

Operatiivinen johtaja, Aalto-yliopiston teollisen internetin kampus

TkT Jari Juhanko on toiminut mekatroniikan professorina sekä tutkijana ja tutkimuspäällikkönä paperi- ja terästeollisuuden kunnossapidon projekteissa.

Tällä hetkellä hänen tutkimusmielenkiintonsa kohdistuu valmistavan teollisuuden tuote- ja palvelutoimintojen kehittämiseen. Juhanko vastaa Aallon innovaatioekosysteemin AIIC (Aalto Industrial Internet Campus) operatiivisesta johtamisesta.

TkT Martti Mäntylä

Professori, Aalto-yliopisto

Professori Martti Mäntylä on ollut tietotekniikan professori Aalto-yliopistossa (vuoteen 2010 asti Teknillinen korkeakoulu) vuodesta 1987. Vuodesta 2010 alkaen hän on toiminut Euroopan teknologiainstituutti EIT:n tieto- ja viestintätekniikan yksikön EIT ICT Labs:in strategiajohtajana.

Kustannukset ja ilmoittautuminen