Edellinen sivu

Diploma in IT Leadership

Tietohallinnon koulutusohjelma

Koulutuksen fokuksessa on liiketoimintalähtöisen tietohallintotyön kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä. Käsittelet mm. liiketoiminta- ja IT-strategian yhteensovittamista, tietohallinnon johtamista, portfolioiden hallintaa ja asiakaslähtöistä palvelutuotantoa. Koulutus kattaa koko liiketoiminnan ja IT:n arvoketjun. Eri toimialojen esimerkkien sekä osallistujien kehittämistehtävien kautta tutustutaan tietohallinnon ajankohtaisiin haasteisiin laajasti ja konkreettisesti.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

12.3.2018 HUOM! Ajankohta muuttunut

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.aaltopro.fi/itleadership

Ota yhteyttä

Hyödyt

Kehität tietohallintojohtamisen toimintatapoja ja omaa johtajuuttasi.
Tunnistat tiedon ja tietojärjestelmien merkityksen ja tietohallinnon roolin osana liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista.
Saat uusia näkökulmia IT-strategian ja liiketoimintastrategian yhteensovittamiseen ja toimeenpanoon.
Saat työkaluja portfolioiden hallintaan.
Ymmärrät asiakaslähtöisen palvelutuotantokokonaisuuden.

Kenelle? 

Koulutus on tarkoitettu kaikille tietohallinnon kehittämistehtävissä työskenteleville, niin ylimmälle ja keskijohdolle kuin asiantuntijoillekin. Yhteistä osallistujille on halu nähdä liiketoiminta, ihmiset ja teknologia kokonaisuutena, jonka moottorina IT toimii. 

Kohderyhmässä ovat esimerkiksi:

  • Tietohallintojohtajat
  • Kehitysjohtajat
  • Johtavat asiantuntijat
  • Yritysten ja organisaatioiden tietohallinnasta vastaavat, IT- /digitalisaatio- ja liiketoimintastrategiayötä tekevät
  • Informaatiojärjestelmistä vastaavat

 

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Lähipäivät sisältävät luentoja, esimerkkejä organisaatioiden käytänteistä, ryhmätöitä ja keskusteluja.

Koulutuksen aikana tehtävät harjoitukset ovat sekä henkilökohtaisia että ryhmätöitä.

Rakenne

Lähitapaamiset

Tietoiskuja ja ryhmätöitä

Yksilö- ja ryhmätehtävät

Käsiteltyjen asioiden arviointia ja reflektointia omaan työhön

Projektityö

Henkilökohtainen, yritykselle hyödyllinen harjoitustehtävä

Lähipäivät

Tehtävät

Koulutus sisältää yksilö- ja  ryhmätehtäviä, jotka ovat lähiopetusjaksolla käsiteltyjen ja käsiteltävien asioiden arviointia ja reflektointia omaan työhön ja jotka auttavat jalostamaan omaa projektityötä eteenpäin. Tyypillinen lähitapaamisten välinen tehtävä on valmistautuminen lukupiiriin, joka kokoontuu lähitapaamisen  aikana. Lukupiirin kokoontuessa ei tarkoitus ole enää referoida aineiston sisältöä, vaan ryhmässä keskustellaan esiin nousseista kysymyksistä ja ajatuksista.

Projektityö

Projektityö on henkilökohtainen, yritykselle hyödyllinen harjoitustehtävä, joka kuvataan kirjallisesti. Se voi olla esimerkiksi toiminnan kehityshanke, liiketoimintasuunnitelma tai kirjallisuustutkimus.

Suorittaminen

Koulutuksen suorittamisen ehtona ovat

  • Osallistuminen lähijaksoille
  • Tehtävien suorittaminen hyväksytysti
  • Projektityö hyväksyttyine loppuraportteineen

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Diploma in IT Leadership -ohjelman hinta on 8 400 € (+ alv).

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu ohjelmaan 16.2.2018 mennessä.

Aloitusajankohta