Edellinen sivu

Diploma in IT Leadership – tietohallinnon koulutusohjelma

Tukitoiminnosta prosessien ja uusien palvelujen kehittäjäksi

Diploma in IT Leadership – tietohallinnon koulutusohjelman fokuksessa on liiketoimintalähtöisen tietohallintotyön kehittäminen ja digitalisaation hyödyntäminen yrityksen liiketoiminnan kehittämisessä.

Koulutuksen aikana käsittelet mm. liiketoiminta- ja IT-strategian yhteensovittamista, tietohallinnon johtamista, portfolioiden hallintaa ja asiakaslähtöistä palvelutuotantoa. Koulutus kattaa koko liiketoiminnan ja IT:n arvoketjun. Eri toimialojen esimerkkien sekä osallistujien kehittämistehtävien kautta tutustutaan tietohallinnon ajankohtaisiin haasteisiin laajasti ja konkreettisesti.

Ohjelman aikana kehität tietohallintojohtamisen toimintatapoja ja omaa johtajuuttasi. Koulutuksen myötä tunnistat tiedon ja tietojärjestelmien merkityksen ja tietohallinnon roolin osana liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista.

Diploma in IT Leadership on laajempi ja strategisempi koulutus, joka ei ota kantaa mihinkään yhteen hallintomalliin. vaan tarkastelee kokonaisvaltaisemmin tietohallintoa.

Lataa esiteKysy lisätietoja

 

Koulutus toteutetaan jo kuudennen kerran tässä muodossa. Lähes jokaisen koulutuksen osallistujat ovat suositelleet koulutusohjelmaa muille 100 prosenttisesti.

Ohjelmassa opetus ei ole yksinpuhelua vaan vuoropuhelua luennoitsijoiden ja osallistujien kesken. Osallistujia on teollisuudesta, softapuolelta, yrittäjiä – kysymyksiä tulee hyvin erilaisista näkökulmista. Keskustelut avartavat näkemystä jokaisesta käsitellystä aihepiiristä

Ohjelman osallistujat arvoivat ohjelman kouluttajien yhteenlasketun asiantuntemuksen arvosanalla 5,6/6.

Hyödyt

Diploma in IT Leadership -ohjelman aikana kehität tietohallintojohtamisen toimintatapoja ja omaa johtajuuttasi. Koulutuksen myötä tunnistat tiedon ja tietojärjestelmien merkityksen ja tietohallinnon roolin osana liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista.

Saat uusia näkökulmia IT-strategian ja liiketoimintastrategian yhteensovittamiseen ja toimeenpanoon
Saat työkaluja portfolioiden hallintaan
Ymmärrät asiakaslähtöisen palvelutuotantokokonaisuuden
Kehität tietohallintojohtamisen toimintatapoja ja omaa johtajuuttasi

Kenelle? 

Koulutus on tarkoitettu kaikille tietohallinnon kehittämistehtävissä työskenteleville, niin ylimmälle ja keskijohdolle kuin asiantuntijoillekin. Yhteistä osallistujille on halu nähdä liiketoiminta, ihmiset ja teknologia kokonaisuutena, jonka moottorina IT toimii. 

Kohderyhmässä ovat esimerkiksi:

 • Tietohallintojohtajat
 • Kehitysjohtajat
 • Johtavat asiantuntijat
 • Yritysten ja organisaatioiden tietohallinnasta vastaavat, IT- /digitalisaatio- ja liiketoimintastrategiayötä tekevät
 • Informaatiojärjestelmistä vastaavat

 

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman aiheina ovat

 • IT:n strateginen merkitys ja arvo liiketoiminnalle
 • IT:n organsointimallit ja mittaaminen
 • Governance, Management ja Leadership – hyvä tietohallintomalli
 • Digitalisaatio
 • CIO & Intellevtual Property
 • Adaptive thinking & Adaptive Leadership
 • Alustatalous
 • Big Data & analytiikka & Data Governance
 • Tietohallinnon kompetenssien kehittäminen
 • Henkilökohtaisen johtajuuden kehittäminen

Ohjelman lähipäivät sisältävät luentoja, esimerkkejä organisaatioiden käytänteistä, ryhmätöitä ja keskusteluja.

Koulutus sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä, jotka ovat lähiopetusjaksolla käsiteltyjen ja käsiteltävien asioiden arviointia ja reflektointia omaan työhön, ja jotka auttavat jalostamaan omaa projektityötä eteenpäin. Tyypillinen lähitapaamisten välinen tehtävä on valmistautuminen lukupiiriin, joka kokoontuu lähitapaamisen aikana. Lukupiirin kokoontuessa ei tarkoitus ole enää referoida aineiston sisältöä, vaan ryhmässä keskustellaan esiin nousseista kysymyksistä ja ajatuksista.

Rakenne

Lähitapaamiset

Tietoiskuja ja ryhmätöitä

Yksilö- ja ryhmätehtävät

Käsiteltyjen asioiden arviointia ja reflektointia omaan työhön

Projektityö

Henkilökohtainen, yritykselle hyödyllinen harjoitustehtävä

Lähipäivät

Tehtävät

Koulutus sisältää yksilö- ja  ryhmätehtäviä, jotka ovat lähiopetusjaksolla käsiteltyjen ja käsiteltävien asioiden arviointia ja reflektointia omaan työhön ja jotka auttavat jalostamaan omaa projektityötä eteenpäin. Tyypillinen lähitapaamisten välinen tehtävä on valmistautuminen lukupiiriin, joka kokoontuu lähitapaamisen  aikana. Lukupiirin kokoontuessa ei tarkoitus ole enää referoida aineiston sisältöä, vaan ryhmässä keskustellaan esiin nousseista kysymyksistä ja ajatuksista.

Projektityö

Projektityö on henkilökohtainen, yritykselle hyödyllinen harjoitustehtävä, joka kuvataan kirjallisesti. Se voi olla esimerkiksi toiminnan kehityshanke, liiketoimintasuunnitelma tai kirjallisuustutkimus.

Suorittaminen

Koulutuksen suorittamisen ehtona ovat

 • Osallistuminen lähijaksoille
 • Tehtävien suorittaminen hyväksytysti
 • Projektityö hyväksyttyine loppuraportteineen

Kouluttajat

Kari Hiekkanen

Kari Hiekkanen työskentelee tutkijana ja projektipäällikkönä Aalto-yliopiston Tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä. Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Jari Ylitalo

TkT Jari Ylitalo on tutkija Aalto-yliopistossa. Ylitalon tutkimus kohdistuu johtajuuden kehittämiseen ja erityisesti ohjauksellisten ja dialogisten kehittämistapojen vaikuttavuuteen.

Hänellä on pitkä kokemus kouluttamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä että julkisen puolen organisaatioissa. Ylitalolla on pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisten ohjauksellisten menettelyjen soveltamisesta johtajien, johtoryhmien ja organisaatioiden kouluttamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä että julkisen puolen organisaatioissa.

Jari Ylitalo on toiminut pitkäaikaisena kumppaninamme johtajuuden, esimiestyön ja muutosjohtamisen kouluttajana ja uusien koulutustapojen kehittäjänä useissa pitkissä koulutusohjelmissamme.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta