Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Edellinen sivu

Diploma in IT Leadership

Johda ja kehitä tietohallintoa strategisesti

Digitalisaatio ja asiakaskeskeisyys korostavat entisestään yritysten IT-kyvykkyyksiä ja tietohallinnon strategista roolia. Jotta tietohallinto pystyy olemaan muutoksen mahdollistaja, on myös tietohallinnon itsensä kehityttävä. Tämä ei koske vain hallintomalleja, vaan myös johtamista, tekemisen kulttuuria ja osaamisen kehittämistä.

Diploma in IT Leadership -koulutusohjelmassa tarkastellaan tietohallintoa osana muuttuvaa liiketoiminnan toimintaympäristöä, jossa digitalisaatio, data, ketteryys ja arvon luonti asiakkaalle ovat keskiössä. Tämä kokonaisvaltainen koulutusohjelma keskittyy strategisen ja liiketoimintalähtöisen tietohallinnon kehittämisen ja johtamisen vaatimiin kyvykkyyksiin.

Ohjelma kattaa koko liiketoiminnan ja IT:n arvoketjun, eikä ole sidottu yhteen tiettyyn hallintamalliin. Koulutuksen aikana kehität tietohallintojohtamisen toimintatapoja ja omaa johtajuuttasi sekä paneudut mm. liiketoiminta- ja IT-strategian yhteensovittamiseen, tietohallinnon johtamiseen, portfolioiden hallintaan ja asiakaslähtöiseen palvelutuotantoon. Yksi ohjelman tärkeimmistä teemoista on ketteryys: miten tietohallinto voi paremmin tukea ja mahdollistaa asiakaslähtöistä liiketoiminnan kokeilukulttuuria – unohtamatta ydinprosessien vaatimaa IT-tukea.

Lataa esiteKysy lisätietoja

Koulutus toteutetaan jo yhdeksännen kerran tässä muodossa. Osallistumalla koulutukseen pääset mukaan yli sadan jo koulutuksen käyneen osaajan verkostoon.

Ohjelmassa opetus ei ole yksinpuhelua vaan vuoropuhelua luennoitsijoiden ja osallistujien kesken. Osallistujia on teollisuudesta, softapuolelta, yrittäjiä – kysymyksiä tulee hyvin erilaisista näkökulmista. Keskustelut avartavat näkemystä jokaisesta käsitellystä aihepiiristä

Ohjelman osallistujat arvoivat ohjelman kouluttajien yhteenlasketun asiantuntemuksen arvosanalla 5,5/6.

Hyödyt

Diploma in IT Leadership -ohjelman aikana kehität tietohallintojohtamisen toimintatapoja ja omaa johtajuuttasi. Koulutuksen myötä tunnistat tiedon ja tietojärjestelmien merkityksen ja tietohallinnon roolin osana liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista.

Saat uusia näkökulmia IT-strategian ja liiketoimintastrategian yhteensovittamiseen ja toimeenpanoon
Saat työkaluja portfolioiden hallintaan
Ymmärrät asiakaslähtöisen palvelutuotantokokonaisuuden
Kehität tietohallintojohtamisen toimintatapoja ja omaa johtajuuttasi

Kenelle? 

Koulutus on tarkoitettu kaikille tietohallinnon kehittämistehtävissä työskenteleville, niin ylimmälle ja keskijohdolle kuin asiantuntijoillekin. Yhteistä osallistujille on halu nähdä liiketoiminta, ihmiset ja teknologia kokonaisuutena, jonka moottorina IT toimii. 

Kohderyhmässä ovat esimerkiksi:

 • Tietohallintojohtajat
 • Kehitysjohtajat
 • Johtavat asiantuntijat
 • Yritysten ja organisaatioiden tietohallinnasta vastaavat, IT- /digitalisaatio- ja liiketoimintastrategiatyötä tekevät
 • Informaatiojärjestelmistä vastaavat

 

Ota yhteyttä

Sisältö ja aikataulu

Ohjelman aiheina ovat

 • IT:n strateginen merkitys ja arvo liiketoiminnalle
 • IT:n organisointimallit ja mittaaminen
 • Governance, Management ja Leadership – hyvä tietohallintomalli
 • Digitalisaatio, alustatalous ja uudet liiketoimitamallit
 • CIO & Intellectual Property
 • Portfolion hallinta
 • Data-analytiikka, ennustaminen ja datastrategia
 • Tietohallinnon kompetenssien kehittäminen
 • Henkilökohtaisen johtajuuden kehittäminen

Ohjelman lähipäivät sisältävät luentoja, esimerkkejä organisaatioiden käytänteistä, ryhmätöitä ja keskusteluja.

Koulutus sisältää yksilö- ja ryhmätehtäviä, jotka ovat lähiopetusjaksolla käsiteltyjen ja käsiteltävien asioiden arviointia ja reflektointia omaan työhön, ja jotka auttavat jalostamaan omaa projektityötä eteenpäin. Tyypillinen lähitapaamisten välinen tehtävä on valmistautuminen lukupiiriin, joka kokoontuu lähitapaamisen aikana. Lukupiirin kokoontuessa ei tarkoitus ole enää referoida aineiston sisältöä, vaan ryhmässä keskustellaan esiin nousseista kysymyksistä ja ajatuksista.

Rakenne

Lähitapaamiset

Tietoiskuja ja ryhmätöitä

Yksilö- ja ryhmätehtävät

Käsiteltyjen asioiden arviointia ja reflektointia omaan työhön

Projektityö

Henkilökohtainen, yritykselle hyödyllinen harjoitustehtävä

Lähipäivät

Kouluttajat

Kari Hiekkanen

Kari Hiekkanen on Research Fellow Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksella vastuualueinaan tietotekniikan strateginen johtaminen, johtamisjärjestelmät ja kokonaisarkkitehtuurit.

Hänellä on lähes 20 vuoden käytännön kokemus IT-alan johtotehtävistä tuote- ja teknologiakehityksessä sekä konsultoinnissa eri yrityksissä.

Kari Hiekkanen väitteli tekniikan tohtoriksi kesällä 2016 aiheenaan tietohallinnon johtamismallien vaikutus tietotekniikan arvontuottoon.

Jari Ylitalo

TkT Jari Ylitalo on tutkija Aalto-yliopistossa. Ylitalon tutkimus kohdistuu johtajuuden kehittämiseen ja erityisesti ohjauksellisten ja dialogisten kehittämistapojen vaikuttavuuteen.

Hänellä on pitkä kokemus kouluttamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä että julkisen puolen organisaatioissa. Ylitalolla on pitkä ja monipuolinen kokemus erilaisten ohjauksellisten menettelyjen soveltamisesta johtajien, johtoryhmien ja organisaatioiden kouluttamisessa ja kehittämisessä sekä yrityksissä että julkisen puolen organisaatioissa.

Jari Ylitalo on toiminut pitkäaikaisena kumppaninamme johtajuuden, esimiestyön ja muutosjohtamisen kouluttajana ja uusien koulutustapojen kehittäjänä useissa pitkissä koulutusohjelmissamme.

Luettavaa aiheesta

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Tutustu myös muihin koulutuksiimme