Haku / ilmoittautuminen

Haku / ilmoittautuminen

Paikka

Paikka

Toistuvuus

Toistuvuus

Diploma in Operations Management

– tuotannon johtamisen koulutusohjelma

Kuinka lisätä asiakastyytyväisyyttä ja tuottavuutta tilaus-toimitusketjuja kehittämällä? Entä kuinka parantaa tuottavuutta tehokkaalla materiaalihallinnalla?

Diploma in Operations Management (DOM) on laaja operaatioiden ja tuotannon johtamisen koulutuskokonaisuus, jossa syvennät valmiuksiasi kehittää toimintaa ja parantaa tuotannon kilpailukykyä. Se on suunniteltu tuotantopäälliköille, tuotannon ylemmissä johto- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai näihin haastaviin tehtäviin siirtymässä oleville henkilöille, ja sopii hyvin sekä palvelualojen että teollisuuden ammattilaisille. Koska haasteet ja kehityskohteet ovat usein toimialasta ja taustoista riippumatta samankaltaisia, yhteinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden organisaatiorajat ylittävien yhteistyöverkostojen syntymiseen ja hyvien käytäntöjen oivaltamiseen.

DOM-koulutus auttaa ymmärtämään tuotannon ja toimitusverkoston dynamiikkaa ja tarjoaa mittavan työkalupakin tuotannon johtamisen joka tasolle. Otat haltuun keinot, joiden avulla teet toiminnallisia muutoksia omassa organisaatiossasi jo koulutuksen aikana. Syvennät osaamistasi pitkäjänteisen strategia- ja kehitystyön tekemisessä ja oivallat, miten vältät osaoptimoinnin sudenkuopat. Opit uusia keinoja luoda arvoa, saavuttaa taloudellista etua sekä kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja tuottavuutta.

Tuotannon johtamisen koulutuksemme kehittää tulevaisuuden osaajia, jotka ymmärtävät laaja-alaisesti tuotannon johtamista ja tuotantoyrityksen toimintaa sekä kykenevät ratkomaan haastaviakin tuotannon ongelmia nyt ja tulevaisuudessa.

Lataa esite Kysy lisätietoja

Aalto-yliopiston asiantuntijoiden lisäksi koulutusta kanssamme kehittävät Suomen Tuotannonohjausyhdistys ry sekä sadat alumnit. Kehitämme koulutusta jatkuvasti, jotta se vastaa yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin ja osallistujana saat aina uusimman alan tiedon.

Vuoden 2021 ohjelmaan osallistuneiden tärkeimpiä oivalluksia 

Strategisten tavoitteiden kirkastaminen, toteutus ja mittarointi

Lean-ajattelutavan hyödyntäminen

Operaatioiden johtamisen kokonaiskuvan muodostaminen

Hyödyt

Koulutus kehittää kykyäsi ymmärtää ja ratkaista tulevaisuuden haasteita sekä löytää ajantasaisia keinoja strategian toteuttamiseksi. Kehitysprojektin avulla pääset tarkastelemaan valittua tuotannon osa-aluetta kattavasti ja löydät ratkaisuja tunnistettujen ongelmien taklaamiseksi. Osallistujat eri toimialoilta varmistavat hedelmällisen keskustelun, joka ravistelee tuttuja tapoja ajatella ja innostaa luomaan uutta.

Muodostat kokonaisvaltaisen käsityksen tuotannonohjauksesta, toimitusverkostoista ja tuotannon johtamisesta
Hyödyt teoreettisten näkökulmien ymmärtämisestä ja oivallat uusia ideoita ja käytännön sovelluksia
Vietät aikaa ympäristössä, jossa opit myös toisilta osallistujilta - muilta tuotannon ammatilaisilta eri yrityksistä

Kenelle? 

Diploma in Operations Management on koulutus kokeneille tuotantopäälliköille, tuotannon ylemmissä johto- tai asiantuntijatehtävissä työskenteleville tai näihin haastaviin tehtäviin siirtymässä oleville henkilöille. Lisäksi koulutus auttaa suunnittelu- ja muissa strategisissa tehtävissä toimivia ymmärtämään tuotannon ja toimitusverkoston dynamiikkaa ja kokonaisuutta.

Aiempiin tuotannon johtamisen koulutusohjelmiin on osallistunut henkilöitä hyvin erilaisilta teollisuuden- ja palvelualoilta. Koska haasteet ja kehityskohteet ovat erilaisista taustoista huolimatta usein hyvin samanlaisia, yhteinen koulutus tarjoaa mahdollisuuden organisaatiorajat ylittävien yhteistyöverkostojen syntymiseen ja hyvien käytäntöjen oivaltamiseen yli toimialarajojen.

Mikäli haluat kerrata ja päivittää tietojasi tuotannonohjauksen perusteista ennen ohjelmaan osallistumista, voit käydä Tuotannonohjauksen perusteet kahdessa päivässä - TURBO -koulutuksen.

Tutustu TURBO-koulutukseen

Sisältö ja aikataulu

Koulutuskokonaisuus sisältää 6 opetusjaksoa (11 päivää), joiden aikana perehdyt valittuihin teemoihin asiantuntijoiden johdolla ja ratkot yhdessä opiskelijakollegoiden kanssa teemoihin liittyvä haasteita monipuolisia menetelmiä ja työkaluja hyödyntäen. Päivien aikana varataan aikaa keskusteluille, verkostoitumiselle ja toisilta oppimiseen. Opetuspäivien ulkopuolella itsenäisesti suoritettavat verkkokurssit, soveltavat tehtävät ja kirjalliseen aineistoon tutustuminen edesauttavat laajan kokonaiskuvan muodostamista ja opitun käyttöönottoa.

Monipuoliset oppimismenetelmät syventävät oppimista. Opetuspäivien lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kaksi verkkokurssia: Fundamentals of Supply Chain Management ja saat valita toisen verkkokurssin tukemaan omaa ammatillista kehittymistäsi Aalto EE:n verkkokurssien valikoimasta. Verkkokursseilla saat perustiedot valituista teemoista, joita syvennetään lähiopetusjaksoilla.

Rakenne

11 opetuspäivää

Koulutuspäivien aikana kuulet huippuasiantuntijoiden alustuksia, keskustelet, teet ryhmätöitä ja muita harjoituksia.

Itsenäistä opiskelua

Monipuoliset menetelmät ja yksilöllisesti valittavat tehtävät syventävät ymmärrystäsi ja asiantuntemustasi hankinnan asiantuntijana ja auttavat opitun hyödyntämisessä jo ohjelman aikana.

Vaikutus omaan organisaatioon

Kaikutiimityöskentelyn avulla syvennät omaa oppimista ja jaat opittua organisaation sisällä kehittämistoimenpiteiden edistämiseksi.

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Ohjelman kouluttajat ovat yliopistojen sekä yritysmaailman kokeneita asiantuntijoita. Pääkouluttajien lisäksi jaksoilla on mukana yrityspuheenvuoroja. Vuoden 2021 ohjelmassa kouluttivat mm.  

Marja Blomqvist

Marja Blomqvist on konsultti, kouluttaja ja luennoitsija. Hänen mielenkiinnon kohteita ovat globaalit tuotantoverkot, toimitusketjujen hallinta, tuotannon johtaminen, tuotantojärjestelmät, Lean-ajattelu, palvelutuotanto, prosessijohtaminen, prosessien kehittäminen sekä organisaatioiden oppiminen.

Blomqvist on ollut konsulttina ja osakkaana QDC Business Engineering Oy:ssa vuodesta 2005. Hän on myös opettajana ja tutkijana Aalto-yliopistolla Perustieteiden korkeakoulussa.

Max Finne

Max Finne toimii apulaisprofessorina tieto- ja palvelutalouden laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Finne on erikoistunut tuotantotoiminnan, projektien ja toimitusketjun johtamiseen. 

Finnen erityisosaamisalueina on palvelullistaminen, teollisuus 4.0, palveluiden johtaminen, organisaatioiden välinen yhteistyö, oppimisanalytiikka ja käännetyt oppimismenetelmät (flipped learning).

Finne on tehnyt tiivistä tutkimusyhteistyötä monen yrityksen kanssa, muun muassa ABB, Costain, Finnair, Fujitsu, KONE, NCC ja Skanska. Finne on myös voittanut arvostetun Nigel Slack Teaching Innovation Award -palkinnon vuosina 2015, 2016 ja 2018 innovatiisten ja kiinnostavien opetusmenetelmien ansiosta.

Timo Seppälä

TkT Timo Seppälä toimii operaatioiden johtamisen yliopistonlehtorina Aalto-yliopistossa sekä johtavana tutkijana ETLA:ssa.

Timo Seppälän tutkimuskohteita ovat tämän hetken globaalit ilmiöt kuten digitalisaatio, alustatalous sekä globaalit arvoketjut, strateginen johtaminen ja yritysten kansainvälistyminen.

Jari Juhanko

TkT Jari Juhanko on toiminut mekatroniikan professorina sekä tutkijana ja tutkimuspäällikkönä paperi- ja terästeollisuuden kunnossapidon projekteissa.

Tällä hetkellä hänen tutkimusmielenkiintonsa kohdistuu valmistavan teollisuuden tuote- ja palvelutoimintojen kehittämiseen. Juhanko vastaa Aallon innovaatioekosysteemin AIIC (Aalto Industrial Internet Campus) operatiivisesta johtamisesta.

Tomasz Mucha

Tomasz Mucha tekee väitöskirjaa tekoälyteknologian (AI) käytöstä ja vaikutuksista voittoa tavoittelevissa organisaatioissa Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella.

Hän on ollut mukana hallituksen aloittamassa Suomen tekoälykiihdyttämössä (Finland’s Artificial Intelligence Accelerator) vuodesta 2019 lähtien ja on yksi the State of AI in Finland 2020 -raportin kirjoittajista. Tomasz on puhunut tekoälystä julkisesti sekä alan ammattilaisille että tutkijoille suunnatuissa tapahtumissa ja konferensseissa sekä opettanut aiheesta paljon.

Muchalla on kymmenen vuoden kokemus asiantuntija- ja johtotehtävistä kansainvälisen liiketoiminnan ja teknologian parista sekä suurista yrityksistä ja start-upeista. Hän on työskennellyt kansainvälisen liiketoiminnan ja teknologian risteyskohdassa usealla toimialalla, kuten tietoliikenne- ja matkapuhelinpalveluissa, B2B-saas yrityksissä, uusiutuvan energian parissa ja liikkeenjohdon konsulttina. Lisäksi Tomasz palvelee Euroopan komissiota riippumattomana asiantuntija-arvioijana Euroopan innovaationeuvostolle ja pk-yritysten toimeenpanovirastolle jätetyille innovaatiorahoitusehdotuksille.

Tomasz Mucha on kauppatieteiden maisteri rahoituksesta ja on opiskellut Lundin yliopistosta Ruotsissa, Helsingin kauppakorkeakoulussa (nykyisin osa Aalto-yliopistoa), Queen’s Universityssä Kanadassa ja Varsovan yliopistossa Puolassa.

Katri Kauppi

Katri Kauppi toimii logistiikan apulaisprofessorina tieto- ja palvelutalouden laitoksella Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Hannu Vierimaa

Hannu Vierimaa on toiminut vuodesta 1999 liikkeenjohdon ja prosessijohtamisen konsulttina ja kouluttajana perustamassaan Processman Oy:ssä.  Hänellä on lähes 20 vuoden kokemus prosessien kehittämisestä eri toimialoilla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

Vierimaan erityisosaamisalueita ovat mm. prosessijohtaminen, globaalit poikkitoiminnalliset liiketoimintaprosessit, globaalin kysyntäketjun johtaminen, strateginen johtaminen ja suorituksen mittaamisen menetelmät.

Ennen oman yrityksen perustamista Vierimaa toimi Nokia-yhtymässä eri linjavastuissa 1983-1994, johti Nokia-yhtymän Business Process Development -ryhmää 1995-96, oli jäsen Nokia Mobile Phonesin globaalissa logistiikan ydinryhmässä 1996-1997 sekä vastasi globaalisti Nokia Mobile Phonesin varaosalogistiikasta 1997-1998.

Teemu Malmi

Teemu Malmi toimii laskentatoimen professorina Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Professori Malmin erityisosaamisalueita ovat johtamisjärjestelmät, strategian toimeenpano ja kannattavuuslaskenta. Hänen tutkimuksiaan on julkaistu alan kansainvälisissä lehdissä kuten Journal of Management Control, Management Accounting Research ja European Accounting review.

Malmi opettaa säännöllisesti useissa johdon koulutusohjelmissa ja on toiminut konsulttina useille eri yrityksille muun muassa seuraavilta aloilta: IT, elektroniikka, energia, rahoitus, elintarvike, terveydenhuolto, media, metalli, liikenne/kuljetus. Hänellä on myös kokemusta julkisella sektorilla työskentelystä, kuten ministeriöistä, kunnista ja sairaaloista.

Teemu Malmilla on kauppatieteiden tohtorin tutkinto Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Aloitusajankohta

Sinua saattaa kiinnostaa myös