Edellinen sivu

Diploma in Product Development

Mutkattomasti markkinoille

Menestyksellisen tuotekehityksen perusta luodaan front end –vaiheessa ja sementoidaan kehittämisvaiheen ammattimaisessa ja päämäärätietoisessa toteutuksessa. Diploma in Product Development -ohjelmassa opit tuottavat ideointimenetelmät, keinot asiakasymmärryksen luomiseksi ja tiedon hyödyntämiseksi, leanin periaatteet tuotekehityksen hukan poistamiseksi ja tehokkuuden varmistamiseksi sekä projektiportfolion hallinnan vahvistamisen.

Ideoi, kehitä ja johda

Pyritkö maaliin kerralla, mutta polkuja on liian monta? Kun osaat tuotekehitysprosessin ja sen eri vaiheisiin liittyvät työmenetelmät, tavoitteellinen ja järjestelmällinen työ helpottuu. Front end -vaiheessa asiakasymmärryksen luominen ja tiedon hyödyntäminen mm. ideoinnissa ja konseptien kehittämisessä luo pohjaa oikeille valinnoille. Palvelumuotoilu tuo tuotekehitykseen uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia kun taas lean tarjoaa uudenlaisia toimintamalleja mm. kehitysajan lyhentämiseksi ja laadun parantamiseksi.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Hyödyt

Käyt läpi koko tuotekehitysprosessin alusta loppuun ja saat kokonaisnäkemyksen jokaisen vaiheen merkityksestä kehitysprosessin onnistumiselle
Löydät työkaluja kehitysprosessin eri vaiheisiin, kuten ideointiin, konseptointiin, kehittämiseen ja kehitysprojektiportfolion hallintaan
Koulutusjaksojen välillä peilaat uutta osaamistasi yrityksesi käytäntöihin ja kehität niitä pala palalta koko ohjelman ajan

Kenelle?

Diploma in Product Development on tarkoitettu tuote- ja palvelukehityksen johto-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä toimiville.

Ota yhteyttä

Koulutus soveltuu mainiosti myös liiketoiminnan strategisessa suunnittelussa toimiville, jotka haluavat saada kokonaiskäsityksen tuotekehitystoiminnasta ja näihin tehtäviin tähtääville henkilöille.

Sisältö ja aikataulu

Koulutus koostuu viidestä kahden päivän lähikoulutusjaksosta, joista yksi pidetään Aalto-yliopiston Design Factoryssa (Otaniemi, Espoo). Kouluttajina toimivat tuotekehityksen parhaat asiantuntijat Aalto-yliopistosta ja yritysmaailmasta.

Oppimisprosessissa yhdistetään teoria-alustukset sekä uuden tiedon soveltaminen ryhmätöissä ja jaksojen välillä työstettävässä projektityöskentelyssä. Koulutuksen opetuskieli on suomi, mutta osa koulutusmateriaaleista on englanniksi.

Rakenne

Teoria-alustukset

10 lähipäivää

Soveltavat ryhmä- ja yksilötehtävät

Uuden tiedon soveltaminen työelämään

Projektityö

Jaksojen välillä opit yhteen sitova projektityö

Lähipäivät

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Kustannukset

Diploma in Product Development -ohjelman hinta on 7 300 € (+ alv).

Aloitusajankohta