Edellinen sivu

Diploma in Professional Sales

Myynnin johdon erikoistumisohjelma

Organisaation kannattavuus voidaan saavuttaa monin keinoin, mutta kasvu vain menestyksekkäällä myynnillä. Kasvun ja kannattavuuden näkökulmasta on huolestuttavaa, että myynti on niitä harvoja funktioita, jossa epäonnistumisaste voi olla jopa 90 prosenttia. Mistä myynnin tuloksellisuus syntyy ja miten sitä parannetaan?

Diploma in Professional Sales on myynnin asiantuntijaohjelma edelläkävijöille, jotka haluavat ymmärtää asiakkaan muuttunutta ostokäyttäytymistä ja kehittyä asiakkaan liiketoimintaosaajaksi ja sparraajaksi. Koulutus auttaa ymmärtämään sekä myynnin että asiakkaan tuloksellisuutta ja löytämään keinoja niiden parantamiseksi.

Myynnin muutos vaatii uudenlaista osaamista

Vastatakseen hintakilpailuun, yhä vaikeammin saavutettavaan asiakasaikaan sekä ostamisen tapojen muutokseen, myynnin on tultava asiakkaan liiketoiminnan osaajaksi ja kumppaniksi. Sen on ymmärrettävä asiakkaan ansaintalogiikka, todennettava omien tuotteiden arvo sekä oivallettava, että ostopäätös on harvoin vain yhden henkilön vallassa. Tämä edellyttää myyntiorganisaatiossa muutosta muun muassa seuraavissa keskeisissä asioissa:

  • myyntikulttuurissa: tuotekeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen ja edelleen arvonluontikeskeisyyteen
  • myynnin johtamisessa: myyntisuppilo-ajattelusta asiakkaan tulosjohtamismalliin
  • myynnin tekemisessä: tuote- ja ominaisuuskeskeisestä myynnistä arvon luontiin ja välitykseen

Koulutus auttaa ymmärtämään, mitä arvo tarkoittaa asiakkaan näkökulmasta, miten se tunnistetaan ja miten sitä myydään. Diploma in Professional Sales tarkastelee tuloksellisuutta sekä myynnin että asiakkaan näkökulmasta ottaen huomioon myös oston näkökulman.

Lataa esite  Kysy lisätietoja

Aloitus

Kysy lisätietoja

Haku/ilmoittautuminen

Paikka

Hinta:

www.aaltopro.fi/dps

Ota yhteyttä

Hyödyt

Diploma in Professional Sales auttaa sinua tunnistamaan myynnin murroksen keskeiset tekijät ja mallintamaan myynnin tuloksellisuuteen vaikuttavat osa-alueet. Se kehittää vaikuttamis- ja viestintätaitojasi myyntitilanteissa sekä auttaa ymmärtämään, miten ammattimainen osto suhtautuu myyjään.

Laajennat myynnin johtamisessa tarvittavaa kokonaisnäkemystä
Opit johtamaan myyntiä numeroihin ja tietoon perustaen
Mallinnat yrityksesi tarjooman vaikuttavuutta asiakkaan menestykseen
Kykenet kohdistamaan oman ja organisaatiosi toiminnan oikeisiin asioihin

Ohjelmasta löydät työkaluja ja toimintamalleja, joiden avulla

  • johdat arvon myyntiä
  • kohdistat oman ja organisaatiosi toiminnan oikeisiin asioihin
  • tunnistat asiakkaasi menestykseen vaikuttavat tekijät
  • mallinnat yrityksesi tarjooman vaikuttavuutta asiakkaan menestykseen

Kenelle? 

Koulutus on tarkoitettu myynnin kokonaiskuvasta ja kehittämisestä vastaaville henkilöille.

Ota yhteyttä

Diploma in Professional Sales soveltuu erinomaisesti esimerkiksi B2B-myyntiä tekeville myyntijohtajille ja –päälliköille.

Sisältö ja aikataulu

Diploma in Professional Sales koostuu kolmesta työpajasta, kolmesta webinaarista ja käytännönläheisistä harjoituksista jotka tehdään lähiopetusjaksojen välillä.

Työpajat ovat interaktiivisia tilaisuuksia jotka ovat rakennettu keskusteluiden ja ryhmäharjoitusten pohjalle, nimensä mukaisesti yhdessä työskennellen, kouluttajilta ja toisilta oppien. Webinaarit ovat tietyn teeman täsmäiskuja, joissa alustetaan aiheesta ja ohjeistetaan käytännön harjoituksen tekemiseen. Harjoitukset ovat ns. kenttäkokeita joilla testataan työkaluja ohjatusti, havaintoja tehden. Kokemukset ja oivallukset kenttäkokeista käydään läpi työpajoissa.

Rakenne

Kolme työpajaa

Työpajat on rakennettu keskusteluiden ja ryhmäharjoitusten ympärille

Kolme webinaaria

Webinaarit koostuvat asiantuntijan alustuksesta ja käytännön harjoituksen ohjeistuksesta

Käytännön harjoitukset

Harjoitukset ovat kenttäkokeita, joiden avulla viedään opittua käytäntöön

Koulutusjaksot

Kouluttajat

Ari Heiskanen

Toimitusjohtaja, Fenux Oy

Ari Heiskanen on valmentanut satoja myynnin johtajia, myyjiä ja Key Account Managereita.

Valmennusten teemat ovat käsitelleet niin myynnin perustaitoja (mm. myynnin portaat, tehokas buukkaus, kysymystekniikat, argumentointi, vastaväitekäsittely, erilaiset myyntityylit, ajanhallinta, esitystaito) kuin myös vaativampia valmennusteemoja, jotka ovat pureutuneet asiakkaan ansaintalogiikan ymmärtämiseen, tuotteiden ja/tai palveluiden taloudelliseen hyötymallintamiseen ja arvoargumentointiin sekä arvomyyntikulttuurin luomiseen.

Kari Iloranta

Senior partner, External Resource Management Intl Oy

Tohtori Kari Iloranta on toiminut johto- ja esimiestehtävissä useilla toimialoilla ja johtavissa kansainvälisissä konsulttiyrityksissä, kuten Boos Allen Hamiltonin Suomen toiminnoissa vuosina 1998–2004.

Hänellä on laaja kokemus strategioiden kehittämisestä, muutosohjelmista, organisaatioista, johtamismalleista ja B2B-suhteista. Ilorannalla on keskeinen rooli toimitusten hallintaan liittyvien opintojen ja opetuksen kehittämisessä Aalto-yliopistossa ja Aalto PRO:ssa. 

Mikko Sandelin

Tutkija, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

KTM Mikko Sandelin viimeistelee väitöskirjansa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Väitöskirjatutkimuksessaan hän on paneutunut johdon ohjausjärjestelmiin holistisesta näkökulmasta. Tavoitteena on ymmärtää, miten taloussuunnittelua, suoritusten mittaamista ja arviointia, palkitsemista ja raportointisuhteita sekä pehmeämpiä ohjausmuotoja, kuten ylennyksiä, sosiaalistumista ja koulutuskäytäntöjä, voidaan yhdistellä tehokkaasti. 

Timo Seppälä

TkT Timo Seppälä on toiminut pitkään eri kansainvälisten yritysten globaaleissa johto- ja liiketoiminnan kehitystehtävissä. Seppälä toimi mm. Elcoteq Oyj:n Nokia-toimintojen vastaavana johtajana sekä Novomok Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana.

Pekka Töytäri

Tutkijatohtori, Aalto-yliopisto

Pekka Töytäri on kokenut yritysjohtaja, konsultti ja valmentaja, joka hyödyntää pitkää kokemustaan monipuolisesti valmennuksissaan.

Vuodesta 2002 hän on valmentanut satoja kasvu- ja muutoshaluisia useimpia toimialoja edustavia yrityksiä startupeista globaaleihin markkinajohtajiin. Hänen tutkimuskohteinaan ovat asiakasarvo, arvoperustainen myynti, johtaminen, hinnoittelu, sekä digitaalisuuden vaikutus myyntiin, johtamiseen, ja yritysten väliseen työnjakoon ja liiketoimintamalleihin. 

Mervi Vuori

Tutkija, Aalto-yliopisto

KTM Mervi Vuori on tohtorikoulutettavana Aalto-yliopiston tuotantotalouden laitoksella. Hän työskentelee päätoimisena projektitutkijana Aalto-yliopiston BIT-tutkimuskeskuksessa.

Vuori on aiemmin toiminut globaalien hankintojen kehittämispäällikkönä paperi- ja metsäteollisuusyrityksessä, missä hän vastasi hankintaprosessista, sähköisen hankintajärjestelmän kehittämisestä ja koulutuksesta.

Kustannukset ja ilmoittautuminen

Jätä meille viesti, jos haluat ensimmäisten joukossa tiedon seuraavasta ohjelmatoteutuksesta.